Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правознавство та юридичні науки
тут знаходиться 10606 робіт

8701. Розшук анонімів в оперативно-розшуковому процесі у боротьбі з організованою злочинністю Реферат 8 стр.
8702. Роль і завдання сільських, селищних голів у місцевому самоврядуванні Реферат 16 стр.
8703. Роль і місце інституту, форми правління в процесі дослідження конституційно-правового регулювання та формування держави Реферат 17 стр.
8704. Роль і повноваження адвоката яка захисника в кримінальному процесі та стадії досудового слідства Реферат 48 стр.
8705. Роль інформаційно-аналітичних служб у поширенні наукових знань Реферат 8 стр.
8706. Роль інформаційно-аналітичних служб у поширенні наукових знань Реферат 8 стр.
8707. Роль інформаційно-аналітичних служб у поширенні наукових знань Реферат 9 стр.
8708. Роль інформаційно-аналітичних служб у поширенні наукових знань Реферат 9 стр.
8709. Роль адвоката у кримінальному процесі Реферат 18 стр.
8710. Роль адміністративно-правових норм в адаптації апарату управління відповідно до змін змісту управлінських завдань Реферат 7 стр.
8711. Роль відновного правосуддя в концепції ювенальної юстиції Реферат 10 стр.
8712. Роль державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю Реферат 4 стр.
8713. Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управлінні економікою України Реферат 11 стр.
8714. Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управлінні економікою України Реферат 11 стр.
8715. Роль закону в демократичній державі Реферат 14 стр.
8716. Роль Кабінету Міністрів України у конституційно-право-вому механізмі здійснення зовнішньої політики Реферат 12 стр.
8717. Роль контролюючих органів у боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, здобутих злочинним шляхом Реферат 8 стр.
8718. Роль контролюючих органів у здійсненні державного контролю та протидії злочинності Реферат 13 стр.
8719. Роль міжнародних організацій у вирішенні міжнародних спорів Реферат 15 стр.
8720. Роль місцевих органів самоврядування у справі захисту прав споживачів Курсова робота 34 стр.
8721. Роль МВС України у боротьбі із злочинністю Реферат 11 стр.
8722. Роль МВС України у боротьбі із злочинністю Реферат 11 стр.
8723. Роль МВС України у боротьбі із злочинністю Реферат 7 стр.
8724. Роль методів опитування в дослідженні злочинної діяльності Реферат 12 стр.
8725. Роль мовного законодавства у соціально-культурнійполітиці ЗУНР Реферат 4 стр.
8726. Роль ОВС в провадженні із застосуванням адміністративно-попереджувальних і запобіжних заходів. Курсова робота 27 стр.
8727. Роль органів внутрішніх справ в боротьбі з економічною злочинністю Курсова робота 24 стр.
8728. Роль оцінки діяльності працівників органів ДПС щодо покращання організації роботи Реферат 13 стр.
8729. Роль правового захисту інформаційних технологій, його еволюція Реферат 9 стр.
8730. Роль правоохоронних органів в укріпленні законності Реферат 16 стр.
8731. Роль правоохоронних органів в укріпленні законності Реферат 10 стр.
8732. Роль протоколів слідчих дій у доказуванні в кримінальних справах Реферат 6 стр.
8733. Роль реконструкції у завершенні громадянської війни в США між північчю і півднем Реферат 9 стр.
8734. Роль судів при побудові громадянського суспільства Реферат 14 стр.
8735. Роль судів у здійсненні правосуддя Реферат 14 стр.
8736. Роль суду у справі боротьби зі злочинністю та корупцією Реферат 7 стр.
8737. Роль та значення авторських договорів Реферат 9 стр.
8738. Роль та значення договорів про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт Реферат 13 стр.
8739. Роль трудового договору в організації праці Курсова робота 26 стр.
8740. Роль указів Петра і у становленні законодавства про охорону культурної спадщини в Україні Реферат 7 стр.
8741. Роль українського етносу у національному відродженні Галичини в умовах австрійської державно-правової системи Реферат 7 стр.
8742. Роль юридичної служби по боротьбі з розкраданням і нестачами. Реферат 19 стр.
8743. Романо-германська правова сім'я та її особливості Реферат 8 стр.
8744. Романо-германська сім’я: етапи формування Стаття 18 стр.
8745. Російське законодавство першої половини ХІХ століття про охорону пам’яток церковної старовини Реферат 14 стр.
8746. Російське законодавство першої половини ХІХ століття про охорону пам’яток церковної старовини Реферат 14 стр.
8747. Російське законодавство першої половини ХІХ століття про охорону пам’яток церковної старовини Реферат 14 стр.
8748. Сімейне право Реферат 7 стр.
8749. Сімейний Кодекс України Реферат 9 стр.
8750. СімейнИЙ кодекс України Реферат 5 стр.
8751. СімейнИЙ кодекс України Реферат 5 стр.
8752. Сімя та шлюб в Римській імперії за даними “Дігест” Юстиніана Реферат 10 стр.
8753. Салічна Правда Курсова робота 21 стр.
8754. САЛІЧНА ПРАВДА. ФОРМУВАННЯ, СТРУКТУРА, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Курсова робота 27 стр.
8755. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда Реферат 3 стр.
8756. Самовільне залишення військової частини або місця служби Реферат 9 стр.
8757. Самовільне залишення військової частини або місця служби Реферат 9 стр.
8758. Самовільне залишення військової частини або місця служби Реферат 9 стр.
8759. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю Реферат 2 стр.
8760. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи Реферат 2 стр.
8761. Самоврядування у місті Жовкві за магдебурзьким правом (до 400-річчя з дня надання) Реферат 11 стр.
8762. Самоврядування у місті Жовкві за магдебурзьким правом (до 400-річчя з дня надання) Реферат 11 стр.
8763. Самоврядування у місті самборі за магдебурзьким правом Реферат 12 стр.
8764. Самоправство Реферат 3 стр.
8765. Самостійний об’єкт теоретичної саморефлексії Реферат 8 стр.
8766. Санітарне законодавство і організація харчового нагляду Інше 3 стр.
8767. Санкції в сфері підприємницької діяльності Дипломна робота 73 стр.
8768. Свідок у кримінальному процесі Дипломна робота 81 стр.
8769. Світові правові сім’ї Реферат 2 стр.
8770. Світовий Досвід Антимонопольного Законодавства Реферат 60 стр.
8771. Світовий Досвід Антимонопольного Законодавства Курсова робота 58 стр.
8772. Світовий досвід антимонопольного законодавства Курсова робота 41 стр.
8773. Світовий Досвід Антимонопольного Законодавства Курсова робота 41 стр.
8774. Світовий Досвід Антимонопольного Законодавства Реферат 41 стр.
8775. Світовий досвід організації фінансового контролю щодо місцевих фінансів Реферат 11 стр.
8776. Своєрідність правової системи Шотландії. Загальна характеристика правової системи Ірландії. Основні риси правової системи Канади Реферат 10 стр.
8777. Свобода вибору контрагента за цивільно-правовим договором Реферат 9 стр.
8778. Свобода особи та норми поведінки Реферат 7 стр.
8779. Свобода особи та норми поведінки Реферат 7 стр.
8780. Свобода особи та норми поведінки Реферат 7 стр.
8781. Святкові і неробочі дні Реферат 7 стр.
8782. Селянське ( фермерське ) господарство. Курсова робота 36 стр.
8783. Селянське ( фермерське ) господарство. Правові та організаційні аспекти Курсова робота 36 стр.
8784. Селянське ( фермерське ) господарство. Правові та організаційні аспекти Курсова робота 35 стр.
8785. Селянське ( фермерське ) господарство. Правові та організаційні аспекти Курсова робота 35 стр.
8786. Селянське ( фермерське ) господарство. Правові та організаційні аспекти Курсова робота 36 стр.
8787. Селянське ( фермерське ) господарство. Правові та організаційні аспекти Курсова робота 36 стр.
8788. Селянське ( фермерське ) господарство.Правові та організаційні аспекти Курсова робота 32 стр.
8789. Селянське (фермерське) господарство.Правові та організаційні аспекти Курсова робота 32 стр.
8790. Сервітути Реферат 7 стр.
8791. Середньовіччя Реферат 44 стр.
8792. Система і види покарань Курсова робота 124 стр.
8793. Система і види покарань Реферат 123 стр.
8794. Система і завдання курсу "Цивільне право" Реферат 3 стр.
8795. Система і методи міжнародного приватного права Реферат 18 стр.
8796. Система адміністративного права Реферат 4 стр.
8797. Система галузі конституційного права Реферат 5 стр.
8798. Система галузі конституційного права Реферат 5 стр.
8799. Система гарантій законності та правопорядку Реферат 12 стр.
8800. Система господарських судів та поняттягосподарського суду Курсова робота 30 стр.