Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

р. енергетичним комплексом області вироблено 10,4% електроенергії України. До складу комплексу входять Південноукраїнська атомна електростанція, Миколаївська ТЕЦ, а також Олександрівська, Костянтинівська і Первомайська ГЕС. На основному підприємстві енергетичної галузі регіону Південно-українській АЕС — щорічно виробляється більше як 15 млрд. кВт год. електроенергії, що майже втричі перевищує потреби області, де споживання електроенергії складає 8% загальноукраїнського. Станція дає 22% струму, виробленого всіма АЕС України.

Серед підприємств машинобудування найбільшими є виробниче об'єднання "Зоря", науково-виробниче об'єднання "Машпроект", які виготовляють багатопрофільні газотурбінні двигуни, що використовуються для оснащення суден, транспор-тування природного газу, виробництва електроенергії. Працю-ють також ВАТ "Завод конвеєрних машин", АТ "Дормашина", ВАТ "Первомайськдизельмаш" та інші.

Традиційним для області є розвиток легкої промисло-вості. Вона представлена низкою швейних підприємств (АТ "Евіс", "Санта Україна", "Южанка", "Чайка"), по виробництву трикотажних і галантерейних товарів (АТ "Аура"), шкіряної си-ровини і взуття (АТ "Возко", "Ніккож", "Ніко").

Значні потужності для виробництва парфумерно-косме-тичної продукції має АТ "Червоні вітрила".

Динаміка виробництва основних видів продукції про-мисловості наведена в таблиці 5.

Таблиця 5.

Динаміка виробництва основних видів промислової продукції

Миколаївської області

Види продукції | 1990 | 1995 | 2000 | 2000 %до

1990 | 1995

Сталь (тис. т) | 55,9 | 11,6 | 3.5 | 6.2 | ЗОЛ

Металорізальні верстати (шт.) | 55 | 8 | 3 | 5.5 | 37.5

Цемент (тис. т) | 1192.0 | 340,0 | 185.5 | 15.6 | 54,6

Пральні машини (тис. піт)— | 3,8 | 4.9— | 128,9

Панчішно-шкарпеткові вироби (млн. пар4) | 18.8 | 2,9 | 1,1 | 5,8 | 37.9

Білизняний трикотаж (тис. шт.) | 14704 | 734 | 206 | 1,4 | 28.0

Взуття (тис. пар) | 4940 | 670 | 253 | 5.1 | 37,8

2.1. Агропромисловий комплекс.

Агропромислове вироб-ництво в Миколаївській області є однією з провідних галузей спеціалізації. Родючі ґрунти, сприятливі агрокліматичні умови вплинули на формування в регіоні потужного агропромислового комплексу.

В області виробляється ряд важливого устаткування для АПК. Насамперед це поливні установки "Фрегат" у Первомайську, обладнання для елеваторів у Миколаєві, сільськогоспо-дарські машини в Кам'яному Мості.

Найважливішою ланкою АПК області є сільське госпо-дарство (Табл.6). Провідне місце в його структурі по валовій про-дукції (більше 50% загального обсягу) займає рослинництво, на півночі області воно має зерново-буряковий напрямок, на півдні — зерно-олійно-шюдоовочевий. Особливістю розвитку рільництва в області є те, що значна кількість його продукції вирощується на зрошуваних землях, загальна площа яких на 1.01.2001 р. становила 188 тис. га. Найбільш широкомасштабні зрошувальні меліорації проводяться у Баштанському (31,3 тис. га), Жовтневому (33,6 тис. га) та Снігурівському р-ні (47,9 тис. га). Робота по введенню в дію нових зрошувальних систем останніми роками значно уповільни-лась.

Основними вирощуваними зерновими культурами в об-ласті є пшениця і кукурудза, а також технічні — цукрові буряки, соняшник, коноплі, соя, рицина. Розвинуте садівництво, баштан-ництво, виноградарство. У 2000 р. площі під основними сільсько-господарськими культурами склали 1269 тис. га або 87,3% від ана-логічного показника 1990 р. З них під зерновими — 719 тис. га, (56,6%), технічними — 276 (21,7%), картоплею і овоче-баштанними культурами — 57 (4,5%), кормовими — 217 тис. га (17,1%).

Таблиця 6.

Виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва в Миколаївській області

Вид продукції | 1990 | 1995 | 2000 | 1990 | 1995

Зерно, тис. тонн | 2706 | 1660 | 921,3 | 34 | 55,5

Цукрові буряки, тис. тонн | 989 | 582 | 130.4 | 13,2 | 22,4

Соняшник, тис. тонн | 220,4 | 218,4 | 250,5 | 113,7 | 114.6

Овочі, тис. тонн | 285 | 185 | 174.1 | 61.1 | 94,1

М'ясо в забійній вазі, тис. тонн | 151 | 59 | 49 | 32.5 | 83,1

Молоко тис. тонн | 743 | 527 | 347 | 46,7 | 65,8

Яйця, млн. штук | 457 | 219 | 164 | 35,9 | 74,9

Тваринництво в області має м'ясо-молочний напрям. Розвивається скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво. В 2000 р. поголів'я великої рогатої худоби у всіх категоріях гос-подарств склало: 294,4 тис, свиней — 136,8 тис, овець та кіз — 42,5 тис голів. Порівняно з 1990 роком ці показники скоротились більше як на 70%. Основними причинами цього були нерента-бельність м'ясо-молочного виробництва, недостатнє забезпечен-ня тваринництва кормами, медикаментами тощо.

Одне з провідних місць в області займає харчова про-мисловість, яка об'єднує разом з мукомольно-круп'яною 211 підприємств і 1035 виробництв (2000 р.).

На базі переробки сільськогосподарської сировини роз-винута м'ясна промисловість, представлена Миколаївським, Вознесенським і Первомайським м'ясокомбінатами, 32-ма ковбас-ними цехами. Переробка молока здійснюється на 16 підприємст-вах, найбільші з яких ЗАТ "Бен'є Україна" і Первомайський мо-лочноконсервний комбінат. Виробництво муки, хлібобулочних та макаронних виробів здійснюють підприємства об'єднання "Елеваторзернопром", хлібозаводи в містах Миколаєві, Вознесенську, Первомайську, Новій Одесі та приватні хлібопекарні. Соковиноробна промисловість розвинута в с. Коблево.

Рибопереробна промисловість області представлена Очаківським мідійно-устричним комбінатом.

У регіоні функціонує також: кондитерська фабрика в Миколаєві, десять харчових фабрик в районних центрах, два консервних і пивзаводи, лікеро-горілчаний завод.

За аналізований період виробництво основних видів продукції харчової промисловості в регіоні суттєво знизилося, (табл. 7), основними причинами чого можна назвати скорочення обсягів сільськогосподарського виробництва, старіння ма-теріально-технічної бази переробних підприємств, високу цінову конкуренцію з боку імпортованих харчових продуктів.

Таблиця 7.

Динаміка виробництва основних продуктів харчування

в Миколаївській області

Вид продукції | 1990 | 1995 | 2000 | 2000.%ДО

1990 | 1995

Цукор -пісок, тис. тонн | 192 | 171 | 68.0 | 35,4 | 39.8

Олія, тис. тонн | 6,4 | 13,5 | 7,1 | 110,9 | 52,5

Консерви,


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8