Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правознавство та юридичні науки
тут знаходиться 10606 робіт

501. Бандитизм як кримінально-правове явище Реферат 13 стр.
502. Бандитизм як кримінально-правове явище Реферат 13 стр.
503. Бандитизм як кримінально-правове явище Реферат 14 стр.
504. Банківське право Стаття 13 стр.
505. Банківське право України: поняття та предмет правового регулювання. Джерела та системи банківського права Реферат 4 стр.
506. Банки як суб’єкт правовідносин Реферат 7 стр.
507. Банкрутства та його суб'єкти Реферат 30 стр.
508. Банкрутство Реферат 28 стр.
509. Банкрутство селянсько-фермерського господарства Реферат 5 стр.
510. Банкрутство селянсько-фермерського господарства Реферат 4 стр.
511. Барометр світової корупції Трансперенсі Інтернешнл 2003: огляд результатів крос-національного опитування  Реферат 12 стр.
512. Безвісно відсутній громадянин Реферат 12 стр.
513. Безгосподарське використання земель Реферат 3 стр.
514. Бездіяльність військової влади Реферат 4 стр.
515. Безконфліктна ситуація в процесі допиту обвинуваченого на попередньому слідстві (аналіз і оцінка) Реферат 4 стр.
516. Безпека ігрового бізнесу України Реферат 10 стр.
517. Безпека банківськи інформаційних систем Реферат 8 стр.
518. Безробіття в Україні Курсова робота 26 стр.
519. Благодійні організації Курсова робота 36 стр.
520. Благодійні організації Курсова робота 33 стр.
521. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства Реферат 4 стр.
522. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків Реферат 6 стр.
523. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків Реферат 5 стр.
524. Бокаріус М.С. – основоположник судово-медичної експертизи Реферат 6 стр.
525. Бокаріус М.С. – основоположник судово-медичної експертизи Реферат 6 стр.
526. Болонський процес та освіта в Україні Реферат 8 стр.
527. Боротьба із незаконним розповсюдженням наркотичних засобів. Боротьба з тероризмом Реферат 5 стр.
528. Боротьба з відмиванням грошей у контексті протидії організованій злочинності. Міжнародний досвід Реферат 8 стр.
529. Боротьба з компютерними злочинами Реферат 6 стр.
530. Боротьба з комп’ютерними злочинами – проблема транснаціонального масштабу Реферат 14 стр.
531. Боротьба з комп’ютерними злочинами – проблема транснаціонального масштабу Реферат 13 стр.
532. Боротьба з комп’ютерною злочинністю як необхідна умова розвитку електронного бізнесу в Україні Реферат 9 стр.
533. Боротьба з комп’ютерною злочинністю як необхідна умова розвитку електронного бізнесу в Україні Реферат 8 стр.
534. Боротьба з контрабандою: необхідність нових підходів Реферат 6 стр.
535. Боротьба з корупцією і організованою злочинністю у сфері оподаткування Реферат 11 стр.
536. Боротьба з корупцією і організованою злочинністю у сфері оподаткування Реферат 11 стр.
537. Боротьба з корупцією і організованою злочинністю у сфері оподаткування Реферат 11 стр.
538. Боротьба з корупцією і організованою злочинністю у сфері оподаткування Реферат 11 стр.
539. Боротьба з корупцією в органах державної влади й управління Реферат 11 стр.
540. Боротьба з корупцією в Україні у сфері доступу громадян до інформації Реферат 9 стр.
541. Боротьба з корупцією у контексті адміністративно-правової реформи в Україні Реферат 6 стр.
542. Боротьба з корупцією – першочергове завдання на шляху реалізації європейського вибору України Реферат 10 стр.
543. Боротьба з корупційними проявами в державній службі Реферат 14 стр.
544. Боротьба з корупційними проявами в державній службі Реферат 11 стр.
545. Боротьба з організованими злочинними угрупованнями у сфері використання банківських платіжних карток Реферат 13 стр.
546. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх вирішення Реферат 8 стр.
547. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією: проблеми правового регулювання Реферат 12 стр.
548. Боротьба з організованою злочинністю у фінансово-кредитній сфері держави Реферат 9 стр.
549. Боротьба з податковою злочинністю у перше десятиріччя існування органів ДПС України Реферат 17 стр.
550. Боротьба з работоргівлею Реферат 10 стр.
551. БОРОТЬБА З РАБОТОРГІВЛЕЮ Реферат 10 стр.
552. Боротьба з фальшивомонетництвом як один із напрямів протидії організованій злочинності Реферат 14 стр.
553. Боротьба зі злочинністю – загальнолюдська проблема Реферат 5 стр.
554. Боротьба зі злочинністю – загальнолюдська проблема Реферат 5 стр.
555. Будова і внутрішня форма організації системи цивільних правових актів Курсова робота 24 стр.
556. Будова шкіри людини. Властивості папілярних узорів Реферат 8 стр.
557. Бюджет і бюджетне право України Реферат 11 стр.
558. Бюджетні права органів державної влади та місцевого самоврядування Курсова робота 47 стр.
559. Бюджетна система України Реферат 8 стр.
560. Бюджетна система України Реферат 9 стр.
561. Бюджетне правовідношення: поняття та ознаки Реферат 6 стр.
562. Бюджетний процес в Україні Реферат 6 стр.
563. Відділи та управління виконавчих комітетів місцевих рад Реферат 4 стр.
564. Відкриття спадщини Реферат 2 стр.
565. Відкриття спадщини Реферат 2 стр.
566. Відмінність злочинів від інших правопорушень Реферат 5 стр.
567. Відмінність злочинів від інших правопорушень Реферат 5 стр.
568. Відмінність злочинів від інших правопорушень. Реферат 5 стр.
569. Відмежування трудового права від суміжних галузей права Реферат 3 стр.
570. Відмежування трудового права від суміжних галузей права Реферат 3 стр.
571. Відмова в порушенні кримінальної справи Реферат 22 стр.
572. Відмова від спадщини. Захист авторського права і суміжних прав. Система цивільних зобов'язань Реферат 3 стр.
573. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків Реферат 2 стр.
574. Відновне правосуддя в контексті правової політики в Україні Реферат 7 стр.
575. Відновне правосуддя – крок до відновлення соціальної справедливості Реферат 6 стр.
576. Відновне судочинство як альтернатива кримінальному:огляд його у великій Британії та інших країнах прецедентної системи права Реферат 10 стр.
577. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управ-ління Реферат 7 стр.
578. Відносини власності в АПК Реферат 6 стр.
579. Відносини власності в АПК Реферат 5 стр.
580. Відображення принципів земельного права України в радянському земельному законодавстві Реферат 8 стр.
581. Відображення принципів земельного права України в радянському земельному законодавстві Реферат 9 стр.
582. Відображення принципів регулювання земельних відносин в правових джерелах України Реферат 22 стр.
583. Відображення принципів регулювання земельних відносин в правових джерелах України Реферат 23 стр.
584. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір Реферат 13 стр.
585. Відповідальність адвокатів Курсова робота 24 стр.
586. Відповідальність в Конституційному праві України Курсова робота 26 стр.
587. Відповідальність в цивільному праві Курсова робота 36 стр.
588. Відповідальність за заподіяння шкоди Курсова робота 73 стр.
589. Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: питання боротьби з організованою злочинністю Реферат 13 стр.
590. Відповідальність за незаконне втручання в роботу ЕОМ (комп'ютерів) Реферат 8 стр.
591. Відповідальність за незаконне втручання в роботу ЕОМ (комп'ютерів) Реферат 6 стр.
592. Відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини Курсова робота 25 стр.
593. Відповідальність за одержання хабара, залежно від його розмірів Реферат 15 стр.
594. Відповідальність за полювання Курсова робота 19 стр.
595. Відповідальність за порушення авторських та суміжних прав Реферат 7 стр.
596. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. Реферат 5 стр.
597. Відповідальність за порушення валютного законодавства Реферат 5 стр.
598. Відповідальність за порушення валютного законодавства Реферат 5 стр.
599. Відповідальність за порушення законо-давства про свободу совісті та релігійні організації Реферат 5 стр.
600. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. Правове регулювання якості продукції, робіт та послуг Реферат 4 стр.