Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

801. Міжнародне співробітництво з питань підвищення продуктивності. ООН. Реферат 6 стр.
802. Міжнародний ісламський тероризм останньої чверті ХХ століття: суть, напрями, діяльність Дипломна робота 54 стр.
803. Міжнародний ісламський тероризм останньої чверті ХХ століття - суть, напрями, діяльність Курсова робота 50 стр.
804. Міжнародний бізнес. Його види і суть Реферат 6 стр.
805. Міжнародний рух капіталів Реферат 6 стр.
806. Міжнародний тероризм Реферат 13 стр.
807. Міжнародний тероризм Реферат 12 стр.
808. Міжнародно-політичні конфлікти Реферат 5 стр.
809. Міжнародно-правовий аналіз Конвенції про примиренння (прийнятої 15.12.1992р. в рамках ОБСЄ ). Реферат 10 стр.
810. Міжнаціональні конфлікти Реферат 21 стр.
811. Міжсекторне співробітництво як один з чинників формування громадянського суспільства Стаття 10 стр.
812. Міністерство юстиції в системі державних органів України Курсова робота 34 стр.
813. Міра свободи індивіда в державі Реферат 13 стр.
814. Місце і роль міжнародної політики в житті суспільства. Міжнародні організації і розвиток міжнародних відносин. Україна на міжнародній арені Реферат 9 стр.
815. Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства Стаття 5 стр.
816. Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства Стаття 6 стр.
817. Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства Реферат 4 стр.
818. Місце і роль політики та політологіі як науки в житті суспільства Реферат 42 стр.
819. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства Реферат 41 стр.
820. Місце і роль політичної свідомості у відношеннях влади Реферат 7 стр.
821. Місце історичної науки в новій науці глобалістиці  Реферат 5 стр.
822. Місце та роль Організації з безпеки і співробітництва в Європі в європейській політичній системі. Реферат 11 стр.
823. Місцеві вибори Курсова робота 30 стр.
824. Місцеве самоврядування в Україні Реферат 9 стр.
825. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ПОГЛЯДАХ Л. ШТЕЙНА Стаття 10 стр.
826. Місцеве самоврядування, теорії і моделі Реферат 14 стр.
827. МІФОЛОГІЯ БІЛОВЕЗЬКОЇ ПУЩІ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ Стаття 14 стр.
828. Маастрихтський договір. Україна на шляху європейської інтеграції Реферат 4 стр.
829. Мазепа - політик і людина Реферат 9 стр.
830. Майбутнє етнічних конфліктів Реферат 10 стр.
831. Макіавеллі Реферат 12 стр.
832. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку Реферат 11 стр.
833. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку Реферат 12 стр.
834. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку Реферат 11 стр.
835. Маргарет Тетчер: зовнішня і внутрішня політики Реферат 5 стр.
836. Маркетингові складові формування політичного іміджу Реферат 5 стр.
837. Марксистські погляди на політику та державний устрій Реферат 4 стр.
838. Марксистські погляди на політику та державний устрій Реферат 5 стр.
839. Марксистські погляди на політику та державний устрій Реферат 4 стр.
840. Мартос Б.М. - керівник уряду УНР (1879 1977) (керував урядом: квітень – серпень 1919 р.) Реферат 12 стр.
841. Марчак Микола Макарович - керівник уряду УРСР (1904 – 1938) (керував урядом: жовтень 1937 р. — лютий 1938 р.)  Реферат 5 стр.
842. Маси в політиці Реферат 11 стр.
843. Масова політична свідомість і поведінка як об'єкт політико-психологічного вивчення Реферат 13 стр.
844. Межі раціонального та ірраціонального в політичному ідеалі Реферат 15 стр.
845. Межі раціонального та ірраціонального в політичному ідеалі Реферат 17 стр.
846. Менеджмент виборчої кампанії Реферат 9 стр.
847. Менеджмент правлячої команди Реферат 10 стр.
848. Менеджмент у контексті інноваційної моделі розвитку Реферат 14 стр.
849. Ментальні характеристики політичної свідомості українців Реферат 10 стр.
850. МЕНТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ Реферат 11 стр.
851. Ментальність українства: політичний аспект Реферат 10 стр.
852. МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСТВА: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Реферат 10 стр.
853. Мета створення і напрямки діяльності СНД Реферат 8 стр.
854. Методи соціально-психологічного впливу на електорат. Реферат 10 стр.
855. Методика викладання історії: необхідність оновлення Реферат 9 стр.
856. Методика проведення державного фінансового контролю Стаття 32 стр.
857. Методика розроблення та впровадження документаційних систем у керуванні документацією: міжнародний досвід Контрольна робота 12 стр.
858. Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу “Політологія” Інше 31 стр.
859. Методологічні аспекти аналізу наукового рівня пізнавальної політології Реферат 11 стр.
860. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку Реферат 22 стр.
861. Методологічні засади етнополітології. Реферат 16 стр.
862. Методологія операціоналізації основних понять національної безпеки: гуманітарна складова Реферат 19 стр.
863. Метолологічні принципи політології Реферат 15 стр.
864. Механізм держави Реферат 32 стр.
865. Механізм держави Курсова робота 24 стр.
866. Механізм держави Реферат 27 стр.
867. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату Реферат 12 стр.
868. Механізми взаємодії адаптації особистості з політичною системою  Реферат 8 стр.
869. Микола Іванов. Що таке „громадянська” і що таке „політична” освіта? Реферат 12 стр.
870. Мистецтво здобувати владу Реферат 16 стр.
871. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації Реферат 13 стр.
872. Михайло Грушевський – основоположник української політичної думки Реферат 13 стр.
873. Михайло Грушевський – основоположник української політичної думки Реферат 10 стр.
874. Мовна політика Естонії: джерела і наслідки застосування Реферат 13 стр.
875. Мовна толерантність півдня України Реферат 10 стр.
876. Моделі нормативного обгрунтування „громадянськості” Реферат 17 стр.
877. Моделі посткомуністичних трансформацій Реферат 16 стр.
878. МОДЕЛЬ "ПОЛІТИЧНОГО РИНКУ" В ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ/ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Стаття 13 стр.
879. Модерні болгарські терни парламентської демократії Реферат 6 стр.
880. Модернізаційний процес в Україні Реферат 17 стр.
881. Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх розв'язання Реферат 7 стр.
882. Модернізована соціал-демократія і фундаментальна демократизація Європи Стаття 8 стр.
883. Можливі наслідки вступу України до нато Реферат 8 стр.
884. Молодіжні організації України Реферат 9 стр.
885. Молодь і політика Реферат 3 стр.
886. Молодь у політиці Реферат 5 стр.
887. Молодь у суспільстві, що змінюється Реферат 8 стр.
888. Молодь у суспільстві, що змінюється Реферат 8 стр.
889. Моніторинг загроз національній безпеці як складова забезпечення стабільності в суспільстві Стаття 14 стр.
890. Мораль і політика Реферат 19 стр.
891. Мораль і політика Реферат 6 стр.
892. Моральні принципи і засади в міжнародній політиці Курсова робота 62 стр.
893. Моральні принципи і засади в міжнародній політиці Дипломна робота 62 стр.
894. Мотиваційна криза держслужбовців: причини і наслідки Реферат 11 стр.
895. Н.Макіавеллі – засновник нової світової науки Реферат 14 стр.
896. Німецька модель держави - корисний досвід розвитку держави для України Реферат 25 стр.
897. Німецька проблема в міжнародних відносинах Реферат 7 стр.
898. На шляху до об’єднаної Європи: Латвія сьогодні Реферат 8 стр.
899. Надання притулку в Україні Контрольна робота 3 стр.
900. Напрями діяльності ООН Реферат 10 стр.