Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правознавство та юридичні науки
тут знаходиться 10606 робіт

8201. Проблеми законодавчого забезпечення боротьби з комп'ютерними злочинами Реферат 14 стр.
8202. Проблеми законодавчого закріплення поняття непрацездатності Реферат 9 стр.
8203. Проблеми застосування антитерористичного законодавства України і шляхи його вдосконалення Реферат 14 стр.
8204. Проблеми застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво Реферат 18 стр.
8205. Проблеми застосування кримінального законодавства в частині відповідальності за злочини у сфері службової діяльності Реферат 9 стр.
8206. Проблеми застосування примусового лікування до осіб, хворих на наркоманію, які вчинили злочин Реферат 10 стр.
8207. Проблеми затримання по підозрі у вчиненні злочину в кримінальному судочинстві Реферат 14 стр.
8208. Проблеми здійснення захисту на стадії досудового слідства у кримінальних справах про організовані злочинні об’єднання Реферат 10 стр.
8209. Проблеми зміцнення законності і правопорядку. Чинники, що впливають на рівень законності і правопорядку в суспільстві Реферат 31 стр.
8210. Проблеми зміцнення законності і правопорядку. Чинники, що впливають на рівень законності і правопорядку в суспільстві Реферат 29 стр.
8211. Проблеми кодифікації екологічного законодавства Реферат 13 стр.
8212. Проблеми конституційної реформи Реферат 17 стр.
8213. Проблеми конституційної реформи Реферат 17 стр.
8214. Проблеми конституційного закріплення принципів податкового права Реферат 17 стр.
8215. Проблеми Конституційного розвитку в Україні. Курсова робота 26 стр.
8216. Проблеми криміналістики на сучасному етапі розвитку Реферат 10 стр.
8217. Проблеми нормативно-правового захисту авторських і суміжних прав в Україні Реферат 4 стр.
8218. Проблеми нормативно-правового захисту авторських і суміжних прав в Україні Реферат 4 стр.
8219. Проблеми нормативно-правового захисту авторських і суміжних прав в Україні Реферат 4 стр.
8220. Проблеми нормативно-правового захисту авторських і суміжних прав в Україні Реферат 4 стр.
8221. Проблеми обмеження прав людини у рішеннях європейського суду з прав людини Реферат 8 стр.
8222. Проблеми оперативно-розшукового документування злочинів, що скоюються організованими злочинними угрупованнями в сфері зовнішньоекономічних відносин Реферат 15 стр.
8223. Проблеми організації боротьби з правопорушеннями, що вчиняються з використанням сучасних інформаційних технологій Реферат 9 стр.
8224. Проблеми організації боротьби з правопорушеннями, що вчиняються з використанням сучасних інформаційних технологій Реферат 9 стр.
8225. Проблеми організації боротьби з правопорушеннями, що вчиняються з використанням сучасних інформаційних технологій Реферат 10 стр.
8226. Проблеми організації боротьби з правопорушеннями, що вчиняються з використанням сучасних інформаційних технологій Реферат 9 стр.
8227. Проблеми організації боротьби з правопорушеннями, що вчиняються з використанням сучасних інформаційних технологій Реферат 9 стр.
8228. Проблеми організації боротьби з правопорушеннями, що вчиняються з використанням сучасних інформаційних технологій Реферат 9 стр.
8229. Проблеми організації центрального управління в системі боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні Реферат 5 стр.
8230. Проблеми охорони прав іноземних інвесторів та заохочення іноземних інвестицій Курсова робота 38 стр.
8231. Проблеми оцінки та ставлення до процесуальної діяльності слідчого Реферат 8 стр.
8232. Проблеми попередження нелегальної міграції Реферат 8 стр.
8233. Проблеми правового врегулювання господарських спорів в Україні Реферат 11 стр.
8234. Проблеми правового регулювання діяльності ТНК Реферат 5 стр.
8235. Проблеми правового регулювання організації екологічного аудиту в Україні Реферат 4 стр.
8236. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні Дипломна робота 65 стр.
8237. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні Курсова робота 62 стр.
8238. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні Дипломна робота 64 стр.
8239. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні Дипломна робота 64 стр.
8240. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні Курсова робота 57 стр.
8241. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення на Україні Курсова робота 57 стр.
8242. Проблеми правового регулювання перейняття кримінального переслідування за клопотанням іноземної держави (кримінально-процесуальний аспект) Реферат 8 стр.
8243. Проблеми правового регулювання права комунальної власності на землю в Україні Реферат 6 стр.
8244. Проблеми правового регулювання права комунальної власності на землю в Україні Реферат 6 стр.
8245. Проблеми правового регулювання та організації виконання податкових зобов’язань платників Реферат 10 стр.
8246. Проблеми правового регулювання та організації виконання податкових зобов’язань платників Реферат 10 стр.
8247. Проблеми правового регулювання та організації виконання податкових зобов’язань платників Реферат 11 стр.
8248. Проблеми правового регулювання та організації виконання податкових зобов’язань платників Реферат 11 стр.
8249. Проблеми практичного застосування норм Закону України “Про боротьбу з корупцією” Реферат 10 стр.
8250. ПРОБЛЕМИ ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ Стаття 11 стр.
8251. Проблеми протидії “тіньовій” економіці в Україні Реферат 11 стр.
8252. Проблеми реалізації в Україні положень Конвенції про кіберзлочинність у контексті міжнародної співпраці Реферат 8 стр.
8253. Проблеми реалізації податкових принципів у законодавстві України про оподаткування доходів фізичних осіб Реферат 5 стр.
8254. Проблеми реалізації принципу недоторканності суддів Реферат 16 стр.
8255. Проблеми реалізації принципу недоторканності суддів Реферат 14 стр.
8256. Проблеми реформування і вдосконалення системи трудового законодавства України Курсова робота 32 стр.
8257. Проблеми реформування органів внутрішніх справ та основні напрями кадрової політики. Реферат 17 стр.
8258. Проблеми розвитку електронної комерції в Україні Реферат 10 стр.
8259. Проблеми розвитку страхування в Україні та оцінка їх впливу на фінансовий стан страхових компаній Дипломна робота 104 стр.
8260. Проблеми розвитку цивільного законодавства України Курсова робота 30 стр.
8261. Проблеми розмежування власних і делегованих повноважень органів центральної та місцевої влади Реферат 12 стр.
8262. Проблеми створення системи антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні Реферат 21 стр.
8263. Проблеми створення суду присяжних в Україні Стаття 4 стр.
8264. Проблеми створення та розвитку конкурентного права в Україні Стаття 13 стр.
8265. Проблеми створення та розвитку конкурентного права в Україні Інше 10 стр.
8266. Проблеми судової реформи в Україні Реферат 15 стр.
8267. Проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в Україні Реферат 6 стр.
8268. Проблеми типології держав. Сучасні підходи до типології держав Курсова робота 66 стр.
8269. Проблеми удосконалення правового регулювання і практики застосування міліцією заходів адміністративного примусу: правозахисний аспект Реферат 12 стр.
8270. Проблеми укладання підприємницьких договорів Реферат 11 стр.
8271. Проблеми управління науковим забезпеченням правоохоронної діяльності на міжвідомчому рівні Реферат 15 стр.
8272. Проблеми управління системою боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні Реферат 7 стр.
8273. Проблеми фінансування соціального захисту в Україні Реферат 7 стр.
8274. Проблемні аспекти правового регулювання боргових зобов’язань yряду, що виникли не на кредитних засадах Реферат 11 стр.
8275. Проблемні питання взаємодії в розкритті злочинів Реферат 4 стр.
8276. Проблемні питання взаємодії в розкритті злочинів Реферат 4 стр.
8277. Проблемні питання взаємодії в розкритті злочинів Реферат 4 стр.
8278. Проблемні питання взаємодії в розкритті злочинів Реферат 4 стр.
8279. Проблемні питання взаємодії Президента України з органами виконавчої та судової влади: правовий аспект Реферат 17 стр.
8280. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНО- ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ Стаття 8 стр.
8281. Проблемні питання захисту кримінальних справ від злочинних посягань Реферат 8 стр.
8282. Проблемні питання правової реформи в органах попереднього слідства Курсова робота 51 стр.
8283. Проблемні питання правового регулювання діяльності акціонерних товариств Реферат 10 стр.
8284. Проблемні питання при розслідуванні злочинів за ухилення від сплати податків Реферат 7 стр.
8285. Проблемні питання формування суддівського корпусу та можливі шляхи їх вирішення Реферат 11 стр.
8286. Провадження в апеляційній інстанції Реферат 21 стр.
8287. Провадження в касаційній інстанції Реферат 10 стр.
8288. Провадження в справах про адміністративні правопорушення Реферат 21 стр.
8289. Провадження в справах про застосування примусових заходів медичного характеру Курсова робота 31 стр.
8290. Провадження за зверненнями громадян Курсова робота 35 стр.
8291. Провадження за зверненнями громадян до митних органів України: проблеми та практика Реферат 6 стр.
8292. Провадження за зверненнями громадян. Організаційно-правові основи провадження за зверненнями громадян. Реферат 32 стр.
8293. Провадження за скаргами на рішення, прийняті стосовно релігійних організацій Реферат 13 стр.
8294. Провадження справ в апеляційній інстанції Реферат 19 стр.
8295. Провадження справ в апеляційній інстанції Реферат 16 стр.
8296. Провадження справ про адміністративні правопорушення Реферат 8 стр.
8297. Провадження справ про адміністративні правопорушення Реферат 6 стр.
8298. Провадження у кримінальних справах, пов’язане із міжнародними відносинами Реферат 19 стр.
8299. Провадження у справах про адміністративні правопорушення Реферат 19 стр.
8300. Провадження у справах про адміністративні правопорушення Курсова робота 60 стр.