Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


тут знаходиться 1568 робіт

1. 1. Фактори формування управлінських рішень 2. Основні моделі прийняття рішень 3. Список літератури Реферат 5 стр.
2. Cуверенні та субверенні кредитні рейтинги в оцінці ризиків фінансування позичальників Реферат 8 стр.
3. Cуть і структура грошового ринку. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути. Зміст дискреційної фіскальної бюджетної політики Інше 7 стр.
4. Cфера фінансів - місцеві фінанси Інше 16 стр.
5. "Брудні" гроші в системі міжнародних фінансів і протидія їх відмиванню Реферат 16 стр.
6. «Чорні дірки» у державних фінансах Реферат 12 стр.
7. Європейська валютна система Реферат 4 стр.
8. Імовірнісно-автоматне моделювання як інструмент наукового обґрунтування банківської діяльності Реферат 10 стр.
9. Інвестиції Реферат 21 стр.
10. Інвестиції іноземних ТНК в Україну: позитивні та негативні аспекти Реферат 3 стр.
11. Інвестиції та економіка України Реферат 3 стр.
12. Інвестиції як вид майнових та інтелектуальних цінностей  Реферат 4 стр.
13. Інвестиції. Суб'єкти і об’єкти інвестиційної діяльності Реферат 7 стр.
14. Інвестиційні ресурси підприємства Реферат 8 стр.
15. Інвестиційна діяльність населення Реферат 2 стр.
16. Інвестиційна привабливість об'єктів ринку інвестицій Реферат 13 стр.
17. Інвестиційне проектування Реферат 11 стр.
18. Інвестиційний клімат України та проблеми його формування Реферат 4 стр.
19. Інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів Реферат 8 стр.
20. Інвестиційний проект, його зміст та порядок розробки Реферат 13 стр.
21. Інвестиційно-фінансовий портфель та управління ним Інше 22 стр.
22. Індекси Реферат 7 стр.
23. Інкасо векселів: ролі функції Реферат 8 стр.
24. Інновації та Internet  Реферат 7 стр.
25. Інновації як об'єкт інвестиційної діяльності Реферат 20 стр.
26. Інноваційна сфера Німеччини: тенденції розвитку та шляхи використання прогресивного досвіду для України Стаття 8 стр.
27. Іноземні інвестиції в Україні Реферат 7 стр.
28. Іноземні інвестиції. вільні економічні зони. Реферат 8 стр.
29. Іноземне інвестування в регіони України та Чернівецьку область Реферат 3 стр.
30. Інститут банкрутства підприємства як органічний елемент ринкової економіки Реферат 8 стр.
31. Інститут фінансового ринку Реферат 9 стр.
32. Інститути фінансового ринку Реферат 12 стр.
33. Інститути фінансового ринку Реферат 14 стр.
34. Інституційні аспекти державної та фінансової політики держави у контексті стратегії економічного зростання Реферат 13 стр.
35. Інституційне забезпечення проведення державного фінансового аудиту Реферат 5 стр.
36. Інструментарій контролінгу Реферат 12 стр.
37. Інструменти фінансового ринку Реферат 8 стр.
38. Інтегральна оцінка фінансового стану учасників конкурсних торгів. Банкрутство. Реферат 7 стр.
39. Інтелектуальні інвестиції Реферат 10 стр.
40. Інфляційні очікування та їх вплив на залучення інвестицій в економіку України Реферат 6 стр.
41. Інфляція та її наслідки Реферат 9 стр.
42. Інформаційна база фінансового аналізу Реферат 6 стр.
43. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства в рамках бухгалтерського обліку Стаття 7 стр.
44. Інформаційне забезпечення бюджетної діяльності Реферат 11 стр.
45. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ Реферат 7 стр.
46. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств Реферат 14 стр.
47. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ Інше 7 стр.
48. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу Реферат 7 стр.
49. Інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності сфери фінансів Реферат 12 стр.
50. Інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності фінансових установ в Україні Реферат 25 стр.
51. Інфраструктура ринку фінансових послуг Реферат 8 стр.
52. Інфраструктура ринку фінансових послуг Реферат 15 стр.
53. Інфраструктура ринку фінансових послуг Реферат 6 стр.
54. Інфраструктура ринку фінансових послуг Реферат 8 стр.
55. Інфраструктура фінансового ринку Реферат 15 стр.
56. Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперів України Реферат 7 стр.
57. Іпотека як форма фінансування туристичного та рекреаціного бізнесу Реферат 8 стр.
58. Іпотечне кредитування - запорука успіху в реформуванні сільського господарства Реферат 10 стр.
59. Іпотечний банківський кредит: проблеми залучення фінансових ресурсів Реферат 11 стр.
60. Абсолютні та відносні величини Реферат 4 стр.
61. Адміністративно-управлінський ресурс фінансової бюрократії Реферат 12 стр.
62. Активізувати стимулюючу функцію фінансового механізму природокористування Реферат 4 стр.
63. Активи недержавного пенсійного забезпечення Реферат 4 стр.
64. Активи підприємства Реферат 22 стр.
65. Альтернативна санація Реферат 8 стр.
66. Альтернативна санація Реферат 8 стр.
67. Альтернативна санація Реферат 10 стр.
68. Американська модель державних фінансів Реферат 17 стр.
69. Амортизаційна політика як ключовий елемент забезпечення інноваційного розвитку економіки України Реферат 12 стр.
70. Аналіз "затрати — об'єм — прибуток" к процесі ухвалення рішення Реферат 8 стр.
71. Аналіз бюджетного дефіциту України та методи його подолання Реферат 3 стр.
72. Аналіз валютної політики України Реферат 2 стр.
73. Аналіз виконання місцевого бюджету Реферат 25 стр.
74. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі Реферат 14 стр.
75. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі. Аудит фінансової сфери підприємства Реферат 12 стр.
76. Аналіз впливу фінансової глобалізації на валютні кризи Реферат 16 стр.
77. Аналіз грошових коштів за напрямками діяльності підприємства, аналіз фінансової стійкості підприємства. Інше 13 стр.
78. Аналіз динаміки доходної частини бюджетної системи України за 2002–2005 роки з використанням коефіцієнта еластичності Реферат 5 стр.
79. Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу Реферат 13 стр.
80. Аналіз ліквідності балансу Реферат 4 стр.
81. Аналіз оборотного капіталу Реферат 20 стр.
82. Аналіз рентабельності Реферат 7 стр.
83. Аналіз рентабельності Реферат 16 стр.
84. Аналіз собівартості продукції Реферат 10 стр.
85. Аналіз сучасного стану та ефективності фінансового забезпечення наукових досліджень та інновацій в Україні Стаття 11 стр.
86. Аналіз та бізнес-план інвестиційного проекту Реферат 13 стр.
87. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Реферат 13 стр.
88. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Стаття 11 стр.
89. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ Реферат 13 стр.
90. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Реферат 12 стр.
91. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства Реферат 12 стр.
92. Аналіз фінансової стійкості підприємства Реферат 6 стр.
93. Аналіз фінансової стійкості підприємства Реферат 8 стр.
94. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів Реферат 9 стр.
95. Аналіз фінансового стану економіки України та її галузей Реферат 6 стр.
96. Аналіз факторів невизначеності та ризику в оцінці інвестиційного проекту Реферат 22 стр.
97. Аналітичне дослідження інвестицій Реферат 14 стр.
98. Антивіруси і вірусні програми Реферат 7 стр.
99. Аудит — необхідна умова функціонування суб'єктів господарювання у ринковій економіці Реферат 6 стр.
100. Аудиторський контроль Реферат 5 стр.