У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

з терміном виконання до 5 років.

За операціями СВОП готівкова угода здійснюється за курсом СПОТ, яка у контругоді коректується з урахуванням премії або дисконту в залежності від зміни валютного курсу.

Отже, ми розглянули валютні операції, що здійснюються на міжбанківському валютному ринку. Але, як уже зазначалося, існують також строкові біржові операції — ф'ючерсні та опціонні контракти.

Ф'ючерсні операції подібні до форвардних угод. Вони здійснюються з поставкою валюти на термін, більший ніж З дні, з моменту укладання угоди. При цьому ціна виконання контракту в майбутньому визначається в день укладання угоди. Особливість ф'ючерсних контрактів полягає у тому, що це торгівля стандартними контрактами, у яких докладно регламентовано всі умови: термін, сума, метод розрахунку. Головна мета таких угод — хеджування (страхування) та спекуляція. Саме тому майже 99% угод завершується зарахуванням зворотними угодами. Згідно з ф'ючерсною угодою сторони дістають і право, і зобов'язання обміняти певну стандартизовану суму визначеної валюти на іншу у встановлені строки в майбутньому за курсом, визначеним на момент укладання угоди.

Різновидом термінових біржових операцій є опціонні угоди. Опціон — це цінний папір, що дає право її власникові купити або продати (option put) валюту за фіксованою в момент укладання угоди ціною у майбутньому. В укладанні угоди беруть участь продавець і покупець опціона. Покупець набуває права купити або продати певний актив у майбутньому за ціною, зафіксованою у момент укладання угоди. Продавець опціона бере на себе зобов'язання купити (або продати) актив за попередньо визначеною ціною.

Оскільки продавець опціону ризикує щодо зміни валютного курсу набагато більше, ніж покупець з метою компенсації цього ризику покупець опціона в момент укладання угоди сплачує продавцю премію. Якщо покупець відмовляється від реалізації свого права щодо опціона, то премія повертається.

Особливий вид валютних угод — валютний арбітраж. Він полягає у використанні різниці в котируванні на міжнародних та національних валютних ринках, тобто в тому, щоб купити валюту в одному місці дешевше, а в іншому продати дорожче.


Сторінки: 1 2 3