У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

номінальному ВВП, а попит на гроші як на активи міняється обернено пропорційно відсотковій ставці.

Ринок грошей.

Проста модель грошового ринку показана на рис. 11.1. На горизонтальній осі відкладається обсяг грошової маси, а на вертикальній — відсоток. Це не означає, що відсоток є "ціною" грошей у звичайному розумінні; навпаки, відсоток показує, який дохід отримує людина, яка вклала свої гроші в активи, що приносять відсотки. Це означає, що рівень відсотка відображає витрати, які він несе задля збереження своїх коштів у високоліквідній формі, замість вкладати їх у різні активи, що приносять відсоток. Готівкові кошти взагалі не приносять відсотка, на відміну від облігацій та інших цінних паперів. Чим вищий відсоток, тим більше повинен отримувати той, хто вклав свої гроші в цінні папери, що приносять відсоток, замість того, щоб зберігати їх у гаманці.

Перетин кривої попиту і пропозиції грошей дає точку (відсоток) рівноваги. На рис. 11.1це В1. На рисунку видно, що експансіоністська грошова політика, яка збільшує грошову масу, спрямована на зниження рівня відсотка.

Якщо центральний банк країни приймає рішення збільшити грошову масу, дозволивши надрукувати додаткову кількість грошей або купивши державні цінні папери, то крива пропозиції грошей зміщується вправо. Це означає, що відсоток рівноваги знижується до рівня В2. Більша кількість грошей знайде попит тільки в тому випадку, якщо "витрати" володіння грішми (тобто відсоток, або дохід, який втрачає людина, що має гроші замість облігацій) знижуються. Таким же чином рестриктивна грошова політика, яка зменшує грошову масу, спонукає відсоток підвищуватися,


Сторінки: 1 2 3