Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правознавство та юридичні науки
тут знаходиться 10606 робіт

5901. Поняття готування до злочину, його об'єктивні і суб'єктивні ознаки. Реферат 3 стр.
5902. Поняття громадянства Реферат 10 стр.
5903. Поняття громадянства Реферат 8 стр.
5904. Поняття громадянства, способи набуття і втрати громадянства Реферат 15 стр.
5905. Поняття громадянського суспільства, всеукраїнський референдум, гарантії місцевого самоврядування Стаття 20 стр.
5906. Поняття громадянського суспільства, всеукраїнський референдум, гарантії місцевого самоврядування Інше 19 стр.
5907. Поняття дії та бездіяльність в кримінальному праві Інше 33 стр.
5908. Поняття даних, одержаних у результаті застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі Реферат 9 стр.
5909. Поняття Держави Реферат 6 стр.
5910. Поняття джерел (форм) трудового права та види нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини Реферат 18 стр.
5911. Поняття джерел (форм) трудового права, їх класифікація та види нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини Реферат 15 стр.
5912. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація Реферат 47 стр.
5913. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види Реферат 2 стр.
5914. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види Реферат 2 стр.
5915. Поняття джерела права Реферат 11 стр.
5916. Поняття джерела права Реферат 20 стр.
5917. Поняття дипломатичних імунітетів. Види дипломатичних імунітетів Інше 20 стр.
5918. Поняття добровільної відмови від злочинів Дипломна робота 61 стр.
5919. Поняття добровільної відмови від вчинення злочину і її ознаки Реферат 7 стр.
5920. Поняття добровільної відмови від вчинення злочину і її ознаки Реферат 8 стр.
5921. Поняття довіреності. Зміст та форми довіреності. Строк дії довіреності Курсова робота 24 стр.
5922. Поняття договору довірчого управління майном та його місце в системі інших цивільно-правових договорів Курсова робота 24 стр.
5923. Поняття договору комісії в системі договорів про надання послуг Курсова робота 34 стр.
5924. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди. Передача майна державних підприємств та орга-нізацій в оренду фізичним та юридичним особам Реферат 12 стр.
5925. Поняття договору оренди. Порядок укладання договірної оренди Реферат 7 стр.
5926. Поняття договору оренди. Порядок укладання договірної оренди Реферат 7 стр.
5927. Поняття договору оренди.Порядок укладання договірної оренди Реферат 7 стр.
5928. Поняття договору підряду Реферат 25 стр.
5929. Поняття договору підряду Реферат 25 стр.
5930. Поняття договору схову Реферат 4 стр.
5931. Поняття доказів і їх класифікація Реферат 9 стр.
5932. Поняття доказового права і теорії доказів у кримінальному процесі Реферат 8 стр.
5933. Поняття допомоги у праві соціального забезпечення Реферат 5 стр.
5934. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України Реферат 49 стр.
5935. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності Реферат 12 стр.
5936. Поняття законодавства про інтелектуальну власність, його система та спрямованість. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності та їх види. Курсова робота 45 стр.
5937. Поняття законодавства про інтелектуальну власність, його система та спрямованість. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності та їх види. Курсова робота 46 стр.
5938. Поняття законотворчості і законотворчий процес Курсова робота 42 стр.
5939. Поняття законотворчості і законотворчий процес Курсова робота 43 стр.
5940. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання Курсова робота 32 стр.
5941. Поняття заробітної плати. Загальна характеристика оплати праці Реферат 11 стр.
5942. Поняття затримання, його мотиви і цілі Реферат 25 стр.
5943. Поняття здійснення цивільних прав. Способи здійснення цивільних прав і виконання обов'язків Реферат 5 стр.
5944. Поняття злочинності та її кримінально – правова характеристика. Ознаки злочинності. Реферат 21 стр.
5945. Поняття злочину Реферат 12 стр.
5946. Поняття злочину Реферат 12 стр.
5947. Поняття злочину Реферат 12 стр.
5948. Поняття злочину та його ознаки Реферат 29 стр.
5949. Поняття злочину, неосудність, кримінальна відповідальність Реферат 6 стр.
5950. Поняття злочину, причетність до злочину Реферат 16 стр.
5951. Поняття злочину, причетність до злочину. Реферат 16 стр.
5952. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація Реферат 14 стр.
5953. Поняття зобов'язального права України та його система Реферат 13 стр.
5954. Поняття зупинення досудового слідства Реферат 26 стр.
5955. Поняття й види злочинів проти життя та здоров'я особи Реферат 18 стр.
5956. Поняття категорії господарського договору Реферат 6 стр.
5957. Поняття комерсанта і торгової угоди в міжнародному комерційному праві Реферат 7 стр.
5958. Поняття конституції України та сучасна конституційна реформа Курсова робота 34 стр.
5959. Поняття конституції України та сучасна конституційна реформа Курсова робота 58 стр.
5960. Поняття конституційного ладу України Курсова робота 15 стр.
5961. Поняття конституційного права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля Реферат 7 стр.
5962. Поняття конфлікту в цивільно-правовій сфері Стаття 18 стр.
5963. Поняття конфлікту. Реферат 18 стр.
5964. Поняття криміналістичної версії Курсова робота 36 стр.
5965. Поняття криміналістичної версії Курсова робота 32 стр.
5966. Поняття кримінально-виконавчого права, його предмет та місце в системі права України Реферат 19 стр.
5967. Поняття кримінально-виконавчого права, його предмет та місце в системі права України Реферат 19 стр.
5968. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення Реферат 30 стр.
5969. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення Реферат 6 стр.
5970. Поняття кримінальної відповідальності Реферат 5 стр.
5971. Поняття кримінального закону, його значення та основні риси. Джерела кримінального права України Реферат 7 стр.
5972. Поняття кримінального закону, його значення та основні риси. Джерела кримінального права України. Реферат 7 стр.
5973. Поняття кримінального конфлікту Реферат 16 стр.
5974. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання Реферат 5 стр.
5975. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання Реферат 5 стр.
5976. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання Реферат 5 стр.
5977. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання. Реферат 5 стр.
5978. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання. Реферат 5 стр.
5979. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання. Реферат 4 стр.
5980. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання. Реферат 5 стр.
5981. Поняття кримінального права, його принципи, джерела та система. Поняття злочину, його види та стадії Реферат 9 стр.
5982. Поняття легалізації (відмивання) доходів і майна, одержаних злочинним шляхом, стан та види правового регулювання боротьби з нею Реферат 11 стр.
5983. Поняття міжнародної економічної організації та її правовий статус Реферат 8 стр.
5984. Поняття міжнародного економічного права Реферат 6 стр.
5985. Поняття міжнародного митного права. Джерела міжнародного митного права Реферат 8 стр.
5986. Поняття місцевого самоврядування Реферат 16 стр.
5987. Поняття місцевого управління і самоврядування, історія розвитку, види, концепції, сучасна практика, Європейська Хартія місцевого самоврядування Курсова робота 57 стр.
5988. Поняття місцевого управління і самоврядування, історія розвитку, види, концепції, сучасна практика, Європейська Хартія місцевого самоврядування. Курсова робота 58 стр.
5989. Поняття місця події Реферат 23 стр.
5990. Поняття майна Реферат 5 стр.
5991. Поняття малолітньої особи та її процесуальне становище в кримінальному судочинстві Реферат 9 стр.
5992. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом Реферат 39 стр.
5993. Поняття митної політики: деякі аспекти генезису Реферат 12 стр.
5994. Поняття множинності злочинів Курсова робота 44 стр.
5995. Поняття науки аграрного права Реферат 5 стр.
5996. Поняття необережності, як форми вини Курсова робота 31 стр.
5997. Поняття необережності, як форми вини. Курсова робота 25 стр.
5998. Поняття норми права. Загальна характеристика правових норм Реферат 11 стр.
5999. Поняття об‘єкта злочину та його структура. Класифікація об‘єктів злочинів. Родовий та видовий об‘єкти злочинів (поняття, значення). Предмет злочину Реферат 5 стр.
6000. Поняття об‘єкта злочину та його структура. Класифікація об‘єктів злочинів. Родовий та видовий об‘єкти злочинів (поняття, значення). Предмет злочину. Реферат 5 стр.