Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Діловодство, бібліотечна справа
тут знаходиться 912 робіт

501. Методика розроблення та впровадження документаційних систем у керуванні документацією: міжнародний досвід Реферат 12 стр.
502. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей Реферат 38 стр.
503. Методичні рекомендації бібліотекарям по пропаганді знань серед юнаків та дівчат по профілактиці наркоманії, СНІДу, проституції Реферат 17 стр.
504. МИСТЕЦТВО КНИГИ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ Стаття 10 стр.
505. Мова і стиль організаційних документів Курсова робота 22 стр.
506. Мова і стиль службових документів. Реферат 5 стр.
507. МОВА І СТИЛЬ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ. Реферат 3 стр.
508. Мова ділової документації Реферат 7 стр.
509. Мова –унікальне явище в житті людини і суспільства. Її роль у формуванні особистості Реферат 3 стр.
510. НАВЧАЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ Стаття 13 стр.
511. НАКАЗ Інше 2 стр.
512. НАКАЗ Інше 1 стр.
513. Наказ Інше 1 стр.
514. НАКАЗ Інше 1 стр.
515. НАКАЗ Інше 1 стр.
516. Національний архівний фонд України, склад,структура і правові засади Реферат 4 стр.
517. Національний архівний фонд. Склад, структура і правові засади. Реферат 6 стр.
518. НОВА НАУКОВА ПАРАДИГМА: ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ Стаття 11 стр.
519. Нормативна база діловодства в Україні. Контрольна робота 2 стр.
520. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодств в Україні у 1950-1980-і роки Реферат 10 стр.
521. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ДІЛОВОДСТВА В УПРАВЛІННІ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Дипломна робота 81 стр.
522. Нормативно-правові засади ведення діловодства в Управлінні праці та соціального захисту населення Івано-Франківської міської ради Курсова робота 81 стр.
523. Облікові документи по кадрах Курсова робота 18 стр.
524. ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВАРІАНТНОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ Стаття 9 стр.
525. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АРХІВІВ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВ Стаття 16 стр.
526. ОНЛАЙНОВІ РЕСУРСИ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ БІБЛІОТЕК СВІТУ Стаття 12 стр.
527. ОНТОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНИХ СЛУЖБ У БІБЛІОТЕЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Стаття 11 стр.
528. Опiкунство Реферат 4 стр.
529. ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ: ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ Стаття 11 стр.
530. Організаційні і розпорядчі документи Реферат 4 стр.
531. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина) Реферат 5 стр.
532. ОРГАНІЗАЦІЙНІ І РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ. Реферат 2 стр.
533. ОРГАНІЗАЦІЙНІ І РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ. Реферат 3 стр.
534. Організаційні документи Курсова робота 23 стр.
535. Організаційні документи Реферат 7 стр.
536. Організаційно розпорядчі документи Курсова робота 34 стр.
537. Організаційно розпорядчі документи Курсова робота 23 стр.
538. Організаційно розпорядчі документи Реферат 14 стр.
539. Організаційно розпорядчі документи. Курсова робота 34 стр.
540. Організаційно розпорядчі документи. Курсова робота 16 стр.
541. Організаційно – розпорядча документація Реферат 8 стр.
542. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАУКИ (ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТЬ В АМЕРИКАНСЬКОМУ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВІ) Стаття 14 стр.
543. Організація інформаційних ресурсів для оптимізації їх використання Реферат 9 стр.
544. Організація архівної справи в ДНСГБ УААН: стан та перспективи Контрольна робота 6 стр.
545. Організація баз даних для комплексної автоматизованої обробки інформації в інформаційно-аналітичних підрозділах бібліотек Стаття 8 стр.
546. Організація ведення технологічної документації в готельних підприємствах на прикладі готелю «Дністер» Реферат 14 стр.
547. Організація документів на рівні архіву Реферат 14 стр.
548. Організація документів на рівні архіву Реферат 15 стр.
549. Організація документообігу Реферат 10 стр.
550. Організація документообігу Реферат 8 стр.
551. Організація документообігу Реферат 8 стр.
552. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Реферат 27 стр.
553. Організація документообігу на підприємстві Курсова робота 26 стр.
554. Організація документообігу на підприємстві Реферат 29 стр.
555. Організація документообігу на підприємстві Курсова робота 27 стр.
556. Організація документування операцій з основними засобами. Реферат 19 стр.
557. Організація роботи з документами Реферат 6 стр.
558. Організація роботи з документами Реферат 15 стр.
559. Організація роботи з документами Реферат 11 стр.
560. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ. Реферат 3 стр.
561. Організація роботи з електронними документами Дипломна робота 95 стр.
562. Орфоепічні норми українського ділового мовлення Реферат 6 стр.
563. ОСНОВИ ЗНАНЬ ПРО КОМЕРЦІЙНІ ТАЄМНИЦІ (НОУ-ХАУ) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ Стаття 8 стр.
564. Основи культури ділового мовлення Курсова робота 28 стр.
565. Основи культури ділового мовлення Реферат 23 стр.
566. Основні види ділового спілкування Реферат 19 стр.
567. Основні вимоги до мовних засобів у документах Реферат 10 стр.
568. Основні вимоги до мовних засобів у документах Реферат 10 стр.
569. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ Реферат 24 стр.
570. Основні вимоги до оформлення документів Курсова робота 33 стр.
571. Основні вимоги до оформлення документів Реферат 17 стр.
572. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ Реферат 21 стр.
573. Основні вимоги при складанні тексту, стилі мови, особливості офіційно-ділового стилю, структура тексту, способи виділення окремих слів частин тексту Реферат 2 стр.
574. Основні моменти протоколу Курсова робота 25 стр.
575. Основні моменти протоколу Реферат 17 стр.
576. Основні ознаки офіційно-ділового стилю Інше 6 стр.
577. Основні ознаки офіційно-ділового стилю Реферат 8 стр.
578. Основні ознаки офіційно-ділового стилю Реферат 6 стр.
579. Основні особливості та тенденції розвитку сучасних книжкових видань. Курсова робота 42 стр.
580. Основні правові засади сучасного діловодства у сфері державного управління в Україні Дипломна робота 63 стр.
581. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ЦНБ НАН БЕЛАРУСИ Стаття 9 стр.
582. ОСОБИСТА БІБЛІОТЕКА Г. П. ДАНИЛЕВСБКОГО ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ФОНДУ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ І РУКОПИСІВ ХДНБ ІМ. В. Г. КОРОЛЕНКА Стаття 14 стр.
583. Особливості інформаційно-комунікаційних процесів в організації на прикладі Городенківської районної державної адміністрації. Дипломна робота 125 стр.
584. Особливості інформаційного ринку Прикарпаття (на прикладі ТРК „3-Студія”) Дипломна робота 68 стр.
585. Особливості використання електронного цифрового підпису при укладенні договорів Реферат 9 стр.
586. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ БІБЛІОТЕК ВНЗ УКРАЇНИ Стаття 7 стр.
587. Особливості ділових карток (візиток) Реферат 5 стр.
588. Особливості документообігу в організації (на прикладі ВАТ «Райффайзен Банк Аваль») Дипломна робота 56 стр.
589. ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ В АРХІВНИХ ФОНДАХ Стаття 11 стр.
590. Особливості організації документації особового складу на конкретному підприємстві Курсова робота 39 стр.
591. Особливості оформлення документів з особового складу Реферат 11 стр.
592. Особливості редагування аналітичних матеріалів в умовах діяльності Служби інформаційно- аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) НБУВ Стаття 8 стр.
593. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗА- ЦІЙНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Стаття 18 стр.
594. Особливості розвитку документально-інформаційних ресурсів Галичини Реферат 22 стр.
595. Особливості створення документів Курсова робота 22 стр.
596. Особливості створення документів Курсова робота 25 стр.
597. Особливості створення документів Курсова робота 17 стр.
598. Офіційно-діловий стиль Реферат 19 стр.
599. ОФІЦІЙНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ Реферат 4 стр.
600. ОФІЦІЙНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Реферат 3 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5  [6]  7   8   9   10