Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правознавство та юридичні науки
тут знаходиться 10606 робіт

6901. Право в громадянському суспільстві Дипломна робота 90 стр.
6902. Право в системі соціально-нормативного регулювання Курсова робота 29 стр.
6903. Право в системі соціально-нормативного регулювання Курсова робота 25 стр.
6904. Право власника на забудову земельної ділянки. Самочинне будівництво Реферат 5 стр.
6905. Право власносні громадян на житлове помешкання Реферат 12 стр.
6906. Право власносні громадян на житлове помешкання Реферат 9 стр.
6907. Право власності Реферат 14 стр.
6908. Право власності Реферат 31 стр.
6909. Право власності Реферат 34 стр.
6910. Право власності Реферат 8 стр.
6911. Право власності Реферат 34 стр.
6912. ПРАВО ВЛАСНОСТІ Реферат 19 стр.
6913. Право власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні Реферат 8 стр.
6914. Право власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні Реферат 8 стр.
6915. Право власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні Реферат 6 стр.
6916. Право власності в системі речових прав Реферат 11 стр.
6917. Право власності в Україні Реферат 24 стр.
6918. Право власності в Україні Курсова робота 24 стр.
6919. Право власності в Україні Інше 34 стр.
6920. ПРАВО ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ Курсова робота 24 стр.
6921. Право власності на природні ресурси Реферат 12 стр.
6922. Право власності на природні ресурси Реферат 12 стр.
6923. Право власності на природні ресурси Реферат 13 стр.
6924. Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів Реферат 9 стр.
6925. Право власності та право повного господарського ведення: спільне та відзнаки Курсова робота 29 стр.
6926. Право власності та право повного господарського ведення: спільне та відзнаки Курсова робота 23 стр.
6927. Право власності та право повного господарського ведення: спільне та відзнаки Курсова робота 29 стр.
6928. Право власності та право повного господарського ведення: спільне та відзнаки Курсова робота 29 стр.
6929. Право власності та право повного господарського ведення: спільне та відзнаки Курсова робота 29 стр.
6930. Право власності та право повного господарського ведення: спільне та відзнаки Реферат 25 стр.
6931. Право власності та право повного господарського ведення: спільне та відзнаки Курсова робота 25 стр.
6932. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВО ПОВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ВЕДЕННЯ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДЗНАКИ Інше 24 стр.
6933. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВО ПОВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ВЕДЕННЯ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДЗНАКИ Курсова робота 24 стр.
6934. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВО ПОВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ВЕДЕННЯ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДЗНАКИ Курсова робота 23 стр.
6935. Право власності та способи набуття права власності за цивільним законодавством України Курсова робота 26 стр.
6936. Право власності юридичних осіб Курсова робота 32 стр.
6937. Право власності юридичних осіб Курсова робота 32 стр.
6938. Право власності. Загальні положення Стаття 14 стр.
6939. Право власності. Загальні положення Реферат 24 стр.
6940. Право громадян на свободу об'єднання у політичні партії, громадські організації чи профспілки Реферат 9 стр.
6941. Право громадян України на альтернативну (невійськову) службу – невід’ємний елемент свободи віровизнання Реферат 7 стр.
6942. Право державної власності Реферат 8 стр.
6943. Право державної власності Реферат 6 стр.
6944. Право державної та комунальної власності Курсова робота 51 стр.
6945. Право державної та комунальної власності Курсова робота 34 стр.
6946. Право державної та комунальної власності Реферат 5 стр.
6947. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації Реферат 23 стр.
6948. Право касаційного оскарження, рішення та порядок його реалізації Реферат 3 стр.
6949. Право касаційного оскарження, рішення та порядок його реалізації Реферат 3 стр.
6950. Право касаційного оскарження,рішення та порядок його реалізації Реферат 2 стр.
6951. Право касаційного оскарження,рішення та порядок його реалізації Реферат 2 стр.
6952. Право кожної людини користуватися будь-якими заходами, що дозволяють досягти їй найкращого стану здоров’я (ст. 11) Реферат 19 стр.
6953. Право колективної власності на Україні Дипломна робота 87 стр.
6954. Право колективної власності на Україні Курсова робота 93 стр.
6955. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) Реферат 7 стр.
6956. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) Реферат 5 стр.
6957. Право людини на працю згідно з законодавством України Курсова робота 29 стр.
6958. Право людини на соціальний захист і конституційні гарантії його здійснення в Україні Реферат 22 стр.
6959. Право міжнародних договорів Реферат 1 стр.
6960. Право на інформацію Реферат 7 стр.
6961. Право на винаходи Курсова робота 23 стр.
6962. Право на винаходи Курсова робота 23 стр.
6963. Право на винаходи Курсова робота 23 стр.
6964. Право на винаходи Курсова робота 23 стр.
6965. ПРАВО НА ВИНАХОДИ Курсова робота 18 стр.
6966. Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки Курсова робота 24 стр.
6967. Право на життя в цивільному законодавстві Стаття 8 стр.
6968. Право на життя в цивільному законодавстві. Реферат 9 стр.
6969. Право на зібрання: теоретико-правові аспекти вітчизняного та зарубіжного досвіду Реферат 10 стр.
6970. Право на захист законних інтересів у кримінальному процесі Реферат 3 стр.
6971. Право на захист засудженого в суді касаційної інстанції Реферат 8 стр.
6972. Право на захист засудженого в суді касаційної інстанції Реферат 8 стр.
6973. Право на захист цивільних прав та інтересів Курсова робота 41 стр.
6974. Право на захист як суб'єктивне цивільне право Реферат 6 стр.
6975. Право на медичну допомогу в системі особистих немайнових прав фізичної особи Реферат 11 стр.
6976. Право на недоторканість особистого життя Реферат 8 стр.
6977. Право на нерозкриту інформацію Реферат 4 стр.
6978. Право на нерозкриту інформацію Реферат 3 стр.
6979. ПРАВО НА ПОЗОВ Курсова робота 29 стр.
6980. Право на позов Курсова робота 29 стр.
6981. Право на працю Реферат 24 стр.
6982. Право на самовизначення.Захист прав національних меншин Реферат 6 стр.
6983. Право на свободу об’єднання Реферат 2 стр.
6984. Право на страйк в Україні і постсоціалістичних країнах: порівняльно-правовий аспект Реферат 9 стр.
6985. Право на таємницю кореспонденції та телефонних розмов Реферат 13 стр.
6986. Право НАТО Реферат 34 стр.
6987. Право національних меншин на свободу совісті в УСРР на початку 1920-х років Реферат 10 стр.
6988. Право озброєних конфліктів: поняття, предмет регулювання. Правова регламентация стадій і окремих режимів ведення війни. Захист прав особи Курсова робота 36 стр.
6989. Право повного господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності Реферат 4 стр.
6990. Право працівника на оплату праці та його захист Реферат 9 стр.
6991. Право працівника на оплату праці та його захист Реферат 9 стр.
6992. Право приватне і право публічне Реферат 5 стр.
6993. Право приватної власності на землю в Україні Курсова робота 79 стр.
6994. Право приватної власності на землю в Україні Курсова робота 76 стр.
6995. Право приватної власності фізичних осіб Реферат 6 стр.
6996. Право приватної власності фізичних осіб Реферат 6 стр.
6997. Право приватної власності фізичних осіб Реферат 5 стр.
6998. Право притулку біженців в Україні Реферат 13 стр.
6999. Право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист (ст. 16) Реферат 15 стр.
7000. Право соціального захисту і медичне право Реферат 12 стр.