Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

301. Геополітика України: США та Євроатлантична спільнота - Україна - Російська Федерація Реферат 5 стр.
302. Геополітика України: США та Євроатлантична спільнота - Україна - Російська Федерація Реферат 5 стр.
303. Геополітика України: США та Євроатлантична спільнота - Україна - Російська Федерація Реферат 5 стр.
304. Геополітика – геоекономіка – хронополітика Російський погляд на проблему Реферат 12 стр.
305. Геополітичні й технічні умови виникнення військово-повітряних сил Польщі та ЗУНР і їх застосування у ході боїв у Галичині на межі 1918-1919 рр. Стаття 26 стр.
306. Геополітична складова державницької думки Реферат 13 стр.
307. Геополітичний вимір президентських виборів 2004 року. Спроба політологічного аналізу Реферат 18 стр.
308. Геополітичний вимір президентських виборів 2004 року. Спроба політологічного аналізу Реферат 19 стр.
309. ГЕОСТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ Стаття 8 стр.
310. Глобалізація Реферат 7 стр.
311. Глобалізація: економічний вимір Реферат 12 стр.
312. Глобалізація: тенденції інтеграції, універсалізації та поляризації сучасного світу Реферат 12 стр.
313. Глобалізація: тенденції інтеграції, універсалізації та поляризації сучасного світу Реферат 11 стр.
314. Глобалізм Реферат 11 стр.
315. Глобализация как тип социальной трансформации Стаття 12 стр.
316. Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці Курсова робота 27 стр.
317. Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент Реферат 12 стр.
318. Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент Реферат 11 стр.
319. Головнi iдеї чинного нацiоналiзму Дмитра Донцова Реферат 4 стр.
320. Голод 1932-1933 рр Реферат 4 стр.
321. Голубович В.О. - керівник уряду Центральної Ради у 1918 році (1885 – 1939) (керував урядом: січень–квітень 1918 р.) Реферат 8 стр.
322. Голубович Сидір - керівник уряду ЗУНР (1875 – 1938) (керував урядом: січень — червень 1919 р.)  Реферат 5 стр.
323. Государственная молодежная политика в Украине: источники и реализация Стаття 8 стр.
324. Гражданская активность украинского студенчества как важнейшая составляющая политической культуры Стаття 10 стр.
325. Громадська думка: історія і сучасність Реферат 12 стр.
326. Громадська думка: історія і сучасність Реферат 11 стр.
327. ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ПАРТІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Стаття 19 стр.
328. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси Інше 2 стр.
329. Громадянське суспільство Курсова робота 28 стр.
330. Громадянське суспільство Реферат 12 стр.
331. Громадянське суспільство Реферат 15 стр.
332. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава Реферат 11 стр.
333. Громадянське суспільство і правова держава Реферат 12 стр.
334. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПРАВОВА ДЕРЖАВА Реферат 11 стр.
335. Громадянське суспільство та народовладдя в сучасній Україні Реферат 12 стр.
336. Громадянське суспільство та народовладдя в сучасній Україні Реферат 11 стр.
337. Грошові реформи, їх суть, спрямування Стаття 5 стр.
338. Грошові реформи, їх суть, спрямування. Інше 4 стр.
339. Грошові реформи, їх суть, спрямування. Реферат 4 стр.
340. Грузія (політичний, економічний розвиток, останні півроку) Реферат 13 стр.
341. Дієвість українського націоналізму Реферат 5 стр.
342. Діалог Україна - Європейський Союз:минуле, сучасне, майбутнє Реферат 9 стр.
343. Діалог Україна - Європейський Союз:минуле, сучасне, майбутнє Реферат 6 стр.
344. Діалог Україна - Європейський Союз:минуле, сучасне, майбутнє. Контрольна робота 8 стр.
345. ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ СТЕРЕОТИПІВ У ПРОЦЕСІ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Стаття 12 стр.
346. Ділова жінка. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко Реферат 39 стр.
347. Діяльність благодійних організацій на сьогодні в Україні Реферат 25 стр.
348. Діяльність В’ячеслава Чорновола Реферат 11 стр.
349. Діяльність координаційних і консультативно-дорадчих органів з питань етнонаціональної політики Реферат 11 стр.
350. Діяльність координаційних і консультативно-дорадчих органів з питань етнонаціональної політики Реферат 9 стр.
351. ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МИКОЛАЇВЩИНИ НА ПОЧАТКУ 2000-х РОКІВ Стаття 10 стр.
352. Діяльність політичних партій у сфері військового будівництва України в період гетьманату 1918 року Реферат 13 стр.
353. Діяльність політичних партій у сфері військового будівництва України в період гетьманату 1918 року Реферат 13 стр.
354. Діяльність спрямована на захист політичних прав Реферат 16 стр.
355. Діяльність спрямована на захист політичних прав Реферат 17 стр.
356. Діяльність уряду Чеської Республіки в напрямку інтеграції до НАТО Реферат 12 стр.
357. Давос-Мюнхен: близькосхідна складова Реферат 12 стр.
358. Двоїстий характер праці, втіленої в товар Реферат 4 стр.
359. Декларація і сьогодення: політологічний аспект Реферат 2 стр.
360. Демографічна політика як напрямок діяльності соціальної держави Стаття 9 стр.
361. Демократія Реферат 9 стр.
362. Демократія Реферат 29 стр.
363. Демократія Реферат 25 стр.
364. Демократія Інше 5 стр.
365. Демократія Курсова робота 53 стр.
366. Демократія Реферат 24 стр.
367. Демократія і самоврядування Реферат 13 стр.
368. Демократія в Америці Контрольна робота 10 стр.
369. Демократія в Америці Реферат 12 стр.
370. Демократія в Америці -"Democracy in America" Реферат 11 стр.
371. Демократія в політичному житті сучасного світу Реферат 17 стр.
372. Демократія в теорії і практиці Реферат 25 стр.
373. Демократія, як ідеал суспільного устрою і як реальність Реферат 13 стр.
374. Демократія: витоки, сутність і перспективи розвитку Реферат 14 стр.
375. Демократія: політичні ідеї, політична практика Реферат 9 стр.
376. Демократи, соціалісти й „третя сила” у боротьбі за владу (1991 – 1994 рр.) Реферат 13 стр.
377. Демократи, соціалісти й „третя сила” у боротьбі за владу (1991 – 1994 рр.) Реферат 13 стр.
378. Демократизація в Україні: соціологічний діагноз Реферат 13 стр.
379. Демократичні перетворення в країні. Діалектичні і соціально-психологічні аспекти Реферат 21 стр.
380. Демократична інституціалізація в Україні: євроінтеграційний контекст Реферат 10 стр.
381. Демократична інституціалізація в Україні: євроінтеграційний контекст Реферат 9 стр.
382. Демократичний вимір конституційної реформи в Україні: обумовленість і необхідність Реферат 19 стр.
383. Демократичний політичний режим Реферат 10 стр.
384. Демократичний політичний режим: ґенеза й перспективи Інше 18 стр.
385. ДЕМОКРАТИЧНИЙ ТРАНЗИТ: СПЕЦИФІЧНА РИСА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ Стаття 7 стр.
386. ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕЛІТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НОВОГО КОСМОПОЛІТИЧНОГО КЛАСУ Стаття 12 стр.
387. Депутатська діяльність Реферат 8 стр.
388. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ Реферат 15 стр.
389. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ Реферат 15 стр.
390. Держава - головний інститут політичної системи суспільства Реферат 23 стр.
391. Держава - головний інститут політичної системи суспільства Реферат 22 стр.
392. ДЕРЖАВА - ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА Реферат 22 стр.
393. ДЕРЖАВА - ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА Реферат 22 стр.
394. Держава і право Стародавньої Індії Реферат 8 стр.
395. Держава і право Стародавньої Індії Реферат 8 стр.
396. ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ Реферат 6 стр.
397. Держава і розвиток інститутів громадянського суспільства Реферат 10 стр.
398. Держава і розвиток інститутів громадянського суспільства Реферат 10 стр.
399. Держава в політичній системі Інше 17 стр.
400. Держава в політичній системі суспільства Курсова робота 34 стр.