Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правознавство та юридичні науки
тут знаходиться 10606 робіт

4101. Множинність злочинів. Повторність злочинів та її різновиди. Реальна та ідеальна сукупність злочинів. Розмежування кваліфікації діяння за правилами сукупності та конкуренції норм. Суть і мета покарання. Реферат 8 стр.
4102. Моє бачення міліції майбутнього Інше 10 стр.
4103. Моє бачення майбутньої професії Реферат 12 стр.
4104. Моє бачення майбутньої професії юриста Реферат 9 стр.
4105. МОЄ БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ ЮРИСТА Реферат 8 стр.
4106. Моє бачення майбутньої професії юриста – судді Реферат 7 стр.
4107. Мої права Реферат 4 стр.
4108. Мої права Реферат 4 стр.
4109. Мовна політика в державі та її законодавчі засади (країна за вибором). Реферат 18 стр.
4110. МОВНА ПОЛІТИКА В ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ Стаття 15 стр.
4111. Можливість використання результатів оперативно-розшукової діяльності при виявленні та розслідуванні податкових злочинів Реферат 10 стр.
4112. Можливості попереднього дослідження слідів рук Реферат 11 стр.
4113. Момент виникнення і припинення правоздатності. Обсяг правоздатності. Міжнародна правоздатність Реферат 21 стр.
4114. Монархія Реферат 5 стр.
4115. Мораль і право, моральність і законність: проблеми співвідношення і взаємодії Стаття 8 стр.
4116. Моральні конфлікти, їх попередження та подолання в діяльності працівників міліції. Реферат 15 стр.
4117. Моральні конфлікти, їх попередження та подолання в діяльності працівників міліції. Реферат 15 стр.
4118. Моральна шкода Реферат 16 стр.
4119. Моральна шкода як підстава визнання потерпілим у кримінальному процесі України Реферат 11 стр.
4120. Морально-етичні проблеми професійної діяльності працівника міліції. Реферат 20 стр.
4121. Морально-правові виміри юридичної діяльності Реферат 10 стр.
4122. Морально-правові проблеми зміни статі в Україні Реферат 19 стр.
4123. Морально-професійна деформація та її профілактика в діяльності працівників міліції. Курсова робота 29 стр.
4124. Морально-професійна деформація та її профілактика в діяльності працівників міліції. Інше 26 стр.
4125. Морально-професійна деформація та її профілактика в діяльності працівників міліції. Реферат 26 стр.
4126. Мотив та мета злочину Курсова робота 20 стр.
4127. Мотив та мета злочину Курсова робота 15 стр.
4128. Мотиваційна роль заробітної плати у трудових правовідносинах Реферат 6 стр.
4129. Моя майбутня професія - юрист Реферат 6 стр.
4130. Муніципальні асоціації в Україні Реферат 29 стр.
4131. Муніципальне право як галузь права України Реферат 14 стр.
4132. Муніципальне право як навчальна дисципліна Реферат 20 стр.
4133. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна Реферат 10 стр.
4134. Мусульманське право Реферат 25 стр.
4135. Мусульманське право Реферат 24 стр.
4136. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика Реферат 12 стр.
4137. На службі у держави Реферат 15 стр.
4138. Навчальний посібник “Комп’ютерна етика” – важливий крок на шляху правового регулювання етики комп’ютерних відношень в Інтернет-середовищі Реферат 5 стр.
4139. Нагальні проблеми інформатизації судової діяльності Реферат 5 стр.
4140. Нагальні проблеми ефективності координації заходів щодо протидії нелегальній міграції Реферат 8 стр.
4141. Нагляд за технічним станом транспортних засобів. Нагляд за технічним станом транспортних засобів Реферат 5 стр.
4142. Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства. Курсова робота 30 стр.
4143. Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства Стаття 10 стр.
4144. Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства Реферат 9 стр.
4145. Нагляд та його види Реферат 11 стр.
4146. Надання відпусток встановлених законодавством Реферат 10 стр.
4147. Надання місту Львову магдебурзького права Реферат 8 стр.
4148. Надання місту сяноку маґдебурзького права Реферат 14 стр.
4149. Надання повної дієздатності неповнолітнім особам Реферат 33 стр.
4150. Надурочна робота та чергування Реферат 4 стр.
4151. Надурочна робота та чергування Реферат 4 стр.
4152. Найм, оренда: до історії понять Реферат 6 стр.
4153. Найманство Реферат 5 стр.
4154. Найманство Реферат 5 стр.
4155. Найманство Реферат 6 стр.
4156. Найом жилого приміщення Реферат 13 стр.
4157. Наказ без права на оскарження Контрольна робота 1 стр.
4158. Наказне провадження Курсова робота 31 стр.
4159. Наказне провадження Курсова робота 38 стр.
4160. Наказне провадження: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення Реферат 25 стр.
4161. Наказне провадження: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення* Реферат 25 стр.
4162. Накладання адміністративних стягнень Реферат 8 стр.
4163. Накладення арешту на майно Курсова робота 24 стр.
4164. Накладення арешту на майно Курсова робота 23 стр.
4165. Накладення арешту на майно Курсова робота 24 стр.
4166. Належність і допустимість доказів Реферат 13 стр.
4167. Належне фiнансування судової влади як одна з гарантiй самостiйностi судiв i незалежностi суддiв Реферат 15 стр.
4168. Нантський едикт 1598 року – перша спроба правового захисту релігійної свободи у Франції Реферат 12 стр.
4169. Нантський едикт 1598 року – перша спроба правового захисту релігійної свободи у Франції Реферат 12 стр.
4170. Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення Реферат 2 стр.
4171. Напрями інформатизації в державному управлінні Реферат 12 стр.
4172. Напрями розвитку криміналістики Реферат 10 стр.
4173. Напрямки удосконалення кримінальної відповідальності за комп'ютерні злочини Реферат 13 стр.
4174. Напрямки удосконалення кримінальної відповідальності за комп'ютерні злочини Реферат 10 стр.
4175. Наркобізнес в Україні: реалії та загрози сьогодення Реферат 8 стр.
4176. Наркокорупція як невід’ємна складова системи наркобізнесу в Україні  Реферат 11 стр.
4177. Народ і влада: пошуки балансу інтересів Реферат 10 стр.
4178. Народні засідателі і присяжні. Реферат 7 стр.
4179. Народна суверенність Реферат 7 стр.
4180. Народний суверенітет і вибори Реферат 10 стр.
4181. Народний суверенітет і вибори Реферат 11 стр.
4182. Народний суверенітет і конституційно-правові засоби прямої демократії Реферат 11 стр.
4183. Народний суверенітет і конституційно-правові засоби прямої демократії Реферат 12 стр.
4184. Народовладдя - основа представницької демократії Курсова робота 22 стр.
4185. Народовладдя в Україні та форми його здійснення Реферат 7 стр.
4186. Народовладдя як правова форма Реферат 17 стр.
4187. Наруга над державними символами Реферат 3 стр.
4188. Наруга над могилою Реферат 3 стр.
4189. Населення в міжнародному праві. Реферат 5 стр.
4190. Насильницькі статеві злочини Реферат 14 стр.
4191. Насильницьке донорство Реферат 3 стр.
4192. Насильницьке донорство. Незаконне розголошення лікарської таємниці Реферат 11 стр.
4193. Насильницьке донорство. Незаконне розголошення лікарської таємниці Реферат 11 стр.
4194. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом Реферат 3 стр.
4195. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості Примушування до вступу в статевий зв’язок Реферат 9 стр.
4196. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості Примушування до вступу в статевий зв’язок Реферат 9 стр.
4197. Насильство в сім’ї Реферат 8 стр.
4198. Насильство над населенням у районі воєнних дій Реферат 4 стр.
4199. Наслідки оголошення громадянина померлим Реферат 13 стр.
4200. Наслідки позбавлення волі Курсова робота 34 стр.