Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

1001. Основні елементи теорії соціальних груп Реферат 14 стр.
1002. Основні етапи еволюції політології Реферат 5 стр.
1003. Основні етапи еволюції політології Реферат 21 стр.
1004. Основні етапи розвитку політичної думки Інше 11 стр.
1005. Основні етапи розвитку української політології Реферат 8 стр.
1006. Основні концепції демократії Реферат 17 стр.
1007. Основні концепції демократії Реферат 15 стр.
1008. Основні концепції демократії Реферат 15 стр.
1009. Основні міжнародно-правові принципи шаріату. Реферат 7 стр.
1010. Основні напрями встановлення та розвитку політичної системи суспільства в сучасній Україні Реферат 12 стр.
1011. Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю Реферат 11 стр.
1012. Основні напрямки діяльності Миколаївського центру політичних досліджень: досягнення та перспективи Стаття 12 стр.
1013. Основні напрямки зовнішньої політики України Реферат 7 стр.
1014. Основні напрямки зовнішньої політики України Реферат 6 стр.
1015. Основні напрямки зовнішньої політики України Реферат 6 стр.
1016. Основні напрямки політичної думки Візантії Реферат 14 стр.
1017. Основні напрямки становлення розвитку політичної системи та суспільства в сучасній Україні Реферат 13 стр.
1018. Основні напрямки та тенденції розвитку соціально-політичних поглядів в Україні у ХІХ - поч. ХХ ст. Реферат 9 стр.
1019. Основні напрямки та тенденції розвитку соціально-політичних поглядів в Україні у ХІХ - поч. ХХ ст. Реферат 8 стр.
1020. Основні національні школи та напрямки сучасної західної політології Реферат 7 стр.
1021. Основні національні школи та напрямки сучасної західної політології. Реферат 7 стр.
1022. Основні політичні режими сучасності. Демократія: сутність, форми та роль у суспільстві Реферат 19 стр.
1023. Основні суб'єкти сучасних міжнародних відносин Реферат 7 стр.
1024. Основні тенденції та перспективи розвитку форми правління Української держави Реферат 6 стр.
1025. Основні теорії політичних систем. Курсова робота 18 стр.
1026. Основні теорії політичної модернізації Реферат 6 стр.
1027. Основні теоретичні підходи до дослідження міжнародних відносин Реферат 7 стр.
1028. Основні типи виборчих систем сучасності: порівняльний аналіз Реферат 20 стр.
1029. Основні школи і напрями сучасної політології Реферат 13 стр.
1030. Особа і політика Реферат 3 стр.
1031. ОСОБА І ПОЛІТИКА Реферат 2 стр.
1032. Особенности современной политической системы Великобритании Стаття 9 стр.
1033. ОСОБИСТІСТЬ - СУБ'ЄКТ ПОЛІТИКИ Реферат 6 стр.
1034. Особистість і зовнішня політик. Гру Харлем Брундтланд Реферат 8 стр.
1035. Особистість і зовнішня політика Гру Харлем Брундтланд Реферат 9 стр.
1036. Особистість і зовнішня політика Гру Харлем Брундтланд Реферат 10 стр.
1037. Особистість і зовнішня політика Гру Харлем Брундтланд Реферат 9 стр.
1038. Особистість і зовнішня політика Гру Харлем Брундтланд. Реферат 10 стр.
1039. Особистість і політика Реферат 27 стр.
1040. Особливим інститутом демократії є референдум як один із засобів демократичного управління державними справами. Реферат 3 стр.
1041. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ КАТЕГОРІЇ «ВЛАДА» В СУЧАСНИХ ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Стаття 13 стр.
1042. Особливості боротьби з корупцією у сфері вищої освіти Реферат 14 стр.
1043. Особливості взаємодії політики і релігії Реферат 18 стр.
1044. Особливості визначення критеріїв політичних цінностей Реферат 9 стр.
1045. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ВЛАДНОЇ ЛЕГІТИМНОСТІ Стаття 11 стр.
1046. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ У ПОСТТОТАЛІТАРНИХ КРАЇНАХ Стаття 14 стр.
1047. Особливості встановлення та функціонування сталінського тоталітаризму Реферат 5 стр.
1048. Особливості державної підтримки аграрного сектора в Україні Реферат 26 стр.
1049. Особливості державотворення в сучасній Україні Реферат 10 стр.
1050. Особливості електоральної географії України Реферат 14 стр.
1051. Особливості електоральної географії України Реферат 15 стр.
1052. Особливості зовнішньої і внутрішньої політики України в роки незалежності 1991-2007 роки Реферат 17 стр.
1053. Особливості зовнішньоекономічних відносин держав стародавнього світу Реферат 10 стр.
1054. Особливості політичного режиму Реферат 3 стр.
1055. Особливості посткомуністичної трансформації і проблема прав та свобод людини Реферат 9 стр.
1056. Особливості роботи Верховної Ради України Реферат 4 стр.
1057. Особливості роботи Верховної Ради України Реферат 4 стр.
1058. Особливості розвитку теорії політичної соціалізації Реферат 11 стр.
1059. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИЗАЦІЇ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ Стаття 8 стр.
1060. Особливості сучасної української політичної культури: проблема визначення Реферат 6 стр.
1061. Особливості формування політичної партії Реферат 18 стр.
1062. Остапенко С.С. - керівник уряду УНР у 1919р.  (1881 – 1937) (керував урядом: лютий – квітень 1919 р.)  Реферат 7 стр.
1063. Оформлення справи на зареєстровану первинну партійну організацію “Республіканської партії України Реферат 15 стр.
1064. Охарактеризувати спільну аграрну політику країн ЄС. Місце України в процесах світової економічної інтеграції Реферат 9 стр.
1065. П.Скоропадський і його погляди на розбудову Української держави Реферат 12 стр.
1066. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах: проблеми та шляхи оптимізації Реферат 6 стр.
1067. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ Реферат 6 стр.
1068. Підхід до розробки теоретичних засад стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави Реферат 32 стр.
1069. Паління тютюну: звичка чи хвороба? Реферат 11 стр.
1070. Палестина, витоки протистояння арабів та євреїв Реферат 10 стр.
1071. Палестина, витоки протистояння арабів та євреїв Реферат 8 стр.
1072. ПАРАДИГМИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС Стаття 10 стр.
1073. Парадокси толерантністі Реферат 3 стр.
1074. Парламент в зарубіжних країнах. Реферат 4 стр.
1075. ПАРЛАМЕНТ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. Реферат 4 стр.
1076. Парламентаризм як об’єкт електоральної комунікації Реферат 10 стр.
1077. Парламентське лобіювання в контексті політичної комунікації Реферат 18 стр.
1078. Парламентський дискурс в публічних комунікаціях Реферат 15 стр.
1079. Партії і їх місце у виборчій системі Дипломна робота 81 стр.
1080. Партії як суб'єкт виборчого права Дипломна робота 74 стр.
1081. Партійні системи зарубіжних країн Реферат 3 стр.
1082. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. Реферат 3 стр.
1083. Партійні системи, партійна система України, виборчі системи Реферат 12 стр.
1084. Партійні системи. Громадсько-політичні організації та рухи Реферат 11 стр.
1085. Партійна ідентифікація та електоральна поведінка Реферат 6 стр.
1086. Партійно-політичний спектр сучасної України. Ліві партії. Реферат 21 стр.
1087. Партійно-політичний спектр сучасної України. Лівоцентристські партії. Реферат 13 стр.
1088. Партійно-політичний спектр сучасної України. Ультраліві партії. Реферат 14 стр.
1089. Партійно-політичний спектр сучасної України. Центристські партії. Реферат 24 стр.
1090. ПАЦИФІЗМ У КОНЦЕПЦІЇ ТЕОРІЇ НЕНАСИЛЛЯ ТА ПОЛІТИЧНІЙ РЕАЛЬНОСТІ Стаття 9 стр.
1091. Переваги та вади інформаційного суспільства Реферат 9 стр.
1092. Передісторія і генезис тероризму Реферат 16 стр.
1093. Передумови встановлення тоталітарних і авторитарних режимів Реферат 7 стр.
1094. Передумови та головні етапи становлення незалежної держави України Реферат 28 стр.
1095. Персоніфікація політико-владної системи в контексті європейської інтеграції Стаття 12 стр.
1096. Персоналії і теорії українського соціалізму Реферат 51 стр.
1097. Персоналії і теорії українського соціалізму Курсова робота 51 стр.
1098. перспективи Реферат 11 стр.
1099. Перспективи інформаційної трансформації політичних інститутів в Україні Реферат 20 стр.
1100. Перспективи реформування державно-церковних відносин. Реферат 11 стр.