Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правознавство та юридичні науки
тут знаходиться 10606 робіт

6401. Поняття, види та призначення референдумів Реферат 22 стр.
6402. Поняття, види та призначення референдумів Реферат 20 стр.
6403. Поняття, види та сторони угод Реферат 4 стр.
6404. Поняття, види та форми зайнятості населення Інше 10 стр.
6405. Поняття, види, принципи, сутність юридичної відповідальності державних службовців. Курсова робота 42 стр.
6406. Поняття, завдання і зміст кримінального процесу. Реферат 19 стр.
6407. Поняття, завдання і організація роботи органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи Реферат 5 стр.
6408. Поняття, завдання та система органів дізнання з курсу дізнання в ОВС Реферат 28 стр.
6409. Поняття, завдання та функції міліції в Україні Реферат 5 стр.
6410. Поняття, завдання, принципи діяльності і основні функції прокуратури Україні Реферат 15 стр.
6411. Поняття, завдання, функції та система органів прокуратури України. Органи внутрішніх справ України Реферат 8 стр.
6412. Поняття, загальні підстави та умови матеріальної відповідальності Реферат 9 стр.
6413. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Реферат 14 стр.
6414. Поняття, зміст і форми правоохоронної діяльності митних органів, контрабанда, порушення, відповідальність Реферат 12 стр.
6415. Поняття, зміст права власності Реферат 18 стр.
6416. Поняття, зміст та сторони трудового договору Реферат 9 стр.
6417. Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції Курсова робота 30 стр.
6418. Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи Реферат 36 стр.
6419. Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи Реферат 38 стр.
6420. Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи Курсова робота 31 стр.
6421. Поняття, значення і система принципів кримінального процесу Реферат 32 стр.
6422. Поняття, значення і система принципів кримінального процесу Реферат 53 стр.
6423. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу Реферат 7 стр.
6424. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві Реферат 4 стр.
6425. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення Реферат 14 стр.
6426. Поняття, ознаки і види цивільно-правового договору Курсова робота 34 стр.
6427. Поняття, ознаки і структура права Курсова робота 25 стр.
6428. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання Реферат 13 стр.
6429. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони злочину Курсова робота 26 стр.
6430. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони злочину. Курсова робота 27 стр.
6431. Поняття, ознаки та сутність права Курсова робота 30 стр.
6432. Поняття, ознаки, принципи юридичного процесу Дипломна робота 75 стр.
6433. Поняття, особливості правосуб’єктності, класифікація Курсова робота 52 стр.
6434. Поняття, підстави кримінальної відповідальності Реферат 12 стр.
6435. Поняття, підстави та види представництва Реферат 6 стр.
6436. Поняття, підстави та види представництва Реферат 25 стр.
6437. ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ ТА ВИДИ ПРЕДСТАВНИЦТВА Реферат 15 стр.
6438. Поняття, підстави та види представництва Реферат 6 стр.
6439. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів Дипломна робота 82 стр.
6440. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів Дипломна робота 75 стр.
6441. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів Курсова робота 48 стр.
6442. Поняття, підстави, види звільнення від кримінальної відповідальноті Курсова робота 29 стр.
6443. Поняття, права та обов'язки громадян Курсова робота 16 стр.
6444. Поняття, права та обов'язки громадян Курсова робота 16 стр.
6445. Поняття, правові основи і принципи бюджетного процесу в Україні Реферат 16 стр.
6446. Поняття, предмет і джерела конституційного права України Реферат 12 стр.
6447. Поняття, предмет і джерела права соціального забезпечення Реферат 10 стр.
6448. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права Реферат 4 стр.
6449. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права Реферат 4 стр.
6450. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Реферат 4 стр.
6451. Поняття, предмет і система правового регулювання аграрного права України. Джерела аграрного права Реферат 7 стр.
6452. Поняття, предмет та завдання криміналістики Курсова робота 28 стр.
6453. Поняття, предмет та класифікація засуджених до позбавлення волі Курсова робота 20 стр.
6454. Поняття, предмет та методи правового регулювання господарського права Реферат 5 стр.
6455. Поняття, предмет та система правового регулювання земельного права України. Джерела земельного права Реферат 8 стр.
6456. Поняття, предмет, метод і місце адміністративного права Реферат 5 стр.
6457. Поняття, предмет, метод і місце адміністративного права Реферат 6 стр.
6458. Поняття, предмет, метод і місце адміністративного права Реферат 5 стр.
6459. Поняття, предмет, принципи та функції трудового права Реферат 4 стр.
6460. Поняття, принципи і види адміністративної відповідальності Інше 17 стр.
6461. Поняття, принципи та органiзацiйнi форми деяльностi адвокатури. Види адвокатської діяльності Реферат 15 стр.
6462. Поняття, рівні та процес реалізації правових норм Реферат 14 стр.
6463. Поняття, система і види органів державної влади Реферат 10 стр.
6464. Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права Реферат 11 стр.
6465. Поняття, сторони та зміст трудового договору Реферат 8 стр.
6466. Поняття, сторони та сфера застосування договору комісії Реферат 7 стр.
6467. Поняття, структура особистості злочинця Реферат 7 стр.
6468. Поняття, структура та принципи правового статусу особи Курсова робота 31 стр.
6469. Поняття, структура та принципи правового статусу особи Курсова робота 32 стр.
6470. Поняття, суб'єкти, форми та види іноземного інвестування Реферат 18 стр.
6471. Поняття, сутність та загальні правила слідчого огляду Курсова робота 28 стр.
6472. Поняття, сутність та загальні правила слідчого огляду Реферат 26 стр.
6473. Поняття, сутність та ознаки держави. Формування сучасної української держави Курсова робота 32 стр.
6474. Поняття, суть і види строків позовної давності за цивільним правом України Курсова робота 45 стр.
6475. Поняття, суть і види строків позовної давності за цивільним правом України Курсова робота 36 стр.
6476. Поняття, суть і значення притягнення особи як обвинуваченого Курсова робота 27 стр.
6477. Поняття, суть і значення притягнення особи як обвинуваченого Курсова робота 33 стр.
6478. Поняття, суть і значення притягнення особи як обвинуваченого Курсова робота 27 стр.
6479. Поняття, суть і класифікація доказів Реферат 8 стр.
6480. Поняття, суть і класифікація доказів в кримінальному судочинстві Реферат 8 стр.
6481. Поняття, суть і правова природа бюджету Реферат 15 стр.
6482. Поняття, суть та завдання кримінального процесу України. Предмет і система курсу Реферат 14 стр.
6483. Поняття, суть та значення виконання вироку Реферат 16 стр.
6484. Поняття, суть та значення виконання вироку. Контрольна робота 1 стр.
6485. Поняття, суть та значення виконання вироку. Реферат 4 стр.
6486. Поняття, суть та значення виконання вироку. Реферат 16 стр.
6487. Поняття, суть та значення виконання вироку. Контрольна робота 4 стр.
6488. Поняття, суть та значення виконання вироку. Реферат 16 стр.
6489. Поняття, суть та значення Кримінального процесу України Реферат 8 стр.
6490. Поняття, суть, та завдання кримінального процесу України Реферат 24 стр.
6491. Поняття, форма та функції Конституції України Реферат 16 стр.
6492. Поняття, форма та функції Конституції України Реферат 13 стр.
6493. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері Реферат 11 стр.
6494. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері Реферат 11 стр.
6495. Поняття, форми зайнятості,. державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні, міжнародно-правові акти про зайнятість Курсова робота 43 стр.
6496. Поняття, форми зайнятості,. державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні, міжнародно-правові акти про зайнятість. Курсова робота 40 стр.
6497. Поняття, функції та система інвестиційного права Реферат 6 стр.
6498. Поняття, функції та система інвестиційного права Реферат 6 стр.
6499. Поняття,завдання і система кримінального процесу. Кримінально-процесуальний закон Реферат 31 стр.
6500. Понятя і історія міжнародного права Дипломна робота 82 стр.