Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Соціологія
тут знаходиться 1731 робіт

1. Cоціологічне дослідження (проект): ефективність роботи львівських правоохоронних органів. Реферат 4 стр.
2. Cоціологія релігії як наука Реферат 4 стр.
3. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах Реферат 24 стр.
4. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах Курсова робота 26 стр.
5. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах Курсова робота 26 стр.
6. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах. Курсова робота 24 стр.
7. "Критична історія технології" К. Маркса як історична предтеча сучасної філософії та соціології науки Реферат 13 стр.
8. "Соціологізм" як теоретико-методологічна концепція Еміля Дюркгейма Реферат 19 стр.
9. "Соціологізм" як теоретико-методологічна концепція Еміля Дюркгейма Реферат 19 стр.
10. "Соціологізм" як теоретико-методологічна концепція Еміля Дюркгейма Реферат 20 стр.
11. "Утопія" та "ідеологія" у соціології знання К. Мангенма Реферат 7 стр.
12. Євгеніка - проблема науковості та псевдонауковості науки про "чистоту роду". Реферат 11 стр.
13. Іван Франко і соціологія Курсова робота 37 стр.
14. Ідеї правової держави Б.Кістяківського і сучасність Реферат 8 стр.
15. Ідеї правової держави Б.Кістяківського і сучасність Реферат 8 стр.
16. ІДЕЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ Б.КІСТЯКІВСЬКОГО І СУЧАСНІСТЬ    Реферат 9 стр.
17. Ідеальний образ соціального працівника Реферат 15 стр.
18. Ідеології, модерн і традиція Реферат 19 стр.
19. Інвалідність та її види Реферат 8 стр.
20. Інвалідність та її види Реферат 8 стр.
21. Інвалідність як соціальна проблема сучасного українського суспільства Реферат 11 стр.
22. Індивідуальна свобода як передумова самовизначення особистості Реферат 14 стр.
23. Індивідуальна свобода як передумова самовизначення особистості Реферат 12 стр.
24. Інкультурація особистості в контексті дозвіллєвих практик і преференцій  Реферат 15 стр.
25. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства Контрольна робота 13 стр.
26. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства Реферат 13 стр.
27. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства Реферат 13 стр.
28. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства Реферат 13 стр.
29. Інститут поліції: минуле і сучасне в соціологічній інтерпретації Реферат 15 стр.
30. Інституціоналізація релігії і формування церкви Реферат 10 стр.
31. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЧИННИКІВ РЕҐУЛЯЦІІ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ Стаття 11 стр.
32. ІНСТРУМЕНТИ РЕҐУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІҐРАЦІЇ Стаття 12 стр.
33. Інтегральна соціологія П. СОРОКІНА Реферат 15 стр.
34. Інтеграція родинних традицій, свят і обрядів у форми культурогенної життєдіяльності сучасної сім’ї Реферат 17 стр.
35. Інтерсуб'єктивність культури та інтердієвість культури Реферат 23 стр.
36. Інформаційне суспільство: можливості та реальність Контрольна робота 18 стр.
37. Інформованість громадян України щодо причин та наслідків соціального сирітства Реферат 14 стр.
38. Істина і її критерії Реферат 8 стр.
39. Історія розвитку соціальної геронтології як науки Реферат 17 стр.
40. Історія розвитку та сучасний рівень теоретичних основ соціальної географії Реферат 18 стр.
41. Історія соціологічної думки України Реферат 15 стр.
42. Історія та сучасний стан дослідження соціальної мобільності Реферат 6 стр.
43. Історичні типи релігійних вірувань Реферат 5 стр.
44. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі Реферат 10 стр.
45. Історичний досвід демократизації Реферат 17 стр.
46. Історичний досвід демократизації Реферат 24 стр.
47. Історичний поступ. Еволюція соціальних систем Реферат 10 стр.
48. Історичний поступ. Еволюція соціальних систем Реферат 13 стр.
49. Історичний процес і його учасники Реферат 8 стр.
50. Автобіографія (соціологічний аналіз) Реферат 28 стр.
51. Автобіографія (Соціологічний аналіз) Реферат 30 стр.
52. Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні Реферат 12 стр.
53. Адаптація до старості Реферат 8 стр.
54. Адаптація до старості Реферат 9 стр.
55. Адаптація до старості Реферат 5 стр.
56. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи Реферат 10 стр.
57. Адаптивні можливості молоді до умов ринкового середовища Реферат 7 стр.
58. Адаптивні можливості молоді до умов ринкового середовища Реферат 7 стр.
59. Адаптивні можливості молоді до умов ринкового середовища Реферат 7 стр.
60. АДАПТИВНІ МОЖЛИВОСТІ МОЛОДІ ДО УМОВ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА Реферат 6 стр.
61. Акмеологічні методи Реферат 20 стр.
62. Акмеологічні методи Реферат 17 стр.
63. Акмеологічні служба: статус, функції, організація діяльності Реферат 15 стр.
64. Акмеологічні служба: статус, функції, організація діяльності Реферат 12 стр.
65. Акмеологічні технології особистісного і професійного розвитку Реферат 17 стр.
66. Акмеологічні технології особистісного і професійного розвитку Реферат 14 стр.
67. Акмеологічне вивчення людини як індивіда, особистості, суб’єкта діяльності Реферат 16 стр.
68. Акмеологічне вивчення людини як індивіда, особистості, суб’єкта діяльності Реферат 15 стр.
69. Аксіологічний підхід до мистецтва Реферат 12 стр.
70. Актуальні проблеми досліджень сучасної сім’ї в Україні Реферат 8 стр.
71. Алексіса Де Токвіля Реферат 30 стр.
72. Американський філософ і соціолог, професор філософії Чикагського університету Джордж Мид (1863-1931) Реферат 7 стр.
73. Аналіз і оцінка інформації. Її гуманітарна сторона Реферат 13 стр.
74. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Стаття 11 стр.
75. Аналіз зайнятості та безробіття. Розрахункова робота Інше 6 стр.
76. Аналіз нашого життя Реферат 7 стр.
77. Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці України Курсова робота 17 стр.
78. Аналіз рівня зареєстрованого безробіття Курсова робота 23 стр.
79. Аналіз соціальних орієнтацій сучасної української молоді, як орієнтир для формування цілей молодіжної політики щодо залучення її до державотворчих процесів Реферат 15 стр.
80. Аналіз чисельності безробітних за категоріями Реферат 19 стр.
81. Анкета - як основний інструмент збирання соціологічної інформації Реферат 14 стр.
82. Анкета вивчення рівня розвитку моральних якостей Реферат 3 стр.
83. Анкета моніторингового дослідження студентів коледжу Реферат 7 стр.
84. Анкета моніторингового дослідження студентів коледжу Інше 8 стр.
85. Анкета моніторингового дослідження студентів коледжу Реферат 5 стр.
86. Анкета Сучасна сім’я Проблеми, перспективи розвитку Реферат 7 стр.
87. АНКЕТА1) Ви емоційних чоловік? Інше 3 стр.
88. Анкета: визначення самооцінки дітей шкільного віку Інше 3 стр.
89. Антипозитивізм в соціології і формування німецької соціологічної школи Реферат 16 стр.
90. Бідність – як глобальна проблема людства Реферат 10 стр.
91. Бідність – як глобальна проблема людства Реферат 9 стр.
92. Бідність – як глобальна проблема людства Реферат 6 стр.
93. Біографічний метод у соціології Курсова робота 20 стр.
94. Безробіття та інфляція Реферат 15 стр.
95. БЕЗРОБІТТЯ ЯК КОМПЛЕКСНА СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА Стаття 11 стр.
96. Благодійна робота жіночих організацій в Україні Реферат 9 стр.
97. Благодійна робота жіночих організацій в Україні Реферат 8 стр.
98. Благодійна робота жіночих організацій в Україні Реферат 8 стр.
99. Буття людини в культурі Реферат 12 стр.
100. ВІД СОЦІАЛЬНОГО СТАНУ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ Інше 9 стр.