Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правознавство та юридичні науки
тут знаходиться 10606 робіт

701. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Реферат 18 стр.
702. Взаємодія індукції та дедукції в процесі пізнання Реферат 2 стр.
703. Взаємодія адміністративного права з іншими галузями права Реферат 5 стр.
704. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України Курсова робота 20 стр.
705. Взаємодія експертних підрозділів і оперативних служб у протидії організованій злочинності: історія, сучасність, перспективи Реферат 5 стр.
706. Взаємодія митних брокерів і митних перевізників з митними органами України Реферат 9 стр.
707. Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими державними органами щодо охорони громадського порядку в надзвичайних умовах Реферат 6 стр.
708. Взаємодія органів внутрішніх справ на транспорті з територіальними органами, адміністрацією і громадськими організаціями транспортних підприємст Реферат 7 стр.
709. Взаємодія органів дізнання та досудового слідства. Основні принципи й загальні положення Курсова робота 25 стр.
710. Взаємодія органів міліції та органів фінансового контролю у протидії зловживанням і корупційним явищам у сфері державних закупівель Реферат 16 стр.
711. Взаємодія органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Реферат 8 стр.
712. Взаємодія податкової міліції з іншими державними органами України у сфері протидії податковим правопорушенням Реферат 13 стр.
713. Взаємодія правоохоронних органів України щодо адміністративно-правової протидії нелегальній імміграції Реферат 13 стр.
714. Взаємодія президента України з органами виконавчої та судової влади: правовий аспект Реферат 16 стр.
715. Взаємодія слідчого і органу дізнання під час розслідування хабарництва Реферат 5 стр.
716. Взаємодія у сфері боротьби з організованою злочинністю – стратегічний напрям діяльності правоохоронних органів Реферат 7 стр.
717. Взаємозв'язок кримінально-виконавчого права з іншими галузями права Реферат 14 стр.
718. Взаємозв'язок форм і методів у діяльності органів державної виконавчої влади. Реферат 9 стр.
719. Взаємозв’язок криміналістичної техніки з криміналістичною тактикою і методикою Реферат 15 стр.
720. Взаємозв’язок організованої злочинності, “відмивання” доходів незаконного походження та “тіньової” економіки Реферат 14 стр.
721. Взаємозв’язок організованої злочинності, “відмивання” доходів незаконного походження та “тіньової” економіки Реферат 14 стр.
722. Взаємозв’язок організованої злочинності, “відмивання” доходів незаконного походження та “тіньової” економіки Реферат 14 стр.
723. Взаємозв’язок організованої злочинності, “відмивання” доходів незаконного походження та “тіньової” економіки Реферат 14 стр.
724. Взяття під варту Курсова робота 24 стр.
725. Взяття під варту Курсова робота 24 стр.
726. Взяття під варту Курсова робота 23 стр.
727. Вибір виду експертизи й мір медичного характеру Реферат 6 стр.
728. Вибір виду експертизи й мір медичного характеру Реферат 6 стр.
729. Вибір ефективної наркотичної політики України – шлях збереження генофонду нації Реферат 7 стр.
730. Вибір професії і проблема зайнятості молоді Реферат 13 стр.
731. Вибори до національних РІАД УСРР (1920 – середина 1930-х років) Реферат 8 стр.
732. Вибори народних депутатів України Реферат 48 стр.
733. Вибори та їх роль в політичному житті Реферат 10 стр.
734. Вибори та основні етапи проведення виборів в Україні Реферат 38 стр.
735. Вибори як акти прямого народовладдя Реферат 9 стр.
736. Виборча система України Реферат 17 стр.
737. Виборча система України Реферат 15 стр.
738. Виборча система України Реферат 11 стр.
739. Виборче право і виборча система в Україні Стаття 17 стр.
740. Виборче право і виборча система в Україні Інше 10 стр.
741. Виборче право та виборчі системи зарубіжних країн Реферат 6 стр.
742. ВИБОРЧЕ ПРАВО ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Реферат 4 стр.
743. Виборче право України Реферат 22 стр.
744. Виборче право України Реферат 20 стр.
745. Виборче право України Реферат 17 стр.
746. Виборче право, виборча система в Україні Реферат 4 стр.
747. Виборче право, виборча система в Україні Реферат 4 стр.
748. Виборчий процес Курсова робота 32 стр.
749. Виборчий процес в Україні: конституційно-правовий аспект Реферат 7 стр.
750. Вивчення особистості в дошкільному віці Курсова робота 37 стр.
751. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї Реферат 6 стр.
752. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї Реферат 11 стр.
753. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї Реферат 6 стр.
754. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї Реферат 6 стр.
755. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів Реферат 4 стр.
756. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів. Обман покупців та замовників Реферат 7 стр.
757. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів. Обман покупців та замовників Реферат 7 стр.
758. Виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) як спосіб набуття громадянами права власності на землю: особливості правової регламентації Реферат 7 стр.
759. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку Реферат 3 стр.
760. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів Реферат 21 стр.
761. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів Реферат 21 стр.
762. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів Реферат 21 стр.
763. Видатки бюджету як одне із головних джерел фінансування медичних закладів (правові форми фінансування охорони здоров’я) Реферат 14 стр.
764. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину Реферат 8 стр.
765. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину Реферат 8 стр.
766. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину Реферат 9 стр.
767. Види (форми) юридичних осіб приватного права Реферат 6 стр.
768. Види і правові джерела радіаційної та ядерної безпеки Реферат 6 стр.
769. Види і правові джерела радіаційної та ядерної безпеки Реферат 6 стр.
770. Види і правові джерела радіаційної та ядерної безпеки Реферат 6 стр.
771. Види інформаційних ресурсів залежно від видів інформації (інтегративний підхід) Реферат 7 стр.
772. Види авторських договорів та їх зміст Реферат 32 стр.
773. Види авторського права Реферат 5 стр.
774. Види адвокатської діяльності Реферат 6 стр.
775. Види адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. Реферат 6 стр.
776. Види відповідальності Реферат 8 стр.
777. Види виправданого ризику та їх кримінально правова характеристика Дипломна робота 82 стр.
778. Види виправданого ризику та їх кримінально правова характеристика Дипломна робота 82 стр.
779. Види виправданого ризику та їх кримінально правова характеристика Дипломна робота 82 стр.
780. Види виправно-трудових установ Реферат 2 стр.
781. Види виправно-трудових установ Реферат 2 стр.
782. Види господарських договорів і відповідальність за порушення договірних зобов’язань Курсова робота 11 стр.
783. Види господарських договорів і відповідальність за порушення договірних зобов’язань Реферат 15 стр.
784. Види господарських договорів і відповідальність за порушення договірних зобов’язань Реферат 15 стр.
785. Види господарських товариств, їх характеристика. Реферат 4 стр.
786. Види діяльності іноземних суб'єктів господарювання Реферат 3 стр.
787. Види джерел міжнародного приватного права Реферат 3 стр.
788. Види дисциплінарної відповідальності за трудовим правом Курсова робота 26 стр.
789. Види договірної відповідальності Реферат 6 стр.
790. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави Реферат 12 стр.
791. Види заохочень і порядок їх застосування Реферат 5 стр.
792. Види звільнення від кримінальної відповідальності Реферат 5 стр.
793. Види звільнення від кримінальної відповідальності Курсова робота 6 стр.
794. Види звільнення від кримінальної відповідальності. Реферат 5 стр.
795. Види звільнення від кримінальної відповідальності. Реферат 5 стр.
796. Види звільнення від кримінальної відповідальності. Реферат 5 стр.
797. Види звільнення від кримінальної відповідальності. Види звільнення від покарань. Звільнення з передачею особи на поруки трудовому колективу чи громадській організації. Звільнення від подальшого відбування покарання (підстави, умови, порядок). Реферат 5 стр.
798. Види зобов’язань Реферат 25 стр.
799. Види зобов’язань в цивільному законодавстві Стаття 7 стр.
800. Види зобов’язань в цивільному законодавстві Стаття 7 стр.