Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правознавство та юридичні науки
тут знаходиться 10606 робіт

4401. Неосудність Курсова робота 26 стр.
4402. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден Реферат 2 стр.
4403. Неповнолітні як суб’єкт кримінально-правових відносин Курсова робота 41 стр.
4404. Неповнолітній як суб’єкт злочину Курсова робота 36 стр.
4405. Неповнолітня особа як суб’єкт злочину: окремі історичні аспекти Реферат 17 стр.
4406. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів Курсова робота 35 стр.
4407. Непокора Реферат 8 стр.
4408. Непокора Реферат 9 стр.
4409. Непокора Реферат 8 стр.
4410. Неправдиві показання у механізмі протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими групами Реферат 12 стр.
4411. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів Реферат 8 стр.
4412. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів Реферат 6 стр.
4413. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів Реферат 8 стр.
4414. Неправомірне використання ділової репутації підприємців Реферат 13 стр.
4415. Нереабiлiтуючi пiдстави Реферат 58 стр.
4416. Нереабiлiтуючi пiдстави закритя справи Курсова робота 58 стр.
4417. Нетипові форми монархічного правління в сучасному світі Реферат 4 стр.
4418. Неустойка в цивільному праві Реферат 26 стр.
4419. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Інше 24 стр.
4420. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Курсова робота 24 стр.
4421. Нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури Реферат 3 стр.
4422. Нові інформаційні технології _ процесу підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів Реферат 5 стр.
4423. Нові інформаційні технології процесу підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів Реферат 5 стр.
4424. Нові інформаційні технології процесу підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів Реферат 5 стр.
4425. Нові погляди щодо інституту цивільного позову у кримінальному процесі Реферат 12 стр.
4426. Нові правові Інститути аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обґрунтуванні Реферат 13 стр.
4427. Нове кримінальне законодавство:досягнення, помилки і недоробки Реферат 9 стр.
4428. Новели в проекті кримінально-процесуального кодексу України Реферат 13 стр.
4429. Новели нового Цивільного процесуального кодексу України Контрольна робота 7 стр.
4430. Новий Земельний кодекс як важливий етап на шляху вдосконалення аграрних відносин в економіці України Інше 19 стр.
4431. Новий Земельний кодекс як важливий етап на шляху вдосконалення аграрних відносин в економіці України Реферат 21 стр.
4432. Новий Цивільний процесуальний кодекс України Реферат 7 стр.
4433. Новий час Реферат 51 стр.
4434. Нововведення по притягненню до відповідальності за порушення правил, норм і стандартів, за якими наглядають підрозділи ДАІ Реферат 10 стр.
4435. Нормативні акти Курсова робота 50 стр.
4436. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види Стаття 13 стр.
4437. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види Інше 11 стр.
4438. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці Реферат 22 стр.
4439. Нормативне визначення організованої злочинної діяльності: теоретичне та практичне значення Реферат 11 стр.
4440. Нормативне визначення організованої злочинної діяльності: теоретичне та практичне значення Реферат 11 стр.
4441. Нормативне визначення організованої злочинної діяльності: теоретичне та практичне значення Реферат 13 стр.
4442. Нормативне визначення організованої злочинної діяльності:теоретичне та практичне значення Реферат 12 стр.
4443. Нормативний договір як форма трудового права Реферат 7 стр.
4444. Нормативно – правова база регулювання трудової дисципліни Курсова робота 37 стр.
4445. Нормативно – правова база регулювання трудової дисципліни Курсова робота 35 стр.
4446. Нормативно-правова і фінансова підтримка малого бізнесу в Україні та проблеми його розвитку Курсова робота 42 стр.
4447. Нормативно-правова база щодо мови викладання в школах Галичини другої половини ХІХ ст. Контрольна робота 9 стр.
4448. Нормативно-правове забезпечення аудиту Реферат 4 стр.
4449. Нормативно-правове забезпечення державного фінансового контролю Реферат 30 стр.
4450. Нормативно-правове забезпечення модернізації ДПС України в контексті європейської інтеграції Реферат 13 стр.
4451. Нормативно-правове забезпечення системи менеджменту персоналу Реферат 19 стр.
4452. Нормативно-правове регулювання діяльності митного брокера та митного перевізника Реферат 10 стр.
4453. Нормативно-правове регулювання діяльності органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Реферат 14 стр.
4454. Нормативно-правове регулювання звернень громадян Реферат 11 стр.
4455. Нормативно-правове регулювання страхової діяльності – пріоритетний напрям боротьби зі злочинністю на ринку фінансових послуг Реферат 7 стр.
4456. Нормативно-правове регулювання формування доходів і грошових надходжень підприємств Реферат 4 стр.
4457. Нормативно-правове регулювання, формування і використання обігових коштів підприємств Реферат 9 стр.
4458. Норми адміністративного права Реферат 26 стр.
4459. Норми Кримінального кодексу Реферат 5 стр.
4460. Норми Кримінального кодексу, що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного, у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Реферат 5 стр.
4461. Норми Кримінального кодексу, що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного, у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Реферат 5 стр.
4462. Норми Кримінального кодексу, що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного, у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Реферат 5 стр.
4463. Норми Кримінального кодексу, що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного, у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Реферат 5 стр.
4464. Норми Кримінального кодексу, що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного, у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Реферат 5 стр.
4465. Норми прав у системі соціальних норм Реферат 10 стр.
4466. Норми права в системі нормативного регулювання Реферат 18 стр.
4467. Норми права та інші соціальні норми Курсова робота 30 стр.
4468. Норми права та нормативні акти Реферат 12 стр.
4469. Норми права та нормативні акти Реферат 12 стр.
4470. Норми права та нормативні акти Реферат 10 стр.
4471. Норми права та нормативні акти Реферат 12 стр.
4472. Норми права та форми їх реалізації Реферат 6 стр.
4473. Норми права, система правових відносин в суспільстві Реферат 14 стр.
4474. Норми та джерела кримінально-виконавчого законодавства Реферат 13 стр.
4475. Норми чинного законодавства, які стосуються конституційно-правового статусу судової влади в Україні Дипломна робота 95 стр.
4476. Норми які регулюють забезпечення права на доступ до правосуддя у кримінально-процесуальному законодавстві України Курсова робота 38 стр.
4477. Норми, правила та законодавче забезпечення рекламної діяльності в Росії, США і країнах Західної Європи Реферат 12 стр.
4478. Норми, правила та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном Реферат 5 стр.
4479. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права Реферат 12 стр.
4480. Нормотворчість і кодифікація західноєвропейського права ХVІІІ – поч. ХІХ ст.: особливості прояву інтелектуальної традиції модерну Реферат 14 стр.
4481. Нормування праці. Реферат 5 стр.
4482. Нормування праці. Реферат 5 стр.
4483. Нотаріальне посвідчення угод Інше 5 стр.
4484. Нотаріат Дипломна робота 24 стр.
4485. Нотаріат Стаття 5 стр.
4486. Нотаріат в Галичині за австрійським положенням 1871 р. Реферат 11 стр.
4487. Нотаріат України Реферат 6 стр.
4488. Нотаріус - податковий агент Реферат 21 стр.
4489. Нотариат Курсова робота 66 стр.
4490. ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ЯК СУБЄКТИ Реферат 8 стр.
4491. Об'єднання підприємств та законодавство України Реферат 9 стр.
4492. Об'єкт злочину Курсова робота 24 стр.
4493. Об'єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Реферат 8 стр.
4494. Об'єкти злочинів Реферат 6 стр.
4495. Об'єкти цивільних прав Реферат 15 стр.
4496. Об'єктивна сторона злочину Курсова робота 35 стр.
4497. Об'єктивна сторона злочину Курсова робота 27 стр.
4498. Об'єктивна сторона злочину Курсова робота 26 стр.
4499. Об'єднання громадян Реферат 8 стр.
4500. Об'єднання громадян Реферат 7 стр.