Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правознавство та юридичні науки
тут знаходиться 10606 робіт

6601. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Реферат 5 стр.
6602. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків Реферат 7 стр.
6603. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків Реферат 7 стр.
6604. Порушення правил кораблеводіння Реферат 4 стр.
6605. Порушення правил кораблеводіння. Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання Реферат 11 стр.
6606. Порушення правил кораблеводіння. Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання Реферат 11 стр.
6607. Порушення правил міжнародних польотів Реферат 9 стр.
6608. Порушення правил міжнародних польоте Реферат 9 стр.
6609. Порушення правил міжнародних польоте Реферат 8 стр.
6610. Порушення правил охорони вод Реферат 7 стр.
6611. Порушення правил охорони надр Реферат 5 стр.
6612. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті Реферат 15 стр.
6613. Порушення правил повітряних польотів Реферат 3 стр.
6614. Порушення правил повітряних польотів. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда. Порушення правил використання повітряного простору Реферат 7 стр.
6615. Порушення правил повітряних польотів. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда. Порушення правил використання повітряного простору Реферат 7 стр.
6616. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами Реферат 3 стр.
6617. Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами Реферат 5 стр.
6618. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення Реферат 5 стр.
6619. Порушення правил польотів або підготовки до них Реферат 5 стр.
6620. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки Реферат 3 стр.
6621. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху Реферат 4 стр.
6622. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд Реферат 5 стр.
6623. Порушення провадження по справі в господарському процесі Реферат 10 стр.
6624. Порушення провадження у кримінальній справі за нововиявленими обставинами Реферат 18 стр.
6625. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду в засіданні арбітражного суду Реферат 4 стр.
6626. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії Реферат 7 стр.
6627. Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання Реферат 8 стр.
6628. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості Реферат 7 стр.
6629. Порушення статутних правил внутрішньої служби Реферат 4 стр.
6630. Порушення статутних правил несення прикордонної служби Реферат 4 стр.
6631. Порушення статутних правил несення прикордонної служби. Порушення статутних правил внутрішньої служби. Порушеная статутних правил несення бойового чергування Реферат 8 стр.
6632. Порушення статутних правил несення прикордонної служби. Порушення статутних правил внутрішньої служби. Порушеная статутних правил несення бойового чергування Реферат 9 стр.
6633. Порушення таємниці голосування Реферат 3 стр.
6634. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер Реферат 5 стр.
6635. Порушення цивільної справи в суді. Курсова робота 24 стр.
6636. Порушення чинних на транспорті правил Реферат 2 стр.
6637. Порушення чинних на транспорті правил. Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів Реферат 6 стр.
6638. Порушення чинних на транспорті правил. Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів Реферат 6 стр.
6639. Порядок створення фермерських господарств Реферат 8 стр.
6640. Порядок стягнення за скоєння адміністративного правопорушення Реферат 21 стр.
6641. Порядок і правові наслідки оголошення громадянина померлим Реферат 13 стр.
6642. Порядок і строки подання касаційних скарг чи протесту на вироки. Відклик касаційної скарги чи протесту. Реферат 14 стр.
6643. Порядок і строки подання касаційних скарг чи протесту на вироки. Відклик касаційної скарги чи протесту. Реферат 14 стр.
6644. Порядок і умови поновлення майнових прав реабілітованих громадян Реферат 5 стр.
6645. Порядок відкриття рахунків у банках. Реферат 8 стр.
6646. Порядок відкриття рахунку в банках Реферат 10 стр.
6647. Порядок відчуження частки у праві спільної часткової власності Реферат 8 стр.
6648. Порядок ввозу в Україну автотранспортних засобів Реферат 26 стр.
6649. Порядок ввозу в Україну автотранспортних засобів Реферат 22 стр.
6650. Порядок ведення книги обліку розрахункових операцій (КОРО), Книги обліку доходів та витрат, Розрахункової книжки Реферат 6 стр.
6651. Порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. Правовий статус іноземців в Україні Реферат 7 стр.
6652. Порядок виїзду з України і в’їзд в Україну громадян України Реферат 6 стр.
6653. Порядок видачі судових справ та документів Реферат 4 стр.
6654. ПОРЯДОК ВИДАЧІ СУДОВИХ СПРАВ ТА ДОКУМЕНТІВ Реферат 4 стр.
6655. ПОРЯДОК ВИДАЧІ СУДОВИХ СПРАВ ТА ДОКУМЕНТІВ Реферат 4 стр.
6656. Порядок виконання покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Реферат 15 стр.
6657. Порядок виплати заробітної плати Реферат 6 стр.
6658. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів Реферат 24 стр.
6659. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) Реферат 9 стр.
6660. Порядок вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку. Реферат 9 стр.
6661. Порядок впровадження дізнання у кримінальних справах Курсова робота 38 стр.
6662. Порядок впровадження дізнання у кримінальних справах Курсова робота 33 стр.
6663. Порядок заміщення поста глави держави в монархіях і республіках Реферат 17 стр.
6664. Порядок звільнення з роботи Реферат 10 стр.
6665. Порядок звільнення працівників Реферат 7 стр.
6666. Порядок звільнення працівників Реферат 7 стр.
6667. Порядок звільнення працівників Реферат 7 стр.
6668. Порядок касаційного оскарження і внесення касаційного подання Реферат 11 стр.
6669. Порядок митного оформлення Реферат 5 стр.
6670. Порядок набуття і припинення громадянства в Україні Курсова робота 28 стр.
6671. Порядок набуття права власності на землю за законодавством України Реферат 6 стр.
6672. Порядок набуття та припинення права землекористування Реферат 9 стр.
6673. Порядок надання земельних ділянок для створення і ведення селянського (фермерського) господарства Реферат 6 стр.
6674. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів Реферат 12 стр.
6675. Порядок оформлення звільнення працівників та проведення розрахунків з ними Курсова робота 36 стр.
6676. Порядок підписання, реєстрації та зберігання акту документальної перевірки Реферат 10 стр.
6677. Порядок підписання, реєстрації та зберігання акту документальної перевірки Реферат 8 стр.
6678. Порядок призначення і проведення ревізій за ініціативи правоохоронних органів Реферат 29 стр.
6679. Порядок призначення і проведення ревізій за ініціативи правоохоронних органів Реферат 31 стр.
6680. Порядок призначення пенсій за двоскладовою формулою Реферат 6 стр.
6681. Порядок призначення та проведення ревізії і перевірок Реферат 9 стр.
6682. Порядок прийняття працівника на роботу. Випробувальний термін Реферат 12 стр.
6683. Порядок прийняття працівника на роботу. Випробувальний термін Реферат 15 стр.
6684. Порядок прийняття працівника на роботу. Випробувальний термін Реферат 17 стр.
6685. Порядок прийняття реєстрації і перевірки заяв і повідомлень про злочини Курсова робота 24 стр.
6686. Порядок прийняття реєстрації і перевірки заяв і повідомлень про злочини. Курсова робота 25 стр.
6687. Порядок прийняття та зміни конституцій Реферат 8 стр.
6688. Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві. Реферат 6 стр.
6689. Порядок прописки, виписки та реєстрації громадян Реферат 4 стр.
6690. Порядок реєстрації актів громадянського стану Реферат 19 стр.
6691. Порядок реєстрації актів громадянського стану Реферат 34 стр.
6692. Порядок реєстрації актів громадянського стану Реферат 19 стр.
6693. Порядок реєстрації актів громадянського стану Інше 29 стр.
6694. Порядок реєстрації актів громадянського стану Інше 29 стр.
6695. Порядок реєстрації актів громадянського стану Реферат 29 стр.
6696. Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій i розрахункових книжок Реферат 18 стр.
6697. Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій i розрахункових книжок Реферат 17 стр.
6698. Порядок реалізації спадкових прав Реферат 3 стр.
6699. Порядок реалізації спадкових прав Реферат 3 стр.
6700. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Реферат 7 стр.