Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


тут знаходиться 190 робіт

1. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств Курсова робота 39 стр.
2. Інновації в сільському господарстві Курсова робота 40 стр.
3. Іноземне інвестування Курсова робота 42 стр.
4. Інфляційні очікування Курсова робота 27 стр.
5. Аналіз інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки Курсова робота 53 стр.
6. Аналіз звичайної діяльності підприємства Курсова робота 29 стр.
7. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства Курсова робота 45 стр.
8. Аналіз ліквідності підприємства Курсова робота 33 стр.
9. Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) Курсова робота 30 стр.
10. Аналіз прибутковості Курсова робота 46 стр.
11. Аналіз прибутку та рентабельності ДП “Львівтрансгаз” Курсова робота 28 стр.
12. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») Курсова робота 36 стр.
13. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста Курсова робота 19 стр.
14. Аналіз управління діяльності комерційних банків, та основні напрямки покращення (на прикладі Філії «Відділення Промінвестбанку м. Рахів Закарпатської області) Курсова робота 41 стр.
15. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” Курсова робота 36 стр.
16. Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд”. Курсова робота 58 стр.
17. аНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «зЕЛЕНБУД») Курсова робота 59 стр.
18. Аналіз фінансового стану біржі Курсова робота 54 стр.
19. Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці Курсова робота 63 стр.
20. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") Курсова робота 45 стр.
21. Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва Курсова робота 26 стр.
22. Аналіз формування надходження доходів та видатків зведеного бюджету Курсова робота 28 стр.
23. Антиінфляційна політика Курсова робота 40 стр.
24. Бюджет України: актуальні проблеми Курсова робота 55 стр.
25. Бюджетні права органів державної влади та місцевого самоврядування Курсова робота 43 стр.
26. Бюджетна історія України Курсова робота 37 стр.
27. Бюджетна політика Курсова робота 31 стр.
28. Бюджетна система та бюджетний устрій України Курсова робота 43 стр.
29. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення. (На матеріалах фінансового управління Коломийської міської ради) Курсова робота 52 стр.
30. Бюджетний дефіцит Курсова робота 32 стр.
31. Бюджетний дефіцит, його причин і наслідки, методи управління Курсова робота 41 стр.
32. Бюджетний механізм та бюджетний механізм держави Курсова робота 33 стр.
33. Бюджетний процес Курсова робота 35 стр.
34. Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості Курсова робота 68 стр.
35. Бюджетний процес в Україні Курсова робота 47 стр.
36. Бюджетний процес США Курсова робота 20 стр.
37. Відтворення основних фондів Курсова робота 42 стр.
38. Валютні ризики Курсова робота 34 стр.
39. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах Курсова робота 18 стр.
40. Валютно – курсова політика України: правові засади, валютний контроль та проблеми валютних відносин Курсова робота 25 стр.
41. Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та їх удосконалення. Курсова робота 24 стр.
42. Взаємозв’язок бухгалтерського й податкового обліку при формуванні фінансової звітності Курсова робота 13 стр.
43. Видатки бюджетів на науку та культуру Курсова робота 57 стр.
44. Видатки державного бюджету Курсова робота 74 стр.
45. Виконання видаткової частини бюджетів Курсова робота 38 стр.
46. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» Курсова робота 23 стр.
47. Виробничий процес і принципи його організації. Прибуток і дохід. Курсова робота 27 стр.
48. Внутрішні та зовнішні запозичення в Україні: реалії та перспективи Курсова робота 39 стр.
49. Гроші і їх роль у розвитку суспільного виробництва Курсова робота 41 стр.
50. Грошові надходження підприємств та напрямки їх використання Курсова робота 29 стр.
51. Державні фінанси, їх місце у фінансовій системі Курсова робота 21 стр.
52. Державні фінанси: формування, основи, аналіз структури, основні ланки. Система державних фінансів України - проблеми та перспективи розвитку Курсова робота 37 стр.
53. Державна контрольно-ревізійна служба України і шляхи удосконалення її діяльності Курсова робота 42 стр.
54. Державне казначейство в системі органів оперативного управління бюджетом Курсова робота 48 стр.
55. Державний бюджет та проблеми дефіциту Курсова робота 36 стр.
56. Державний бюджет України як головний фінансовий план країни. Доходи, класифікація, аналіз, динаміка, пропозиції щодо вдосконалення Курсова робота 16 стр.
57. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми Курсова робота 46 стр.
58. Державний кредит та державний борг: економічний зміст, аналіз формування та покриття, напрями розв’язання боргової проблеми в Україні. Курсова робота 36 стр.
59. Дефіцит державного бюджету, економічна характеристика та шляхи скорочення. Курсова робота 17 стр.
60. Джерела формування та склад доходу державного бюджету Курсова робота 23 стр.
61. Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку Курсова робота 31 стр.
62. Доходи і видатки місцевих бюджетів Курсова робота 27 стр.
63. Доходи державного бюджету України Курсова робота 34 стр.
64. Доходи державного бюджету України Курсова робота 76 стр.
65. Доходи державного бюджету України Курсова робота 15 стр.
66. Доходи державного бюджету України їх склад і структура Курсова робота 19 стр.
67. Економічна сутність страхування та формування фінансів страхового ринку Курсова робота 44 стр.
68. Економічна суть лізингу Курсова робота 41 стр.
69. Етапи розвитку валюти Курсова робота 40 стр.
70. Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства (на прикладі ТОВ “Сигма”) Курсова робота 23 стр.
71. Завдання, функції та роль бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджету Курсова робота 29 стр.
72. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства Курсова робота 38 стр.
73. Казначейська система виконання бюджету України Курсова робота 27 стр.
74. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства Курсова робота 91 стр.
75. Капітальні інвестиції підприємства Курсова робота 26 стр.
76. Капітальні інвестиції підприємства Курсова робота 26 стр.
77. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та шляхи його удосконалення. Курсова робота 32 стр.
78. Лізинг в Україні Курсова робота 51 стр.
79. Міжбюджетні відносини на місцевому та державному рівнях. Курсова робота 28 стр.
80. Міжнародні кредитні відносини Курсова робота 28 стр.
81. Місцеві бюджети Курсова робота 49 стр.
82. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини Курсова робота 9 стр.
83. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини Курсова робота 8 стр.
84. Місцеві бюджети в складі бюджетної системи Курсова робота 51 стр.
85. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів Курсова робота 126 стр.
86. Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) Курсова робота 62 стр.
87. Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) Курсова робота 46 стр.
88. Механізм фінансово-бюджетого регулювання Курсова робота 16 стр.
89. Монетарна політитика і її інструменти Курсова робота 16 стр.
90. Напрямки зміцнення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Курсова робота 7 стр.
91. Національна валюта України та шляхи її стабілізації Курсова робота 101 стр.
92. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів Курсова робота 47 стр.
93. Облігації Курсова робота 34 стр.
94. Облік власного капіталу Курсова робота 21 стр.
95. Облік рахунків в банках та казначействах Курсова робота 8 стр.
96. Облікова політика підприємства Курсова робота 29 стр.
97. Облікова політика підприємства Курсова робота 29 стр.
98. Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. Курсова робота 42 стр.
99. Організація бюджетного контролю в Україні Курсова робота 49 стр.
100. Організація виконання видаткової частини бюджетів Курсова робота 42 стр.
Сторінки: [1]  2