Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Діловодство, бібліотечна справа
тут знаходиться 912 робіт

801. Структура ділового спілкування Реферат 18 стр.
802. Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін Реферат 56 стр.
803. Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін Курсова робота 45 стр.
804. СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ Інше 1 стр.
805. Суть і значення діловодства Реферат 10 стр.
806. Сучасні інформаційні та новітні технології у бібліотечній роботі Реферат 13 стр.
807. СУЧАСНІ БІБЛІОТЕЧНІ УСТАНОВИ В ПРОЦЕСІ ПОШИРЕННЯ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ Стаття 10 стр.
808. СУЧАСНІ ВИСТАВКИ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Стаття 9 стр.
809. СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: БІБЛІОТЕЧНИЙ АСПЕКТ Стаття 12 стр.
810. Сучасне українське діловодство Реферат 10 стр.
811. Сучасне управлінське документнознавство в Україні Реферат 15 стр.
812. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В ІСЛАМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ІРАН Стаття 15 стр.
813. СУЧАСНИЙ СТАН ФОНДІВ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ ДИТЯЧИХ ТА ЮНАЦЬКИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ Стаття 12 стр.
814. ТВОРИ ТЕОЛОГА-ЄЗУЇТА ГЕОРГІЯ ҐЕНГЕЛЯ (1657-1727) У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМІРНИКІВ Стаття 37 стр.
815. Текст як основний реквізит документа Реферат 6 стр.
816. Текстові комунікації розпорядчих документів Реферат 8 стр.
817. Телефонне спілкування Реферат 4 стр.
818. Телефонограми Реферат 5 стр.
819. Телефонограми. Реферат 9 стр.
820. ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ Стаття 10 стр.
821. Теорія перекладу Курсова робота 67 стр.
822. ТЕОРЕТИКИ ТА ПРАКТИКИ МУЗЕЙНИЦТВА ХАРКІВЩИНИ: ВНЕСОК У ФОРМУВАННЯ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ РЕГІОНУ (ХІХ - ПОЧ. ХХ СТ.) Стаття 10 стр.
823. Теоретико - методологічні основи оцінки ефективності нафтовилучення родовищ. Дипломна робота 90 стр.
824. Теоретичні засади аналітико-синтетичної обробки документів Реферат 16 стр.
825. ТЕОСОФІЯ ЯК ФЕНОМЕН НЕКЛАСИЧНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ НОВОГО ЧАСУ: (СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ) Стаття 12 стр.
826. Тестування в системі підготовки діловодів Реферат 15 стр.
827. Тестування в системі підготовки діловодів Реферат 15 стр.
828. Технології документування інформації Дипломна робота 67 стр.
829. Технології документування інформації Курсова робота 59 стр.
830. Технологія роботи з документами Реферат 8 стр.
831. Технологія роботи з документами Реферат 13 стр.
832. Технологія створення і специфіка використання інформаційно-аналітичного продукту в контексті запитів сучасних замовників Стаття 12 стр.
833. Типові помилки, які трапляються в ділових паперах та спілкуванні Реферат 4 стр.
834. Типова форма Інше 2 стр.
835. Типовий договір Інше 2 стр.
836. Типовий договір Інше 4 стр.
837. Типовий договір Інше 3 стр.
838. ТРАДИЦІЇ I НОВАТОРСТВО В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ БІОГРАФІСТИЦІ Стаття 19 стр.
839. Трансформація послуг та ресурсів бібліотеки в контексті підвищення ефективності її комунікативної функції Стаття 8 стр.
840. Трудові книжки Курсова робота 19 стр.
841. Трудові книжки Курсова робота 19 стр.
842. Трудові книжки Курсова робота 16 стр.
843. ТРУДОВА УГОДА Інше 1 стр.
844. ТРУДОВА УГОДА Інше 2 стр.
845. УГОДА Інше 2 стр.
846. УГОДА Інше 1 стр.
847. УГОДА Інше 1 стр.
848. УГОДА Інше 1 стр.
849. УГОДА Інше 1 стр.
850. Угода Інше 2 стр.
851. УГОДА Інше 1 стр.
852. УГОДА Інше 1 стр.
853. УГОДА Інше 1 стр.
854. УГОДА Інше 1 стр.
855. УГОДА Інше 1 стр.
856. УГОДА Інше 1 стр.
857. УГОДА Інше 1 стр.
858. Угода про припинення зобов’язання зарахуванням Інше 2 стр.
859. Удосконалення інформаційно-аналітичного супроводу діяльності органів місцевої влади як засіб сприяння ефективності регіональних перетворень Стаття 6 стр.
860. Удосконалення експертно-правового супроводу демократичних трансформацій в умовах розвитку електронних технологій Стаття 8 стр.
861. УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОГО СУПРОВОДУ СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ БІБЛІОТЕК (З ДОСВІДУ СІАЗ НБУВ) Стаття 10 стр.
862. УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ З ПОЗИЦІЇ КОРПОРАТИВНОСТІ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ Стаття 11 стр.
863. УКРАЇНСЬКІ НОТНІ ВИДАННЯ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 1924-1930 pp.: ПОПОВНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БІБЛІОГРАФІЧНОГО РЕПЕРТУАРУ Стаття 8 стр.
864. Українське ділове мовлення Інше 21 стр.
865. Українське ділове мовлення Реферат 47 стр.
866. Український правопис, його історія та сучасний стан. Основні зміни і доповнення у V виданні “Українського правопису” Реферат 18 стр.
867. Уніфікація і стандартизація управлінських документів Реферат 56 стр.
868. Уніфікація і стандартизація управлінських документів Курсова робота 48 стр.
869. Уніфіковані форми сучасних ділових документів. Дипломна робота 81 стр.
870. Управлінські рішення Дипломна робота 68 стр.
871. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні Курсова робота 33 стр.
872. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні Курсова робота 34 стр.
873. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні Курсова робота 27 стр.
874. Усне ділове мовлення Реферат 6 стр.
875. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування. Реферат 6 стр.
876. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування. Реферат 4 стр.
877. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування. Реферат 4 стр.
878. Усне ділове мовлення: основи культури мовлення, культура усного ділового мовлення, види усного спілкування Реферат 7 стр.
879. Усне ділове спілкування: публічний виступ, телефонна розмова, візитна картка Реферат 12 стр.
880. УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР Інше 2 стр.
881. УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР Інше 2 стр.
882. УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР Інше 6 стр.
883. УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР Інше 10 стр.
884. УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР Інше 3 стр.
885. УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР Інше 2 стр.
886. УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР Реферат 2 стр.
887. УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР Реферат 3 стр.
888. УХВАЛА РАДИ ПІДПРИЄМСТВА Інше 1 стр.
889. УХВАЛА РАДИ ПІДПРИЄМСТВА Реферат 1 стр.
890. Фірмовий бланк Інше 1 стр.
891. Фандрейзинг як система маркетингу. Основні поняття Реферат 5 стр.
892. Фоpмування дитячої читацької аудитоpії у бібліотеках Укpаїни Реферат 39 стр.
893. Форми і методи введення в суспільний обіг наукових знань інформаційно-аналітичними структурами бібліотек Стаття 12 стр.
894. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА ЗОВНІШНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Стаття 20 стр.
895. ФОРМУВАННЯ В НБУВ БАЗИ ДАНИХ УКРАЇНСЬКИХ НОТНИХ ВИДАНЬ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 1924-1930 pp. Стаття 11 стр.
896. ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА ДОКУМЕНТИ АРХІВНОГО ФОНДУ АКАДЕМІКА М. В. ПТУХИ Стаття 8 стр.
897. Формування змісту курсу “організація документальних баз даних” для підготовки спеціалістів в галузі інформаційної діяльності Реферат 8 стр.
898. ФОРМУВАННЯ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ФОРМ ДИСТАНТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ Стаття 12 стр.
899. Формуляр-зразок в органах місцевого самоврядування Дипломна робота 51 стр.
900. ФРАНКОМОВНА «РОСІКА» У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Стаття 9 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8  [9]  10