Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ВСТУП

Поступовий перехід України від централізовано-планової системи господарювання до ринкової по-новому ставить питання про методи виробничо-господарської діяльності підприємства. У цих умовах керівництво підприємств, вивчаючи та формуючи те, що називається цивілізованими формами ринкових відносин, стає “архітектором” розвитку нових методів господарювання.

У ринковій економіці особливе місце відводиться підприємцю, здатному виконувати важливу функцію на підприємстві-— “заробляти прибуток” – підтримувати рентабельність і конкурентоспроможність на високому рівні.

Для успішного досягнення цієї мети йому доводиться давати відповіді на ряд питань, серед яких наступні: Яка роль прибутку у формуванні фінансових ресурсів підприємства? Чи є шляхи підвищення рентабельності? Який вплив розподілу прибутку на загальний фінансовий стан підприємства?

Через те, що сучасне економічне життя підприємств вкрай важке, на такі важливі показники, як рентабельність, впливає (прямо чи опосередковано) дуже багато різних факторів, причому якщо вплив одних факторів буквально “лежить на поверхні” і їх видно навіть неспеціалістам.

Важливість економічного аналізу показників рентабельності підприємства, важко переоцінити, оскільки рентабельність означає дохідність, прибутковість підприємства. На основі аналізу рівня цих показників можна визначити, які види продукції і які господарські обєкти забезпечують найбільшу доходність.

Аналіз рентабельності дозволяє виявити велике число тенденцій розвитку, вказати керівництву підпрємства шляхи подальшого успішного розвитку, вказує на помилки у виробничо-господарській діяльності, а такаж дозволяє виявити шляхи і методи підвищення рівня рентабельності, що у кінцевому результаті дозволить підприємству успішніше проводити свою діяльність.

Усі вищезгадані аспекти аналізу знаходяться в центрі уваги економістів кожного підприємства.

Метою даної курсової роботи є аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства ЗАТ “Компанія БІЛ і КА” за останні три роки (2002-2004) та виявлення резервів підвищення рентабельності.

1 Аналіз підприємства

1.1 Характеристика підприємства

Підприємство ЗАТ “Компанія БІЛ і КА” було засноване як спільне українсько-турецьке підприємство у 1995 році у м. Івано-Франківську. ЗАТ “Компанія БІЛ і КА” було створене шляхом реорганізації товариств з обмеженою відповідальністю “БІЛ і КА”, “БІЛ і КА МАРКЕТ” та “КАСПЕР” у відповідності з статутним договором від 27 січня 1998р. Форма власності - приватна. Всі акціонери працюють в ЗАТ “Компанія БІЛ і КА”.

Підприємству належать дві пекарні у м. Івано-Франківську та одна пекарня у м. Калуші. Кожного дня пекарні випікають 3,6 тон хлібобулочних виробів. Частка підприємства на ринку - 10,3%.

Сьогодні “БІЛ і КА” - це швидко зростаюча компанія, яка займається виробництвом та реалізацією різноманітних хлібобулочних виробів. Підприємство забезпечує споживачів смачними та корисними виробами, такими як хліб Прикарпатський, батон Новий, хліб Софіївський, плетенка, а також виробами за новою рецептурою - хліб пшеничний, хліб з льоном, кукурудзяний хліб.

Технологи підприємства постійно працюють над забезпеченням стабільної якості усіх хлібобулочних виробів, що є пріоритетом №1 в роботі компанії. Висока якість виробів забезпечується використанням спеціального високоавтоматизованого обладнання для випікання хліба. Крім того, якість виробів забезпечується використанням виключно вітчизняних складників для випічки хліба.

Логотип “БІЛ і КА”, зображений на всіх вантажівках підприємства, запевнює споживачів про високоякісну продукцію від “БІЛ і КА”.

Компанія створила понад 100 постійних робочих місць. Крім цього, підприємство щоденно постачає хлібобулочні вироби без оплати в благодійну організацію “Карітас”, надає стипендії студентам-відмінникам, спонсорує різноманітні громадські заходи.

Підприємство є закритим акціонерним товариством. В компанії постійно відбуваються зміни по покращенню організації виробництва та збільшенню ефективності управління.

На організацію структури управління підприємством впливають такі аспекти, як вид діяльності, масштаби виробництва, територія розташування відділів підприємства, економічні показники функціонування окремих підрозділів.

1.2 Виробнича структура “БІЛ і КА”

Очолює підприємство директор, правою рукою якого є секретар-референт. Питання виробничого характеру вирішує заступник директора по виробництву. Йому підпорядковуються начальники пекарень. Відділи, які узгоджують роботу підприємства - комерційна, фінансова служба, служба маркетингу та збуту. Інженерний відділ займається обслуговуванням обладнання, автомобілів, ремонтом. Детальніше організаційна структура представлена у вигляді органіграми.

Виробничий відділ займається основною діяльністю підприємства - випіканням хліба та хлібобулочних виробів. В склад відділу входять пекарні та заступник директора по виробництву. Відповідальними за роботу на місцях є начальники пекарень. Їм підпорядковується весь персонал - технологи та пекарі. Основними завданнями відділу є створення продукції високої якості, без браку і в визначені терміни. У даному відділі працюють 46 чоловік: на кожній пекарні по 15 робітників та заступник по виробництву.

Комерційна служба займається постачанням сировини та комплектуючих матеріалів, запчастин до обладнання тощо. Крім того, вона займається іншою комерційною діяльністю, яка не повязана з основним напрямком роботи фірми. У відділі працює 2 працівника, які займаються всіма питаннями комерційного характеру. Основне завдання відділу - забезпечення постачання сировини необхідної якості і в визначені терміни. Від організації діяльності даного відділу залежить безперебійність роботи пекарень.

Фінансова служба займається питаннями економічного характеру та бухгалтерією. До неї входять бухгалтерський та економічний відділи. Служба складається з 5 працівників- заступник по фінансах, головний бухгалтер і 2 бухгалтера, працівник економічного відділу. Бухгалтерія займається веденням звітностей щодо роботи підприємства, систематизуванням та упорядкуванням всіх даних по його діяльності, здійснює звязки з податковою службою, з банками, проводить розрахунки з організаціями, установами та внутрішні розрахунки. Економічний відділ займається аналізом даних по всіх видах діяльності підприємства, знаходженням слабких сторін в роботі і їх причин, розробкою рекомендацій щодо покращення діяльності та розробкою фінансової сторони нових проектів, обгрунтуванням їх доцільності чи недоцільності.

Служба маркетингу є окремим структурним підрозділом підприємства. Раніше служба не була окремо виділена, і питаннями маркетингових досліджень займались працівники відділу реалізації на чолі з заступником директора з питань реалізації продукції, а також керівники пекарень. Тобто,


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7