Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правознавство та юридичні науки
тут знаходиться 10606 робіт

1501. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні Реферат 31 стр.
1502. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ Реферат 31 стр.
1503. Державне управління в галузі транспорту Курсова робота 28 стр.
1504. Державне управління в галузі транспорту Реферат 21 стр.
1505. Державне управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці Реферат 3 стр.
1506. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні Реферат 20 стр.
1507. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні Реферат 16 стр.
1508. Державне управління сферою рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим Реферат 8 стр.
1509. Державне управління: загальні положення Реферат 5 стр.
1510. Державний (політичний) режим Реферат 4 стр.
1511. ДЕРЖАВНИЙ (ПОЛІТИЧНИЙ) РЕЖИМ Реферат 3 стр.
1512. Державний бюджет України і бюджетне право Інше 9 стр.
1513. Державний бюджет України та місцеві бюджети Реферат 4 стр.
1514. Державний виконавець: статус, завдання, обов’язки, права, відповідальність Реферат 11 стр.
1515. Державний контроль за правомірністю володіння громадянами України валютних цінностей за кордоном Інше 33 стр.
1516. Державний контроль за суб’єктами підприємницької діяльності з надання охоронних послуг Реферат 9 стр.
1517. Державний лад Київської Русі. Реферат 6 стр.
1518. Державний лад Стародавнього Риму Реферат 18 стр.
1519. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА Реферат 28 стр.
1520. Державний патент України Реферат 9 стр.
1521. Державний реєстр і недоторканість особистого життя платників податків Реферат 10 стр.
1522. Державний сектор економіки та його регулююча роль в світі Реферат 31 стр.
1523. Державний службовець: поняття, види.Проблеми правового статусу державного службовця в Україні Курсова робота 30 стр.
1524. Державний фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання Реферат 9 стр.
1525. Державно-правові погляди і правління Ярослава Мудрого Реферат 10 стр.
1526. Державно-правове регулювання інвестиційних відносин Дипломна робота 73 стр.
1527. Державно-правовий розвиток Канади в XVII – 60-х роках ХІХ ст. Реферат 14 стр.
1528. Державно–правові відносини у сфері організації і діяльності Конституційного Суду в Україні Курсова робота 27 стр.
1529. Детермінанти вчинення ухилень від сплати податків як елемент предмета доказування в кримінальній справі Реферат 15 стр.
1530. Детермінанти правозастосувального розсуду Реферат 11 стр.
1531. Детермінанти правозастосувального розсуду Реферат 11 стр.
1532. Детермінанти правозастосувального розсуду Реферат 11 стр.
1533. Детермінація організованих форм економічної злочинності Реферат 13 стр.
1534. Детермінація організованих форм економічної злочинності Реферат 13 стр.
1535. Детермінація організованих форм економічної злочинності Реферат 13 стр.
1536. Детермінація організованих форм економічної злочинності Реферат 13 стр.
1537. Детермінація організованих форм економічної злочинності Реферат 14 стр.
1538. Детермінація організованих форм економічної злочинності Реферат 14 стр.
1539. Децентралізації та реформування місцевого самоврядування в країнах Латинської Америки Реферат 4 стр.
1540. Децентралізація публічної влади: досвід Чеської Республіки Реферат 14 стр.
1541. ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПОТЕРПІЛОГО В РОЗСЛІДУВАННІ УБИВСТВ Реферат 8 стр.
1542. Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні Реферат 19 стр.
1543. Деякі аспекти наркоманії та заходи її запобігання Реферат 8 стр.
1544. Деякі аспекти правового регулювання лізингової діяльності в Україні Реферат 12 стр.
1545. Деякі аспекти тактики розслідування замовлених вбивств Реферат 9 стр.
1546. Деякі аспекти удосконалення та оптимізації національної системи протидії організованому наркобізнесу і наркоманіям Реферат 16 стр.
1547. Деякі аспекти управління у сфері боротьби з організованою злочинністю  Реферат 7 стр.
1548. Деякі аспекти формування предмета криміналістичної тактики Реферат 13 стр.
1549. Деякі види договорів добровільного майнового страхування. Деякі види договорів страхування Реферат 8 стр.
1550. Деякі економіко-правові аспекти земельних відносин в Україні Інше 22 стр.
1551. Деякі економіко-правові аспекти земельних відносин в Україні Реферат 22 стр.
1552. Деякі зауваження щодо розділу XVI нового кримінального кодексу України "злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж" Реферат 15 стр.
1553. Деякі заходи попередження злочинних посягань. Реферат 5 стр.
1554. Деякі криміногенні фактори, що сприяють злочинності у Збройних силах України  Реферат 6 стр.
1555. Деякі можливості криміналістики у запобіганні злочинам, що вчинюються з використанням розрахункових банківських документів Реферат 5 стр.
1556. Деякі організаційно-правові та адміністративні аспекти діяльності структурних підрозділів органів внутрішніх справ Реферат 5 стр.
1557. Деякі особливості банкрутства в Україні та недоліки правового регулювання Реферат 11 стр.
1558. Деякі особливості кваліфікації та розслідування контрабанди, вчиненої у формах співучасті  Реферат 11 стр.
1559. Деякі особливості контрольної діяльності органів ДПС України Реферат 13 стр.
1560. Деякі питання імунітету та дисциплінарного провадження щодо суддів конституційного суду словацької республіки Реферат 6 стр.
1561. Деякі питання адміністративного примусу щодо забезпечення справляння податків Реферат 8 стр.
1562. Деякі питання закриття кримінальних справ в досудовому слідстві Стаття 8 стр.
1563. Деякі питання пред'явлення, розгляду, обліку та задоволення вимог кредиторів в законодавстві, що регулює питання банкрутства в Україні Реферат 16 стр.
1564. Деякі питання реалізації заборони "Повороту на гірше" при зміні обвинувачення прокурором у стадії досудового слідства Реферат 4 стр.
1565. Деякі питання реалізації права власності іноземними інвесторами Реферат 12 стр.
1566. Деякі питання стратегічного планування боротьби з тероризмом в Україні Реферат 7 стр.
1567. Деякі питання щодо заходів адміністративно-процесуального забезпечення справляння податків Реферат 9 стр.
1568. Деякі проблеми імплементації європейської хартії місцевого самоврядування в національне право України Реферат 12 стр.
1569. Деякі проблеми допиту обвинуваченого та підозрюваного у кримінальному судочинстві Реферат 6 стр.
1570. Деякі проблемні питання кримінальної відповідальності за контрабанду Реферат 27 стр.
1571. Деякі протиріччя українського екологічного права Стаття 7 стр.
1572. Деякі теоретичні аспекти застосування принципу "незворотності дії кримінального закону, який встановлює або посилює відповідальність" Реферат 7 стр.
1573. Деякі теоретичні аспекти професійної діяльності юриста Реферат 10 стр.
1574. Деякі юридико-технічні питання чинності та дії актів делегованого законодавства в Україні Реферат 12 стр.
1575. Деякі юридичні проблеми штучного переривання вагітності в аспекті права людини на життя Реферат 7 стр.
1576. Деяки правові проблеми злочинності в сфері комп'ютерної інформації Реферат 9 стр.
1577. Деяки правові проблеми злочинності в сфері комп'ютерної інформації Реферат 7 стр.
1578. Джерела (форми) права Курсова робота 23 стр.
1579. Джерела (форми) права Курсова робота 23 стр.
1580. Джерела (форми) права Курсова робота 23 стр.
1581. Джерела (форми) права Курсова робота 25 стр.
1582. Джерела (форми) права Реферат 24 стр.
1583. Джерела (форми) права Курсова робота 16 стр.
1584. Джерела аграрного права Реферат 12 стр.
1585. Джерела адміністративного права. Кодекс про адміністративні правопорушення Реферат 5 стр.
1586. Джерела вивчення державного ладу і права на Буковині у складі Австрії (1774-1918 рр.) Реферат 8 стр.
1587. Джерела галузі конституційного права Реферат 13 стр.
1588. Джерела галузі конституційного права Реферат 12 стр.
1589. Джерела галузі конституційного права Реферат 11 стр.
1590. Джерела галузі конституційного права Реферат 11 стр.
1591. Джерела галузі конституційного права. Реферат 10 стр.
1592. Джерела галузі конституційного права. Реферат 13 стр.
1593. Джерела галузі конституційного права. Реферат 9 стр.
1594. Джерела галузі конституційного права. Реферат 9 стр.
1595. Джерела земельного права Реферат 8 стр.
1596. Джерела конституційно-правового регулювання комунальної власності в Україні Реферат 15 стр.
1597. Джерела конституційного права Реферат 24 стр.
1598. Джерела кримінально-процесуального права. Реферат 27 стр.
1599. Джерела кримінального права України. Реферат 5 стр.
1600. Джерела кримінального права України. Реферат 5 стр.