Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


Логіка
Стаття - Логіка
17Логіка

Логіка

План

Тема 7. Дедуктивні умовиводи (задачи)

І. Побудуйте із наведених суджень безпосередній умовивід за допомогою:

1. перетворення:

Деякі українці не є патріотами України.

Всі вовки - хижі тварини;

Відповідь:

1.Це частковозаперечне судження (О). Воно перетворюється в частковоствердне судження (І):

Деякі українці є не патріотами України.

2. Це загальноствердне судження (А). Воно перетворюється в загальнозаперечне судження (Е):

Жоден вовк не є нехижою твариною.

2. обернення:

"Там, де стала московська нога - є московська земля" (Ф. Достоєвський).

Якщо межі необхідної оборони не перевищені, то кримінальна відповідальність не настає;

Відповідь:

1. Це загальноствердне судження (А) з розподіленим предикатом, тому воно обертається без обмеження:

Московською землею є та земля, де стала московська нога.

2. Це частковоствердне судження (І) з нерозподіленим предикатом, тому воно обертається так:

У деяких випадках кримінальна відповідальність не настає, якщо межі необхідної оборони не перевищені.

 

3. протиставлення предикату:

"Відокремлення малоросійського народу від нашої держави може бути початком всіх наших бід" (Петро І).

Жодна бліда поганка не є їстівним грибом.

Відповідь:

1. Це частковоствердне судження, тому воно перетворюється на частковоствердне:

Деякі з наших бід виникли внаслідок відокремлення малоросійського народу від нашої держави.

2. Це загальнозаперчне судження, тому воно перетворюється на частковозаперечне:

Деякі не їстівні гриби є блідими поганками.

II. Відновіть наведені ентимеми до повного категоричного силогізму.

1. Увага - важлива і необхідна умова всіх видів діяльності людини, а

випадкова увага є вид уваги.

2. Кобра - змія, отже, кобра не має ніг.

Відповідь:

1. Увага - важлива і необхідна умова всіх видів діяльності людини

Випадкова увага є вид уваги

Отже, випадкова увага є важливою і необхідною умовою всіх видів діяльності людини.

2. Кобра – змія

Змії не мають ніг

Отже, кобра не має ніг.

ІІІ. Наведіть приклади категоричних силогізмів усіх чотирьох фігур.

Відповідь:

Перша фігура:

Привласнення чужого майна є крадіжкою

М. привласнив чуже майно

Отже, М. здійснив крадіжку.

Друга фігура:

Спроба вбивства можлива тільки з прямим умислом

У діях обвінуваченого прямого умислу не встановлено

Отже, дія обвінуваченого не може бути кваліфікована як спроба вбивства

Третя фігура:

Всі письменники – творці

Деякі письменники – наші сучасники

Отже, деякі наші сучасники – творці

Четверта фігура:

Деякі договори – угоди

Всі договори є цивільними правовідносинами

Отже, деякі цивільні прапвовідносини є угодами.

IV. Побудуйте категоричний силогізм:

1) першої фігури з модусами ЕАЕ; АІІ;

2) третьої фігури з модусами ЕАО; ААІ;

3) четвертої фігури з модусами ААІ; ІАІ.

Відповідь:

1) Не існує домашніх тварин чисто красного кольору

Всі коти – домашні тварини

Отже, не існує котів чисто красного кольору

Всі домашні тварини люблять свого хазяїна

Кіт Васька є домашнею твариною

Отже, кіт Васька любить свого хазяїна

2) Жодна птиця не має трьох ніг

Всі птиці можуть співати

Отже, деякі співаки не мають трьох ніг

Всі письменники – творці

Всі письменники достойні уваги

Отже, деякі з тих, хто достоїн уваги - творці

3) Всі договори – угоди

Всі угоди є цивільними правовідносинами

Отже, деякі цивільні правовідносини є договорами.

Деякі угоди – договори

Всі договори є цивільними правовідносинами

Отже, деякі цивільні правовідносини є угодами.

V. Побудуйте полісилогізм, соріт, епіхейрему.

Відповідь:

Полісілогізм:

Будь-який злочин кримінально караний

Будь-яке кримінально каране діяння - аморальне

Отже, будь-який злочин аморальний

2. Будь-який злочин аморальний

Крадіжка - злочин

Отже, крадіжка аморальна.

Соріт:

Будь-який злочин є кримінально караним

Крадіжка – злочин

Дія М. є крадіжкою

Отже, дія М. є кримінально караною.

Епіхейрема:

Привласнення чужого майна кримінально карана, оскільки вона є злочином

Діями М. було привласнення чужого майна, оскільки він скуповує крадене____________________________________________________________

Отже, дії М. є кримінально караними

Тема 9. Логічні основи теорії аргументації (теорія)

1. Поняття доказу.

Доведення — це обґрунтування істинності одного положення (судження, гіпотези, концепції) з допомогою інших шляхом побудови відповідного міркування. У структурі доведення розрізняють тезу, аргументи і демонстрацію.

Теза — положення, що обґрунтовується.

Вона виражається у формі судження чи системи суджень. Щоправда, іноді з риторичних міркувань їй надають форму запитання. Наприклад: «В якому зв'язку перебувають чуттєві та логічні форми пізнання людиною світу?».

Аргумент (логічна основа, підстава, довід, доказ) — положення, з допомогою якого обґрунтовується теза.

Роль аргументів можуть відігравати аксіоми, постулати, очевидні положення, факти, закони науки, логічні операції визначення та поділу понять тощо.

Демонстрація - форма логічного зв’язку між тезою та аргументами.

Вона проявляється в тих схемах, за якими будуються різні види умовиводів та їх модифікації. Наприклад, нашою тезою буде судження «Нещирість викликає недовіру». Щоб обґрунтувати істинність цієї тези, треба знайти положення, зв'язавши які за певною схемою міркування, можна одержати висновок, що повністю збігся б з нашою тезою. Ось ці положення та схема міркування:

Будь-який обман викликає недовіру, оскільки він є твердженням, що не відповідає дійсності.

Нещирість — це обман, бо вона є навмисним перекрученням дійсності.____________________________

Отже, нещирість викликає недовіру.

Теза тут відома, оскільки вона проголошена в явній формі (висновок цього міркування, як і будь-якого іншого, не є тезою, хоч і збігається з нею за змістом: виведене положення не потребує доведення, а отже, не є тезою). Аргументами тут виступають засновки цього умовиводу, кожен з яких є ентимемою. Роль демонстрації в цьому доведенні відіграє епіхейрема. Взагалі ж доведення може здійснюватися у формі будь-якого умовиводу чи системи умовиводів.

Доведення здійснюють у формі демонстративного міркування (дедукція, повна та математична індукції) або за схемою недемонстративного міркування (неповна індукція, аналогія). Перше забезпечує достовірний висновок, друге — лише ймовірний.

2.Прямий і непрямий доказ.

Залежно від способу встановлення істинності тези розрізняють пряме і непряме доведення.

Пряме доведення — доведення, в якому з аргументів, пов'язаних за певною схемою міркування, безпосередньо випливає висновок, який повністю збігається з проголошеною тезою.

Прикладом прямого доведення може бути наведене міркування


Сторінки: 1 2 3 4