Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правознавство та юридичні науки
тут знаходиться 10606 робіт

8101. Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-правових норм Реферат 11 стр.
8102. Причини злочинності неповнолітніх у світлі зарубіжних кримінологічних теорій Реферат 15 стр.
8103. Причини правопорушень Курсова робота 27 стр.
8104. Причини правопорушень Реферат 5 стр.
8105. Причини правопорушень та шляхи їх подолання Курсова робота 26 стр.
8106. Причини правопорушень та шляхи їх подолання Реферат 19 стр.
8107. Причини та умови умисних вбивств Реферат 10 стр.
8108. Причини та умови умисних вбивств Реферат 10 стр.
8109. Причини та умови умисних вбивств Реферат 10 стр.
8110. Причини та умови умисних вбивств Реферат 10 стр.
8111. Причини та умови умисних вбивств Реферат 10 стр.
8112. Причини та умови умисних вбивств Реферат 10 стр.
8113. Причини та умови умисних вбивств Реферат 10 стр.
8114. Причини, хід та значення національно-визвольної революції 1837-1838 рр. у Канаді Реферат 7 стр.
8115. Причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням та шкідливими наслідками Стаття 17 стр.
8116. Прияняття нового ЦПК Контрольна робота 2 стр.
8117. Про інвестиційну діяльність Реферат 13 стр.
8118. Про визначення розміру відшкодування моральної шкоди Реферат 4 стр.
8119. Про деякі аспекти співвідношення земельного та цивільного законодавства Реферат 10 стр.
8120. Про застосування судово-психологічної експертизи в цивільному процесі України Реферат 7 стр.
8121. Про затвердження положення про управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Контрольна робота 25 стр.
8122. Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету Інше 3 стр.
8123. Про зміцнення гарантій права обвинуваченого на захист в стадії виконання вироку Реферат 4 стр.
8124. Про недійсність умов трудового договору Реферат 7 стр.
8125. Про поняття сільськогосподарської кооперації Реферат 11 стр.
8126. Про поняття “Протизаконне насильство”, “Тяжка образа” та “Систематичне знущання” в складах злочинів, передбачених в ст.116 та ст.123 КК України Реферат 16 стр.
8127. Про поняття, структуру та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення Реферат 10 стр.
8128. Про право Реферат 3 стр.
8129. Про правовий і соціальний захист працівників податкової міліції Реферат 11 стр.
8130. Про Проект Концепції стратегії реалізації державної політики щодо боротьби з кіберзлочинністю в Україні Реферат 9 стр.
8131. Про Проект Концепції стратегії реалізації державної політики щодо боротьби з кіберзлочинністю в Україні Реферат 9 стр.
8132. Про Проект Концепції стратегії реалізації державної політики щодо боротьби з кіберзлочинністю в Україні Реферат 9 стр.
8133. Про Проект Концепції стратегії реалізації державної політики щодо боротьби з кіберзлочинністю в Україні. Реферат 10 стр.
8134. Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки  Реферат 29 стр.
8135. Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi  Реферат 41 стр.
8136. Про робочий час Курсова робота 23 стр.
8137. Про систему оподаткування в Україні Реферат 13 стр.
8138. Про систему оподаткування в Україні Реферат 14 стр.
8139. Про систему оподаткування в Україні Реферат 14 стр.
8140. ПРО СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ Реферат 11 стр.
8141. Про стан злочинності серед неповнолітніх в місті Інше 6 стр.
8142. Про судові доручення в кримінальній справі Реферат 14 стр.
8143. Про трудовий договір Курсова робота 35 стр.
8144. Про узагальнення результатів аналізу процесів щодо дій організованих бандитських формувань  Реферат 7 стр.
8145. Проаналізуйте поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Реферат 10 стр.
8146. Проблема відповідальності юридичних осіб, заснованих на державній власності Реферат 11 стр.
8147. Проблема вибудови меж культурного поля для “важкого” підлітка Інше 4 стр.
8148. Проблема вчителя і вчительської праці в українській художньо-педагогічній думці кінця ХІХ – поч. ХХ ст Реферат 3 стр.
8149. Проблема державного забезпечення права людини на застосування евтаназії Реферат 12 стр.
8150. Проблема дефініції національної меншини у доктрині міжнародного права Реферат 13 стр.
8151. Проблема захисту власності від протиправних посягань у період української національної революції та становлення української державності Реферат 6 стр.
8152. Проблема захисту прав дитини у міжнародних конвенціях та деклараціях Реферат 4 стр.
8153. Проблема захисту учасників кримінального процесу Реферат 8 стр.
8154. Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід Реферат 12 стр.
8155. Проблема кримінально-правової кваліфікації незаконного використання електроенергії Реферат 11 стр.
8156. Проблема правового виховання молоді Реферат 15 стр.
8157. Проблема рівноправності жінки в працях Михайла Павлика Реферат 7 стр.
8158. Проблема реформування виборчої системи в Україні Реферат 2 стр.
8159. Проблема реформування виборчої системи в Україні Реферат 2 стр.
8160. ПРОБЛЕМА СМЕРТНОЇ КАРИ В УКРАЇНІ Реферат 5 стр.
8161. Проблема смертної кари в Україні Реферат 5 стр.
8162. Проблема смертної кари в Україні Реферат 5 стр.
8163. ПРОБЛЕМА СМЕРТНОЇ КАРИ В УКРАЇНІ Реферат 4 стр.
8164. Проблема сьогодення – боротьба з легалізацією “брудних” грошей Реферат 15 стр.
8165. Проблема тероризму в сучасному політичному процесі Реферат 13 стр.
8166. Проблеми і кваліфікації злочинів проти довкілля Реферат 6 стр.
8167. Проблеми і перспективи нового законопроекту про судоустрій Реферат 9 стр.
8168. Проблеми ідентифікації злочинів і адміністративних проступків Реферат 17 стр.
8169. Проблеми інституційного та нормативно-правового забезпечення фінансування бюджетів Реферат 12 стр.
8170. Проблеми боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні  Реферат 13 стр.
8171. Проблеми боротьби з корупцією та напрями протидії Реферат 11 стр.
8172. Проблеми відшкодування заподіяної злочином шкоди в кримінальному судочинстві: реальність та перспективи Реферат 9 стр.
8173. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ Стаття 18 стр.
8174. Проблеми вдосконалення законодавства України про свободу віросповідання та релігійні організації Реферат 9 стр.
8175. Проблеми вдосконалення правової регламентації земельних відносин у селянських (фермерських) господарствах Реферат 5 стр.
8176. Проблеми визначення кримінально-значимої періодизації віку особи Реферат 11 стр.
8177. Проблеми визначення об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 326 Кримінального кодексу України Реферат 11 стр.
8178. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні Реферат 12 стр.
8179. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні Реферат 11 стр.
8180. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні Реферат 12 стр.
8181. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні Реферат 10 стр.
8182. Проблеми визначення шкоди, завданої злочинами, які вчиняються у сфері інтелектуальної власності Реферат 13 стр.
8183. Проблеми викладання прав людини у вищих навчальних закладах Реферат 8 стр.
8184. Проблеми використання оперативно-технічних засобів у боротьбі з протиправною діяльністю Реферат 6 стр.
8185. Проблеми виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються в офшорних зонах Реферат 9 стр.
8186. Проблеми виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються в офшорних зонах Реферат 9 стр.
8187. Проблеми виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються в офшорних зонах Реферат 9 стр.
8188. Проблеми виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються в офшорних зонах. Реферат 9 стр.
8189. Проблеми впровадження в дію нового ТКУ Курсова робота 30 стр.
8190. Проблеми гарантій конституційного права людини і громадянина на освіту в Україні Реферат 3 стр.
8191. Проблеми господарського законодавства Реферат 7 стр.
8192. Проблеми забезпечення відповідності законодавства України європейській конвенції про захист прав та основних свобод людини: загальнотеоретична характеристика Реферат 8 стр.
8193. Проблеми забезпечення законності в державному управлінні Реферат 13 стр.
8194. Проблеми забезпечення законності в державному управлінні та шляхи їх вирішення Реферат 12 стр.
8195. Проблеми забезпечення законності в державному управлінні та шляхи їх вирішення Реферат 14 стр.
8196. Проблеми забезпечення законності в державному управлінні та шляхи їх вирішення Реферат 13 стр.
8197. Проблеми забезпечення законності в державному управлінні та шляхи їх вирішення Реферат 13 стр.
8198. Проблеми забезпечення цивільного позову про компенсацію моральної шкоди Реферат 9 стр.
8199. Проблеми законодавчого визначення діяльності на ринку цінних паперів Реферат 5 стр.
8200. Проблеми законодавчого забезпечення боротьби з комп'ютерними злочинами Реферат 16 стр.