Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Діловодство, бібліотечна справа
тут знаходиться 912 робіт

101. Виникнення писемності та історія кодування інформації Реферат 12 стр.
102. ВНЕСОК С. Й. ПЕТРОВА У СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІБЛІОГРАФІЧНОГО РЕПЕРТУАРУ Стаття 13 стр.
103. ВНУТРІШНЬОБІБЛІОТЕЧНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК Стаття 13 стр.
104. Впровадження електронного документообігу: критерії вибору Реферат 9 стр.
105. ВСЕ ПРО ДІЛОВОДСТВО І МОВУ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ Інше 105 стр.
106. Все про діловодство і мову ділових паперів Інше 162 стр.
107. ВСЕ ПРО ДІЛОВОДСТВО І МОВУ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ Інше 110 стр.
108. Всесвітня історія становлення бібліотечного соціального інституту Реферат 11 стр.
109. Входження бібліотечних установ у сучасний ринок інформації Стаття 10 стр.
110. Граматичні особливості ділових паперів Реферат 11 стр.
111. ГРАМАТИЧНА ФОРМА ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ Інше 4 стр.
112. Граматична форма ділових документів Реферат 4 стр.
113. ГРАМАТИЧНА ФОРМА ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ Реферат 3 стр.
114. Ділові документи Інше 9 стр.
115. ДІЛОВІ ЛИСТИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Реферат 8 стр.
116. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності Реферат 12 стр.
117. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності Реферат 10 стр.
118. ДІЛОВІ ЛИСТИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Реферат 6 стр.
119. Ділові папери Інше 4 стр.
120. Ділові папери Реферат 4 стр.
121. Ділові папери. Реферат 3 стр.
122. Ділові прийоми та їх організація Реферат 19 стр.
123. Ділова кореспонденція Курсова робота 34 стр.
124. Ділова мова в документах, правила дотримання мовленнєвого зразка в ділових паперах. Курсова робота 20 стр.
125. Ділова мова в документах. Етикет ділових паперів (ПП “Казка”) Реферат 6 стр.
126. Ділова суперечка Реферат 12 стр.
127. Ділове листування Реферат 8 стр.
128. Діловий документ Курсова робота 61 стр.
129. Діловий документ Курсова робота 60 стр.
130. Діловий стиль Реферат 6 стр.
131. Діловий стиль Реферат 6 стр.
132. Діловодство Реферат 11 стр.
133. Діловодство Реферат 9 стр.
134. Діловодство Реферат 26 стр.
135. Діловодство за зверненнями громадян Реферат 12 стр.
136. Діловодство суду Реферат 5 стр.
137. Діловодство як функція управління Реферат 7 стр.
138. Діловодство як функція управління Реферат 8 стр.
139. Діловодство як функція управління Реферат 9 стр.
140. ДІЛОВОДСТВО ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ Реферат 7 стр.
141. Діяльність і праця в бібліотеці Реферат 6 стр.
142. Діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотечних установ із забезпечення запитів користувачів Стаття 8 стр.
143. Державна статистична звітність Інше 2 стр.
144. ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ 3 АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ Інше 11 стр.
145. Державний класифікатор управлінської документації в структурі нормативно-методичної бази діловодства (на прикладі Івано-Франківської дирекції державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») Дипломна робота 85 стр.
146. Джерелознавство. Історичні твори XVII ст. Реферат 8 стр.
147. Джерелознавство. Агіографічна література Реферат 10 стр.
148. Джерелознавство. Актові документи західноукраїнських державних утворень 1938-1941 pp Реферат 5 стр.
149. Джерелознавство. Актові документи Центральної Ради Реферат 10 стр.
150. Джерелознавство. Актові та діловодні джерела XVІІ-ХVІІІст. Курсова робота 16 стр.
151. Джерелознавство. Археографічні видання давніх джерел в ХІХ-ХХ ст. Реферат 7 стр.
152. Джерелознавство. Відомості про населення на території України у творах давньогрецьких авторів Реферат 8 стр.
153. Джерелознавство. Види діловодних документів державних адміністративних органів. Реферат 9 стр.
154. Джерелознавство. Визначення джерелознавства. Класифікація історичних джерел Реферат 9 стр.
155. Джерелознавство. Давні польські хроністи, які писали про Україну XII-XVI ст. Реферат 6 стр.
156. Джерелознавство. Давньоруське літописання Реферат 11 стр.
157. Джерелознавство. Державотворче законодавство незалежної України Реферат 8 стр.
158. Джерелознавство. Документи більшовицької партії і КПЗУ Реферат 7 стр.
159. Джерелознавство. Документи політичних партій і організацій другої половини ХІХ - першої третини XXст. Реферат 9 стр.
160. Джерелознавство. Економічна статистика Реферат 8 стр.
161. Джерелознавство. Епіграфічні пам’ятки Реферат 6 стр.
162. Джерелознавство. Київський літопис. Галицько-Волинський літопис Реферат 7 стр.
163. Джерелознавство. Кирило-Мефодіївське товариство. Книга буття українського народу Реферат 8 стр.
164. Джерелознавство. Класифікація і форми актових матеріалів Х-ХV ст. Реферат 11 стр.
165. Джерелознавство. Класифікація мемуарів за соціальним становищем авторів Реферат 8 стр.
166. Джерелознавство. Класифікація мемуарів за тематико-хронологічним принципом Реферат 10 стр.
167. Джерелознавство. Козацькі літописи XVIII ст. Реферат 8 стр.
168. Джерелознавство. Конституційні акти та розвиток системи державного управління Української РСР у 1919-1991 pp. Реферат 7 стр.
169. Джерелознавство. Літературні твори. Пам’ятки публіцистики. Агіографічна література Реферат 13 стр.
170. Джерелознавство. Матеріали з джерел іноземного походження про Україну XV-XVIII ст. Реферат 12 стр.
171. Джерелознавство. Мемуари як історичне джерело Реферат 11 стр.
172. Джерелознавство. Національна періодика в підросійській Україні на початку XX ст. Реферат 6 стр.
173. Джерелознавство. Описи і описові матеріали західноукраїнських земель. Реферат 6 стр.
174. Джерелознавство. Описові твори кінця XVIII-початку XX ст. як історичні джерела Реферат 13 стр.
175. Джерелознавство. Особливості класифікації та змісту преси радянського часу Реферат 7 стр.
176. Джерелознавство. Пам’ятки про Русь арабських та візантійських авторів Реферат 10 стр.
177. Джерелознавство. Політичні документи Головної Руської Ради періоду революції 1848 р. Закарпатські публіцисти Реферат 10 стр.
178. Джерелознавство. Польські видання актових і діловодних матеріалів Реферат 6 стр.
179. Джерелознавство. Польські та литовські акти загальнодержавного значення Реферат 8 стр.
180. Джерелознавство. Преса Галичини, Західної України, Буковини і Закарпаття у 1900-1939pp. Реферат 6 стр.
181. Джерелознавство. Принципи класифікації періодичних видань Реферат 14 стр.
182. Джерелознавство. Принципи класифікації періодичних видань Реферат 14 стр.
183. Джерелознавство. Принципи роботи з історичними джерелами Реферат 9 стр.
184. Джерелознавство. Про особливості економічної статистики радянського часу Реферат 6 стр.
185. Джерелознавство. Різновиди законодавчих актів. Кодифікаційно-видавнича робота Реферат 7 стр.
186. Джерелознавство. Революційні організації в російському війську в Україні та їх програмно-політичні документи Реферат 5 стр.
187. Джерелознавство. Розвиток австро-угорських органів державного управління на західноукраїнських землях Реферат 8 стр.
188. Джерелознавство. Російські органи державного управління Реферат 7 стр.
189. Джерелознавство. Руська Правда як пам’ятка права. Реферат 8 стр.
190. Джерелознавство. Статистико-топографічні, військово-топографічні та інші описові твори про Україну ХІХ - початку XX ст. Реферат 10 стр.
191. Джерелознавство. Статистичні джерела другої половини XIX-першої половини XX ст. Реферат 14 стр.
192. Джерелознавство. Українські вчені та публіцисти XVIIIст. на російській службі Реферат 8 стр.
193. Джерелознавство. Українські національно-демократичні та націоналістичні партії кінця XIX-першої третини XX ст., їх нормативні та діловодні документи Реферат 10 стр.
194. Джерелознавство. Українські та білоруські літописи XV-XVII ст Реферат 10 стр.
195. Дипломатика як спеціальна історична дисципліна Реферат 19 стр.
196. Дипломатичне листування, практичне завдання Інше 4 стр.
197. ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Стаття 19 стр.
198. ДИСОЦІАЦІЯ ПРИ НЕВРОТИЧНІЙ ІСТЕРІЇ ( КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ) Автореферат 27 стр.
199. Дистантні форми використання інформаційних ресурсів бібліотеки як фактор демократизації Стаття 13 стр.
200. ДИСТАНТНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВІД МБА ДО ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК Стаття 18 стр.
Сторінки:  1  [2]  3   4   5   6   7   8   9   10