Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правознавство та юридичні науки
тут знаходиться 10606 робіт

9601. Теоретичні та практичні проблеми реалізації сімейних прав дитини в Україні Магістерська робота 128 стр.
9602. Територіальні громади міст гетьманщини та їх виконавчий апарат Реферат 15 стр.
9603. Територіальна громада — основа місцевого самоврядування в Україні Реферат 12 стр.
9604. Територіальний принцип чинності кримінального закону Реферат 28 стр.
9605. Територіальний устрій України Реферат 4 стр.
9606. Територія в міжнародному праві Інше 5 стр.
9607. Територія в міжнародному праві Реферат 6 стр.
9608. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу Реферат 11 стр.
9609. ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ Інше 7 стр.
9610. Тероризм Реферат 65 стр.
9611. Тероризм : сутність, поняття, правові засади боротьби Курсова робота 35 стр.
9612. Тероризм та інформаційні технології Реферат 8 стр.
9613. Тероризм та інформаційні технології Реферат 7 стр.
9614. Тероризм у світовому масштабі і проблеми дотримання прав людини. Як боротися з тероризмом та як зменшити його рівень? Реферат 13 стр.
9615. Терористичний акт Курсова робота 34 стр.
9616. Терористичний акт Реферат 5 стр.
9617. Терористичний акт . Бандитизм Реферат 7 стр.
9618. Терористичний акт . Бандитизм Реферат 7 стр.
9619. Техніка протидії організованій злочинності (активно-імпульсні прилади нічного бачення) Реферат 5 стр.
9620. Техніко - криміналістичне дослідження документів Реферат 13 стр.
9621. Технічне та юридичне забезпечення електронного підпису Реферат 12 стр.
9622. Технологія використання інформації для корегування управлінських рішень Реферат 5 стр.
9623. Технологія функціонування системи пластикових платіжних засобів Реферат 15 стр.
9624. Тимчасова інструкція з діловодства в місцевому загальному суді Інше 19 стр.
9625. Типові ситуації під час розкриття вбивств, вчинених на замовлення (оперативно-розшуковий і криміналістичний аспекти) Реферат 8 стр.
9626. Типові ситуації та обставини, пов’язані з дійовим каяттям Реферат 11 стр.
9627. Типові сліди злочинів, пов'язаних з використанням пластикових платіжних засобів. Реферат 3 стр.
9628. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування комп’ютерних злочинів Реферат 15 стр.
9629. Типологія держав: підстави, різні підходи Реферат 12 стр.
9630. Типологія держави Реферат 11 стр.
9631. Типологія комп’ютерних злочинів Реферат 7 стр.
9632. Типологія комп’ютерних злочинів Реферат 6 стр.
9633. Тлумачення і конкретизація кримінально-правової норми як форми реалізації судового угляду (розсуду) Реферат 12 стр.
9634. Тлумачення змісту правочину Реферат 7 стр.
9635. Тлумачення й кваліфікація норм права та кваліфікація правовідносин у міжнародному приватному праві Реферат 7 стр.
9636. Тлумачення кримінально-правових норм та його види. Реферат 7 стр.
9637. Тлумачення кримінально-правових норм та його види. Реферат 7 стр.
9638. Тлумачення кримінально-правових норм та його види. Реферат 8 стр.
9639. Тлумачення кримінально-правових норм та його види. Територіальний принцип чинності кримінального закону. Реферат 8 стр.
9640. Тлумачення міжнародного договору в сучасному законодавстві України Реферат 11 стр.
9641. Тлумачення норм права Курсова робота 40 стр.
9642. Тлумачення норм права Курсова робота 31 стр.
9643. Тлумачення норм права Реферат 7 стр.
9644. Тлумачення норм права Реферат 7 стр.
9645. Тлумачення норм права Курсова робота 29 стр.
9646. Тлумачення норм права Реферат 13 стр.
9647. Тлумачення норм права Реферат 14 стр.
9648. Тлумачення норм права Курсова робота 31 стр.
9649. Тлумачення норм права Курсова робота 40 стр.
9650. Тлумачення норм права Реферат 11 стр.
9651. Тлумачення норм права Курсова робота 38 стр.
9652. Тлумачення норм права Курсова робота 24 стр.
9653. Тлумачення норм права Курсова робота 19 стр.
9654. Тлумачення норм права Реферат 6 стр.
9655. Тлумачення норм права Реферат 6 стр.
9656. Тлумачення права Реферат 5 стр.
9657. Тлумачення права. Способи тлумачення норм права Реферат 3 стр.
9658. Тлумачення правових норм Реферат 5 стр.
9659. Тлумачення правових норм Реферат 4 стр.
9660. Тлумачення та кваліфікація норм права Реферат 15 стр.
9661. Тлумачення та кваліфікація норм права Реферат 16 стр.
9662. ТНК та їх роль у системі міжнародних економічних відносин. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК Реферат 8 стр.
9663. Товарний знак Курсова робота 37 стр.
9664. Торгівля жінками як прояв кримінального бізнесу Реферат 10 стр.
9665. Торгівля людьми Дипломна робота 94 стр.
9666. Торгівля людьми Реферат 22 стр.
9667. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини Реферат 11 стр.
9668. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини Реферат 12 стр.
9669. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини Реферат 11 стр.
9670. Торгівля людьми як прояв транснаціональної організованої злочинності Реферат 9 стр.
9671. Торгова назва лікарського засобу як предмет судового спору Реферат 28 стр.
9672. Торгова реєстрація Реферат 6 стр.
9673. Торговий договір Реферат 5 стр.
9674. Традиції конституційного правосуддя Чехословаччини: деякі аспекти проблеми Реферат 8 стр.
9675. Трансакції та їхнє правове регулювання Реферат 10 стр.
9676. Транскордонний злочин як вид міжнародного злочину Реферат 10 стр.
9677. Транснаціональні корпорації Курсова робота 22 стр.
9678. Транснаціональні корпорації Стаття 24 стр.
9679. Транснаціональні корпорації Стаття 28 стр.
9680. Транснаціональні корпорації Реферат 28 стр.
9681. Транснаціональні корпорації Інше 22 стр.
9682. Транснаціональні корпорації Реферат 8 стр.
9683. Транснаціональні корпорації та міжнародні юридичні особи Реферат 4 стр.
9684. Транснаціональні корпорації та міжнародні юридичні особи Реферат 4 стр.
9685. Транспортні договори та їх правове регулювання Курсова робота 35 стр.
9686. Транспортні договори та їх правове регулювання Курсова робота 36 стр.
9687. Транспортні договори, їх система та правове регулювання Курсова робота 37 стр.
9688. Транспортні договори, їх система та правове регулювання Курсова робота 36 стр.
9689. Транспортні договори, їх система та правове регулювання Курсова робота 36 стр.
9690. Трансформація концепції цивільного права у незалежній Україні та створення нового Цивільного кодексу України Реферат 5 стр.
9691. Треті особи у цивільному процесі Реферат 4 стр.
9692. Третейські суди: питання вдосконалення статусу і порядку функціонування Реферат 10 стр.
9693. Триваючі, продовжувані та складні (складені) злочини. Спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину. Місце, час, ситуація вчинення злочину Реферат 4 стр.
9694. Триваючі, продовжувані та складні (складені) злочини. Спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину. Місце, час, ситуація вчинення злочину. Реферат 4 стр.
9695. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців Реферат 2 стр.
9696. Трудові відносини з "іноземним елементом" та джерела їх регулювання Реферат 3 стр.
9697. Трудові відносини з "іноземним елементом" та джерела їх регулювання Реферат 3 стр.
9698. Трудові відносини: сутність і структура Реферат 7 стр.
9699. Трудові відносини: сутність і структура Реферат 7 стр.
9700. Трудові книжки Курсова робота 27 стр.