Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

501. ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ Дипломна робота 96 стр.
502. Еволюція системи міжнародної безпеки у центрально-східній Європі Дипломна робота 96 стр.
503. Еволюція створень світових організацій збереження миру на планеті в історичному контексті Реферат 12 стр.
504. Еволюція у виборчій системі України Реферат 13 стр.
505. Еволюція уявлення про суспільство та теорії його походження Реферат 23 стр.
506. Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-політичної думки Реферат 14 стр.
507. Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-політичної думки Реферат 14 стр.
508. Еволюція ядерної політики і стратегії Франції Реферат 17 стр.
509. ЕВОЛЮЦІЯ ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ І СТРАТЕГІЇ ФРАНЦІЇ           Реферат 20 стр.
510. Евристичні можливості біогеодетермінізму Реферат 12 стр.
511. Евристичні можливості біогеодетермінізму Реферат 12 стр.
512. Економіка країн Чорноморського регіону: після розпаду Радянського Союзу Курсова робота 17 стр.
513. Економічні основи соціальної політики держави в умовах ринкової трансформації Магістерська робота 103 стр.
514. Економічні та політичні переміни у країнах Балтії в 1990-х, поч. 2000-х рр. Реферат 23 стр.
515. Економічна влада Реферат 11 стр.
516. Економічна влада Реферат 11 стр.
517. Економічна політика Реферат 22 стр.
518. Економічна політика українських урядів доби національно-визвольної революції (1917-1920рр..) Реферат 15 стр.
519. Економічна та соціальна політика держави Реферат 7 стр.
520. Експертиза у цивільному процесі Курсова робота 25 стр.
521. Екстремізація масової політичної свідомості польського населення Волині в часи конфлікту 1943-1944 рр. Стаття 23 стр.
522. Електоральний синдром, чи хроніка надій та ілюзій – 2006 Реферат 14 стр.
523. Електронна Україна Реферат 16 стр.
524. Елементи інтегрованості в політичній мові України напередодні здобуття незалежності Стаття 12 стр.
525. ЕНЕРГЕТИЧНА ГЕОПОЛІТИКА РОСІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА В. ПУТІНА Стаття 16 стр.
526. Епоха ренесансу (відродження) реформація в політичному житті Реферат 12 стр.
527. Епоха ренесансу (відродження), реформація в політичному житті Реферат 9 стр.
528. Етапи і перспективи системних реформ в Україні Реферат 11 стр.
529. Етапи та засади формування об'єднаної Європи Реферат 15 стр.
530. Етапи та засади формування об'єднаної Європи Реферат 15 стр.
531. ЕТАПИ ТА ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБ'ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ Реферат 13 стр.
532. ЕТАПИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ: АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ Стаття 11 стр.
533. Етапи української політології Реферат 13 стр.
534. Етапи формування системи органів державної влади в Україні. Конституційна реформа 2004 р. Реферат 9 стр.
535. ЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ - СКЛАДОВА ЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Стаття 10 стр.
536. Етнічні кордони і міжетнічна толерантність Реферат 12 стр.
537. Етнічні кордони і міжетнічна толерантність Реферат 12 стр.
538. Етнічні та національні форми існування людства. Феномен етнічності. Реферат 24 стр.
539. Етнічний конфлікт – вивчений феномен? Реферат 20 стр.
540. Етнічний конфлікт – вивчений феномен? Реферат 19 стр.
541. Етно-національні ідентичності і легітимність влади в Україні Реферат 19 стр.
542. ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНІ ІДЕНТИЧНОСТІ І ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Реферат 16 стр.
543. Етно-релігійні і політичні причини конфлікту у колишній Югославії Реферат 15 стр.
544. ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ЧИННИК І ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОРІЄНТИРІВ УКРАЇНИ Стаття 13 стр.
545. Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі Реферат 15 стр.
546. Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі Реферат 14 стр.
547. Етнонаціональні відносини й національна політика Реферат 15 стр.
548. Етнонаціональні відносини й національна політика Реферат 13 стр.
549. Етнонаціональні відносини й національна політика Реферат 15 стр.
550. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ Й НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА Реферат 14 стр.
551. Етнонаціональні відносини й національна політика Реферат 18 стр.
552. Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства Реферат 8 стр.
553. Етнонаціональна політика в Україні Реферат 11 стр.
554. Етнонаціональна політика та національно-державне будівництво Реферат 16 стр.
555. Етнонаціональна політика України Реферат 13 стр.
556. Етнополітологія: актуальність, визначення та основні закономірності. Реферат 12 стр.
557. Етнополітологія: структура, функції та місце в системі суспільних наук. Реферат 9 стр.
558. Етноси і нації в системі інших спільнот. Класи, етноси і нацї Реферат 24 стр.
559. Етносоціальні спільноти та етнополітика Реферат 11 стр.
560. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ Стаття 8 стр.
561. Жінки на виборах: психологічний аналіз успіхів Контрольна робота 28 стр.
562. Жіночий рух україни як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі Курсова робота 84 стр.
563. ЖІНОЧИЙ РУХ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ГЕНДЕРНОЇ РІВНОВАГИ ТА ГЕНДЕРНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ    Реферат 73 стр.
564. З історії виникнення та функціонування партій соціалістичного Реферат 18 стр.
565. Забезпечення енергетичної безпеки України Стаття 11 стр.
566. Загальні відомості про конституційний устрій Канади Реферат 27 стр.
567. Загальні відомості про конституційний устрій Канади Реферат 25 стр.
568. Загальні відомості про конституційний устрій Канади Реферат 27 стр.
569. Загальні відомості про конституційний устрій Канади Реферат 27 стр.
570. Загальні основи аграрної політики Реферат 12 стр.
571. Загальні основи аграрної політики Реферат 12 стр.
572. Закарпатські русини у політико-соціальному світлі Курсова робота 23 стр.
573. Закарпатські русини: ще одна вигадана громада України? Курсова робота 28 стр.
574. Закарпатські русини: ще одна вигадана громада України? Курсова робота 30 стр.
575. Заключний Акт в Гельсінкі Реферат 11 стр.
576. ЗАКОНИ І КАТЕГОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Курсова робота 22 стр.
577. Законодавчі аспекти управління національною безпекою за кордоном Реферат 12 стр.
578. Законодавчі аспекти управління національною безпекою за рубежем Реферат 12 стр.
579. Законодавчі аспекти управління українською національною безпекою Реферат 16 стр.
580. Законодавчі аспекти управління українською національною безпекою Реферат 16 стр.
581. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКО- ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ ТА ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ПРОТИСТОЯННЯ ГІЛОК ВЛАДИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Стаття 7 стр.
582. Законодавче закріплення та особливості реалізації принципів виборів у країнах Прибалтики Курсова робота 25 стр.
583. Законотворча діяльність як комунікативний процес Реферат 19 стр.
584. Законотворча діяльність як комунікативний процес Реферат 20 стр.
585. Зародження і становлення української політичної думки Стаття 13 стр.
586. Зародження основних засад політичної думки і правової думки у колисках древньої цивілізації та близькому сході Стаття 6 стр.
587. Зародження та розвиток анархізму Реферат 7 стр.
588. Зародження та розвиток капіталізму в Україні Реферат 20 стр.
589. Засади демократизації політичного режиму Марокко Реферат 15 стр.
590. Засади демократизації політичного режиму Марокко Реферат 15 стр.
591. Засади конституційного ладу Курсова робота 32 стр.
592. Засоби масової інформації: поняття, риси, функції, маніпулювання Реферат 3 стр.
593. Засоби масової інформації: поняття, риси, функції, маніпулювання Реферат 3 стр.
594. Застосування технологій шоу-бізнесу у президентських виборчих кампаніях 2004 року (порівняльний аспект Україна – США) Курсова робота 49 стр.
595. Західноєвропейська інтеграція у повоєнний період Реферат 5 стр.
596. Збройні Сили України як базовий компонент воєнної організації держави Реферат 15 стр.
597. Збройні Сили України як базовий компонент воєнної організації держави Реферат 14 стр.
598. Зв'язок політології з іншими науками, що вивчаються у моєму ВУЗі Реферат 10 стр.
599. ЗЕМСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД Стаття 13 стр.
600. Зміст і структура аграрної політики Реферат 9 стр.