Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

2201. Формування „середнього класу” в умовах сучасного суспільного розвитку Реферат 10 стр.
2202. Фрактальний архетип психополітичного несвідомого Реферат 6 стр.
2203. Фрактальний архетип психополітичного несвідомого Реферат 6 стр.
2204. Французько-українські відносини: проблеми і перспективи розвитку (1991-2006 рр.) Дипломна робота 62 стр.
2205. Французько-українські відносини: проблеми і перспективи розвитку (1991-2006 рр.) Дипломна робота 61 стр.
2206. Фундаментальна загроза національній безпеці Реферат 10 стр.
2207. Фундаментальна праця українських істориків і політологів Реферат 10 стр.
2208. Фундатор українського консерватизму(до 125-річчя від дня народження В'ячеслава Липинського) Реферат 9 стр.
2209. Функції держави Курсова робота 22 стр.
2210. Функції держави Реферат 7 стр.
2211. Функції політичної влади Реферат 9 стр.
2212. Функції політології Курсова робота 31 стр.
2213. ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДІА- СИСТЕМИ У КОНТИНЕНТАЛЬНІЙ ЄВРОПІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Стаття 15 стр.
2214. Характеристика виборчого процесу на посаду Президента України. Реферат 3 стр.
2215. Характеристика об’єктів і суб’єктів політики Реферат 2 стр.
2216. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ І СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИКИ Реферат 2 стр.
2217. Характеристика політичних партій і блоків в сучасній Україні Реферат 12 стр.
2218. Характеристика політичних режимів (тоталітаризм, демократія) Реферат 23 стр.
2219. Характеристика політичних режимів (тоталітаризм, демократія) Курсова робота 18 стр.
2220. Характеристика СДП(о)У. Її роль в політичних процесах України Реферат 22 стр.
2221. Характеристика СДП(о)У. Її роль в політичних процесах України Інше 22 стр.
2222. Характеристика типології політичної влади Реферат 5 стр.
2223. Харизматичний лідер – політична еліта – маси: український досвід взаємовідносин Реферат 14 стр.
2224. Холодна війна та її наслідки Реферат 7 стр.
2225. Християнська демократія: стан та розвиток у хх столітті Реферат 14 стр.
2226. Християнська політична думка Реферат 8 стр.
2227. Хрущов Микита Сергійович - керівник уряду УРСР у 1944-1947 (1894 – 1971) (керував урядом: лютий 1944 р. – грудень 1947 р.)  Реферат 14 стр.
2228. Хто стане третім Президентом України? Про ідеологічні метаморфози наступних президентських виборів Реферат 12 стр.
2229. Цільова визначеність організацій індустріального та постіндустріального суспільств Реферат 12 стр.
2230. Цензурна політика тоталітарної держави та ідеологічний монізм Реферат 10 стр.
2231. Центральні органи виконавчої влади Реферат 11 стр.
2232. Центральна і Південна Азія Реферат 10 стр.
2233. Центральна і Південна Азія Реферат 10 стр.
2234. Центральна Азія як зона перетину інтересів конкуруючих держав Реферат 10 стр.
2235. Церква і вибори: хроніка „помаранчевої” революції Реферат 16 стр.
2236. Цифрова нерівність як глобальна соціально-політична проблема Реферат 15 стр.
2237. Чернівецький державний університет. Реферат 8 стр.
2238. Честер Алан Артур Реферат 5 стр.
2239. Чеська Республіка в напрямку інтеграції до НАТО Реферат 12 стр.
2240. ЧЕХІВСЬКИЙ Володимир Мусійович – керівник уряду УНР(грудень 1918р. – лютий 1919р.) (1876 1937) (керував урядом: грудень 1918 р. – лютий 1919 р.)  Реферат 7 стр.
2241. Чи захищені права, честь та гідність біженців і осіб, які шукають притулок в Україні Реферат 6 стр.
2242. Чи сформувала Україна власну систему безпеки? Реферат 16 стр.
2243. Чинники, які вливають на розвиток демократії в Україні Контрольна робота 4 стр.
2244. Чинники, які вливають на розвиток демократії в Україні Реферат 4 стр.
2245. Чинники, які вливають на розвиток демократії в Україні Реферат 4 стр.
2246. Чинники, які вливають на розвиток демократії в Україні Реферат 5 стр.
2247. Чинники, які вливають на розвиток демократії в Україні Реферат 3 стр.
2248. Чинники, які вливають на розвиток демократії в Україні Реферат 3 стр.
2249. Чорний” ПР – виняток чи норма? Контрольна робота 18 стр.
2250. Чорноморські вектори у геополітичних концепціях України і Росії Реферат 19 стр.
2251. Чорноморський регіон як важливий геополітичний фактор України Реферат 5 стр.
2252. Чорноморський регіон як важливий геополітичний фактор України Реферат 5 стр.
2253. Чубар В.Я. - керівник уряду УРСР (1891 – 1939) (керував урядом: липень 1923 р. — квітень 1934 р.)  Реферат 8 стр.
2254. Чутки – активний засіб модифікації суспільної свідомості Реферат 10 стр.
2255. Швейцарський досвід і українські реалії: нейтралітет чи активна інтеграція Реферат 4 стр.
2256. Шляхи інтеграції України у світовій простір Реферат 6 стр.
2257. Шляхи інтеграції України у світовий простір Реферат 7 стр.
2258. Шляхи активізації інвестиційного процесу в Ураїні Реферат 8 стр.
2259. Шляхи розв’язання політичних конфліктів Реферат 15 стр.
2260. Шляхи розв’язання політичних конфліктів Реферат 16 стр.
2261. Шляхи становлення політичної свідомості суб’єктами політичного життя” Реферат 8 стр.
2262. Шляхи та структурні фази демократизації суспільства Реферат 13 стр.
2263. Шляхи формування правової держави в Україні Реферат 17 стр.
2264. Шляхи формування правової держави в Україні Реферат 10 стр.
2265. Шляхи формування правової держави в Україні Реферат 15 стр.
2266. Шляхи формування правової держави в Україні Реферат 15 стр.
2267. Шляхи формування правової держави в Україні Реферат 11 стр.
2268. Шотландська школа і Адам Фергюсон: етична природа громадянського суспільства. Реферат 28 стр.
2269. Штрихи до портрета політичних лідерів країн Балтії Реферат 4 стр.
2270. Шумпетерівська теорія демократії і посткомунізм Реферат 12 стр.
2271. Щербицький Володимир Васильович - керівник уряду УРСР (1918 – 1990) (керував урядом: лютий 1961 р. — липень 1963 р., жовтень 1965 р. — травень 1972 р.)  Реферат 3 стр.
2272. Що таке політичні комунікації? І чому вони такі важливі для демократичного управління? Реферат 7 стр.
2273. Що таке політичні комунікації? І чому вони такі важливі для демократичного управління? Реферат 7 стр.
2274. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ» В ПОЛІТОЛОГІЇ Стаття 10 стр.
2275. ЩОДО ПИТАННЯ «ФАЛЬСИФІКАЦІЇ» ІДЕЙ К. МАРКСА ЗА ТВОРОМ Е. ФРОММА «МАРКСОВА КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ» Стаття 14 стр.
2276. ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ. Курсова робота 22 стр.
2277. Ядерна зброя малої потужності в контексті сучасної політики сша на близькому сході: проблема стримування Реферат 19 стр.
2278. Як Конституція України визначає поняття та зміст місцевого самоврядування в Україні? Реферат 2 стр.
2279. Які встановлені обмеження щодо віку, статі й стану здоров’я державних службовців? Стаття 5 стр.
2280. Якісні характеристики політико-семантичного простору сучасного українського суспільства Реферат 11 стр.
2281. Японська модель переходу від тоталітаризму до демократії Реферат 8 стр.
2282. Ґенеза і функції держави Реферат 7 стр.
2283. “Основні напрямки зовнішньої політики України” Реферат 7 стр.
2284. “Третя хвиля” демократизації: підсумки і перспективи Реферат 13 стр.
2285. “Україна в міжнародних організаціях”. Реферат 20 стр.
2286. “Україна в міжнародних організаціях”. Реферат 20 стр.
2287. „Інститут” та „інституція”: проблема розрізнення понять Реферат 14 стр.
2288. „Агресія” і „насильство” – поняття не тотожні Реферат 14 стр.
2289. „Американський поворот” політики Канади у міжвоєнний період Реферат 13 стр.
2290. „Аналіз майбутнього” та його роль в управлінні соціально-політичними процесами Реферат 15 стр.
2291. „Візове питання” в українсько-польських відносинах Реферат 17 стр.
2292. „Мовне питання” після парламентських виборів: від політичної кон’юнктури до державної політики Реферат 10 стр.
2293. „Останній соціалізатор” українського суспільства та його роль у виборах Реферат 9 стр.
2294. „Помаранчева революція” в політичному дискурсі Реферат 20 стр.
2295. „Помаранчева революція” як криза легітимності владної еліти Реферат 12 стр.