Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

млн. ум. банок | 183 | 46 | 135,7 | 74,2 | ріст у 3 рази

М'ясо, включаючи продукти І категорії, тис. тонн | 104 | 19 | 6,9 | 6,6 | 36,3

Ковбасні вироби, тис. тонн | 27.8 | 6,0 | 3.4 | 12.2 | 56.7

Продукція з незбираного молока, тис. тонн | 165 | 40 | 31,3 | 18,9 | 78,3

Сири жирні, тис. тонн | 8,9 | 4.1 | 2,7 | 30,3 | 65.9

Тваринне масло, тис. тонн | 14,2 | 5,7 | 4,5 | 31,7 | 78,9

Борошно, тис. тонн | 205 | 164 | 98 | 47.8 | 59.8

Хліб та хлібобулочні вироби, тис. тонн | 141 | 98 | 49 | 34,8 | 50

2.2. Транспорт і зв'язок.

Миколаївська область обслуго-вується залізничним, автомобільним, річковим, морським, повітряним і трубопровідним транспортом.

Залізничний транспорт представлений двоколійною еле-ктрифікованою лінією Помошна — Колотівка та однопутними лініями з тепловою тягою: Долинська — Миколаїв, Нововесела -- Снігурівка — Миколаїв — Колосівка; Апостолово - Снігурівка -- Херсон; Помашна -- Котовськ; Кульбакіно — Прибугська; Підгоєна - Побугська. На території області розміщено 58 станцій. Найбільші з них Миколаїв, Миколаїв -Сортувальний, Снігурівка, Колосівка.

Загальна довжина залізничних колій загального корис-тування області складає 730 км, густота 30,6 км на 100 км2. За-лізниця забезпечує в області в основному транзитні перевезення, місцева робота незначна.

Сітка автомобільних доріг включає дороги міждержав-ного, державного, обласного й місцевого значення. Загальна протяжність їх складає 4,8 тис. км з твердим покриттям, густота 195 км на 1000 км2 Питома вага автошляхів з твердим покриттям становить 99,4%. Цей показник дещо вищий, ніж в середньому в Україні. Основними автомагістралями області є: Миколаїв - Одеса — Кишинів, Миколаїв — Кіровоград, Миколаїв — Кри-вий Ріг. У 2000 р. вантажообіг автотранспортних підприємств порівняно з 1990 р. скоротився в 10 разів і становив 272,8 млн. т/км. Відправлення пасажирів залізничним та авто-мобільним (автобусами) транспортом також зменшилося відповідно до 2,5 і 29,2 млн. осіб у 2000 році.

Придатними для розвитку судноплавства в області є річ-ки Південний Буг — протяжністю 174 км та Інгул — 27 км. За пе-ріод з 1995 по 2000 рр. вантажообіг цього виду транспорту ско-ротився майже в 5,5 разів і становив 0,7 т/км. У 2000 р. по річках перевезено 565 тисяч пасажирів, що на 113 тисяч менше проти 1995 року. Перевезення вантажів річковим транспортом скороти-лося внаслідок падіння обсягів виробництва перш за все бу-дівельних матеріалів, старіння портової інфраструктури та суден. Миколаївська область завдяки своєму географічному положенню має великі можливості для розвитку морського транспорту. На її території функціонують три морські порти: Жовтневий, Очаківський і Миколаївський. Останній — один з найбільших в Україні і включає 14 причалів, до яких підведена залізнична колія. Загальний обсяг вантажів, перевезених морсь-ким транспортом регіону, в 2000 році становив 117 тис. тонн, що більше порівняно з 1995 роком на 74%. У структурі вантажів провідне місце займають боксити, нафтопродукти, зерно, будівельна сировина.

Не кращі часи нині переживає повітряний транспорт об-ласті. Регулярне авіасполучення Миколаєва з іншими регіонами порушено через високу собівартість послуг. Миколаївським авіапідприємством здійснюються лише чартерні рейси комерційного ха-рактеру. На базі аеропорту працює пункт навігаційної служби "Украерорух" по обслуговуванню повітряних транспортних коридорів.

На території області проходить ділянка нафтопроводу Кременчуг — Снігурівка — Херсон.

Послуги зв'язку надають підприємства Укртелекому та Укрпошти. За останні роки введено в дію нові АТС на 13,6 тис. номерів. Значно розширено спектр надаваних послуг у галузі зв'язку, а саме: користування мережею Іntегnеt, мобільний, фак-симільний, пейджинговий зв'язок.

Капітальні вкладення і капітальне будівництво. Ди-наміка капітальних вкладень з усіх джерел фінансування в Мико-лаївській області свідчить про їх несуттєве скорочення за остан-ній період. В 2000 році інвестиції в основний капітал становили 269 млн. грн. (208,7 грн. на душу населення), що на 84% менше, ніж у 1990 році. Темпи скорочення капіталовкладень в області вищі, ніж в середньому в Україні, де цей показник складає 75%.

Найбільше інвестицій в регіоні направлено в харчову промисловість, громадське харчування та торгівлю. Лідерами за обсягами капіталовкладень у виробництво є Миколаївський пив-завод "Янтар" та кондитерська фабрика.

У перспективі після проведення повної приватизації очікується збільшення капіталовкладень у розвиток виробництва на Миколаївському глиноземному заводі. Пріоритети у праві приватизації МГЗ повинні бути надані вітчизняним інвесторам, оскільки підприємство є монополістом в Україні по виробництву алюмінієвого напівфабрикату і має для держави стратегічне зна-чення. Прийнята програма розвитку вітчизняного суднобудуван-ня та створення власного танкерного флоту передбачає збільшен-ня державних інвестицій у розвиток суднобудівних підприємств.

Аналіз розвитку і розміщення соціальної сфери. Життєвий рівень. Сформований в Миколаївській області ком-плекс соціальної інфраструктури повністю задовольняє потреби населення в соціально-побутовому обслуговуванні, але, як і реш-та складових суспільного господарства в останній період, ця га-лузь переживає не кращі часи. Основні показники розвитку соці-альної сфери області наведені в таблиці 8.

Як показують розрахунки, в 1999 р. порівняно з 1990-м рівень забезпечення населення торговою площею знизився на38%, підприємствами громадського харчування — на 23,5, побу-тового обслуговування — на 41,1%.

За рахунок введення в дію нових лікувальних закладів дещо покращилися показники забезпечення населення потужно-стями амбулаторно-клінічних закладів: у 1999 році цей показник зріс на 4,7% порівняно з 1990 роком.

Змінився також контингент учнів і студентів в усіх закла-дах освіти. Так, у середніх закладах він зменшився на 8,5%, що пояснюється скороченням вікової групи дітей шкільного віку, у професійдо-технічних — на 27,7%. Контингент студентів у


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8