У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

за методом цільового прибутку. Ця методика забезпечує утворення ціни з урахуванням цільової норми прибутку на зроблені витрати в умовах визначеного обсягу продажу. Розмір цільового прибутку визначається на основі тієї мети, яку фірма бажає реалізувати (наприклад, прискорення нагромадження капіталу, великий борг кредиторам та ін.). Визначення ціни включає калькуляцію витрат виробництва, розрахунок цільового прибутку, обчислення валової виручки (витрати плюс цільовий прибуток).

Визначення ціни на основі беззбитковості. Цей метод забезпечує за допомогою цін покриття валових витрат (як постійних, так і змінних).

Ціноутворення з орієнтацією на конкуренцію. Цей метод використовують, коли постачальників запрошують до участі у торгах на поставку визначених видів товару або коли фірми борються за підряди під час торгів. Пропонування постачальника (тендери) спрямовуються до певного часу із зазначеною ціною у закритому конверті. Приймаються пропозиції з найменшою ціною. Рішення постачальника про визначення ціни мають спиратися на власні витрати, аналіз можливих пропозицій конкурентів.

Визначення ціни на основі рівня поточних цін. Цей метод активно використовують на ринку досконалої конкуренції та олігополії. Фірми в цьому разі більше уваги приділяють не власним витратам чи попиту, а цінам своїх конкурентів або ринковому лідеру. Деякі фірми можуть використовувати невеликі преміальні націнки чи надавати знижки. Метод досить ефективний за умов невизначеної еластичності попиту.

Визначення ціни на основі суб'єктивного уявлення про цінність товару. Основним фактором у цьому разі виступають сприйняття споживача, які пов'язані з його уявленням про цінність товару. Уявлення споживача можуть формувати такі нецінові фактори, як додаткові послуги, вигоди, ціннісні відмінності товару, місцерозташування та багато інших диференціацій товару.

Все викладене вище дає змогу зрозуміти порядок розрахунку початкової ціни. Цей порядок складається з шести етапів.

На першому етапі визначають завдання та цілі ціноутворення, на другому вивчають попит на товар, що вироблятиметься, на третьому обчислюють всі витрати фірми на виробництво товару, на четвертому вивчають ціни на товари конкурентів та тип конкурентного ринку, на п'ятому обирають метод ціноутворення і, нарешті, на шостому етапі встановлюють кінцеву ціну, на яку впливають психологічні (сприйняття, настрій, бажання споживача), політичні, законодавчі фактори.

Список використаної літератури

1. Конституція України. — К., 1996.

2. Закон України від 7 лютого 1991 р. "Про власність" // Закони України. - К.: АТ "Книга", 1996. - Т. 1.

3. Закон України від 26 лютого 1991 р. "Про підприємництво" // Там само.

4. Закон України від 1 березня 1991 р. "Про зайнятість населення" / / Там само.

5. Закон України від 27 березня 1991 р. "Про підприємства в Україні" // Там само.

6. Закон України від 19 вересня 1991 р. "Про господарські товариства" // Там само.

7. Закон України від 18 червня 1991 р. "Про цінні папери і фондову біржу" / / Там само.

8. Закон України від 25 червня 1991 р. "Про систему оподаткування" // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 16. — Ст. 119.

9. Закон України від 20 грудня 1991 р. "Про податок на додану вартість" // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21. — Ст. 156.


Сторінки: 1 2 3 4