Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Діловодство, бібліотечна справа
тут знаходиться 912 робіт

701. Ревізія, як спосіб контролю Реферат 7 стр.
702. РЕГІОНАЛЬНІ БІБЛІОТЕЧНІ ЗАКЛАДИ І МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ: РЕЗУЛЬТАТИ СПІВРОБІТНИЦТВА Стаття 14 стр.
703. РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ Стаття 11 стр.
704. Реквізити ділових паперів Інше 9 стр.
705. Реквізити ділових паперів Реферат 7 стр.
706. Реквізити документів Реферат 19 стр.
707. Реквізити документів Інше 11 стр.
708. РЕКЛАМА БІБЛІОТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ Стаття 7 стр.
709. Реклама та паблік рілейшнз в системі активізації та модернізації бібліотеки Реферат 7 стр.
710. РЕПЕРТУАР НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ СТУДІЙ ВИДАВНИЦТВА ЛЬВІВСЬКОГО ЄЗУЇТСЬКОГО КОЛЕГІУМУ Стаття 34 стр.
711. Реформація. Бібліотеки епохи буржуазних революцій та утвердження капіталізму: етап формування основних елементів соціального інституту Реферат 11 стр.
712. Робота з документами, що містять комерційну таємницю Реферат 3 стр.
713. Робота з документами, що містять комерційну таємницю Реферат 4 стр.
714. Робота кадрової служби на прикладі документного забезпечення ПП «МегаМікс» Дипломна робота 60 стр.
715. РОДОВЕ ЗІБРАННЯ ХРЕПТОВИЧІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Стаття 12 стр.
716. Розвиток Реферат 5 стр.
717. Розвиток аналітичної діяльності бібліотек у контексті запитів постіндустріального суспільства Стаття 6 стр.
718. Розвиток бібліотечного краєзнавства на Миколаївщині Стаття 10 стр.
719. Розвиток української мови, культура мовлення. Реферат 11 стр.
720. РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЧЕРЕЗ ПАСПОРТИЗАЦІЮ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ Стаття 11 стр.
721. Розмови по телефону Реферат 1 стр.
722. Розпорядження Інше 1 стр.
723. Розпорядження Інше 1 стр.
724. Розпорядчі документи Курсова робота 38 стр.
725. Розпорядчі документи Реферат 14 стр.
726. Розробка стратегії представлення бібліотеки перед донорами Реферат 6 стр.
727. Розроблення рекомендацій щодо реалізації вимог до формуляра-зразка в документах Єзупільської селищної ради для покращення стану документного та документаційного забезпечення. Дипломна робота 162 стр.
728. РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРИСУТНОСТІ БІБЛІОТЕК В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЗАЄМНОГО ОБМІНУ ГІПЕРПОСИЛАННЯМИ Стаття 8 стр.
729. Розширення концепції бібліотеки для юнацтва як культурного інституту за умов інформатизації Реферат 6 стр.
730. Роль і місце бібліотечних систем у забезпеченні національної безпеки Стаття 5 стр.
731. РОЛЬ І МІСЦЕ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНА Стаття 8 стр.
732. Роль бібліотек як універсальних інформаційних центрів у процесі демократизації Стаття 7 стр.
733. Роль бібліотечних закладів у реалізації програми інформатизації українського суспільства Стаття 8 стр.
734. Роль виставкової роботи у виконанні Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського інформаційно-культурологічної функції в 1918-1964 рр. Стаття 22 стр.
735. Роль документа у формуванні інформаційного світогляду. Курсова робота 33 стр.
736. Роль комунікантів у процесі ділового листування Реферат 3 стр.
737. РОЛЬ МОЛОДІ В ПРЕДСТАВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ У СВІТОВІЙ МЕРЕЖІ Стаття 10 стр.
738. РОЛЬ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ У ФОРМУВАННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН Стаття 11 стр.
739. Роль української мови у створенні іміджу української держави на міжнародній арені Реферат 12 стр.
740. Роль управлінської інформації для функціонування трудових процесів на підприємстві сфери обслуговування (на прикладі відділення реалізації нафтопродуктів по Івано-Франківській області ВАТ «Укрнафта») Дипломна робота 77 стр.
741. СВІДОЦТВО Інше 1 стр.
742. Свідоцтво Інше 1 стр.
743. Секретарська справа: ділове листування, робота з комп’ютером, машинопис, імідж секретаря.Рецензійний лист Курсова робота 43 стр.
744. Система інформаційної підтримки бібліотекарів в електронному середовищі Реферат 6 стр.
745. Система архівних установ України Курсова робота 35 стр.
746. СИСТЕМА КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ БІБЛІОТЕЧНИХ ФАХІВЦІВ Стаття 12 стр.
747. Систематизація документів та їх зберігання Реферат 9 стр.
748. Систематизація документів, підготовка і передача їх до архіву Реферат 14 стр.
749. Системи документації Реферат 3 стр.
750. Системи документації Реферат 3 стр.
751. Системний підхід до задоволення інформаційних потреб при прийнятті корпоративних управлінських рішень (на прикладі ВАТ«Івано-Франківський Агрохімцентр»)» Дипломна робота 104 стр.
752. Системний підхід до задоволення інформаційних потреб при прийнятті корпоративних управлінських рішень (на прикладі ВАТ«Івано-Франківський Агрохімцентр»)» Дипломна робота 104 стр.
753. СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ Реферат 16 стр.
754. Складання й оформлення службових документів Курсова робота 31 стр.
755. Складання й оформлення службових документів Реферат 18 стр.
756. Складання й оформлення службових документів Курсова робота 31 стр.
757. Складання й оформлення службових документів Курсова робота 24 стр.
758. СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ Реферат 11 стр.
759. Складання рекламних листів Реферат 8 стр.
760. Складання розпорядчих документів Реферат 20 стр.
761. Складання розпорядчих документів Реферат 16 стр.
762. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів Реферат 11 стр.
763. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів Реферат 17 стр.
764. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів Реферат 13 стр.
765. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів Реферат 8 стр.
766. СКЛАДНОСКОРОЧЕНІ СЛОВА ТА АБРЕВІАТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ СПРАВОЧИНСТВІ. Інше 7 стр.
767. Слова з літерою Ґ (загальні назви) Інше 4 стр.
768. Слова з літерою Ґ (загальні назви) Реферат 7 стр.
769. Службові листи Реферат 3 стр.
770. Службові листи Реферат 7 стр.
771. Службові листи. Реферат 3 стр.
772. СЛУЖБОВІ ЛИСТИ. Реферат 3 стр.
773. Службові листи. Порядок оформлення службових листів Реферат 7 стр.
774. Службове діловодство. Управлінські документи Курсова робота 33 стр.
775. Соціальні інформаційні комунікації і розвиток бібліотечної діяльності Стаття 17 стр.
776. СОЦІАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ Стаття 11 стр.
777. Соціальна міфотворчість і бібліотечна справа в контексті збереження і передачі інформації Стаття 10 стр.
778. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА БІОБІБЛІОГРАФІЧНИХ ВЕБ-СИСТЕМ Стаття 9 стр.
779. СОЦІОКУЛЬТУРНА СПРЯМОВАНІСТЬ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 10 стр.
780. Спілкування по телефону Реферат 10 стр.
781. СПЕЦИФІКА МОЛОДІЖНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ АУДИТОРІЇ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ Стаття 13 стр.
782. Специфічні особливості роботи з розпорядчими документами Івано-Франківської обласної ради Курсова робота 40 стр.
783. СТАНОВЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕК В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ Стаття 12 стр.
784. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Стаття 36 стр.
785. СТАРООБРЯДНИЦЬКІ ВИДАННЯ ДРУКАРНІ ПОЧАЇВСЬКОГО УСПЕНСЬКОГО МОНАСТИРЯ Стаття 15 стр.
786. СТАРОУКРАЇНСЬКИЙ УЗУС ДАВНІХ КИРИЛИЧНИХ ДРУКІВ У КОНТЕКСТІ ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬКОЇ РУКОПИСНОЇ ПИСЕМНОЇ ПРАКТИКИ Стаття 20 стр.
787. СТАТУТ Інше 9 стр.
788. СТАТУТ Інше 8 стр.
789. СТАТУТ Інше 6 стр.
790. СТАТУТ Інше 8 стр.
791. Статут підприємства Реферат 11 стр.
792. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОЛЕКЦІЙ КНИЖКОВИХ ПАМ'ЯТОК У НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ ПОЧАЇВСЬКИХ СТАРОДРУКІВ) Стаття 11 стр.
793. Створення шаблона бланка підприємства. Лабораторна робота 6 стр.
794. Створення, розвиток та перспективи Державного казначейства України (на прикладі управління Державного казначейства у Верховинському районі) Магістерська робота 101 стр.
795. Створення, розвиток та перспективи Державного казначейства України (на прикладі управління Державного казначейства у Верховинському районі) Магістерська робота 137 стр.
796. Стилі сучасної української літературної мови Реферат 14 стр.
797. Стилі сучасної української літературної мови. Стильові риси і мовні засоби, функція, сфера спілкування та жанри реалізації. Реферат 14 стр.
798. Стиль сучасної української літературної мови Реферат 12 стр.
799. Стратегічні напрями оглядово-аналітичної діяльності в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Стаття 15 стр.
800. Строки виконання документів, порядок контролю за виконанням документів. Особливості організації конфіденційного діловодства, використання документів з обмеженим доступом. Інше 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7  [8]  9   10