Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Риторика, ораторське мистецтво
тут знаходиться 128 робіт

101. Судова риторика.Обґрунтування кваліфікації злочину.Характеристика особи підсудного прокурором Реферат 4 стр.
102. Сукупність жестів та їх значення Реферат 6 стр.
103. Сутність та проблеми взаємодії оратора та аудиторії Реферат 5 стр.
104. Текст як результат мовленнєвої діяльності Реферат 7 стр.
105. Теоретична риторика. Інвенція. Комунікативні ознаки мовлення Реферат 11 стр.
106. Теоретична риторика. Інвенція. Моделювання аудиторії Реферат 5 стр.
107. Теоретична риторика. Інвенція. Основні закономірності риторики та концепція Реферат 7 стр.
108. Теоретична риторика. Інвенція. Стратегія і тактика Реферат 7 стр.
109. Теоретична риторика. Акція. Інтонування, техніка дихання та мовлення, композиційні частини мови Реферат 13 стр.
110. Теоретична риторика. Акція. Образ оратора та аудиторії, подолання опору аудиторії, риторичний ідеал Реферат 14 стр.
111. Теоретична риторика. Види красномовства. Вітальна, прощальна, похоронна промови. Епітафії. Реферат 5 стр.
112. Теоретична риторика. Види красномовства. Дипломатичне красномовство Реферат 17 стр.
113. Теоретична риторика. Види красномовства. Основні роди, види та жанри. Похвальні промови Реферат 7 стр.
114. Теоретична риторика. Види красномовства: академічне, політичне. Апостол нашої свободи Реферат 9 стр.
115. Теоретична риторика. Види красномовства: діалогічне та суспільно-побутове. Еристика Реферат 7 стр.
116. Теоретична риторика. Диспозиція Реферат 10 стр.
117. Теоретична риторика. Диспозиція Реферат 14 стр.
118. Теоретична риторика. Диспозиція. Виклад. Реферат 5 стр.
119. Теоретична риторика. Диспозиція. Дедуктивний, індуктивний, аналогійний, стадійний та концентричний методи Реферат 5 стр.
120. Теоретична риторика. Елокуція. Антономазія, персоніфікація, алегорія, іронія, тавтологія Реферат 11 стр.
121. Теоретична риторика. Елокуція. Метафора, метонімія та парономазія Реферат 8 стр.
122. Теоретична риторика. Елокуція. Парцеляція, еліпс, період Реферат 9 стр.
123. Теоретична риторика. Елокуція. Риторичне запитання, звертання, оклик та порівняння Реферат 8 стр.
124. Теоретична риторика. Елокуція. Фігуральність мови. Тропи. Фігури Реферат 11 стр.
125. У чому полягає ораторське мистецтво промовця Реферат 5 стр.
126. Форми текстового оформлення матеріалу Реферат 4 стр.
127. Характеристика запитань і відповідей у полеміці Реферат 7 стр.
128. “Антична риторика”(Демосфен, Цицерон, Аристотель) Реферат 10 стр.
Сторінки:  1  [2]