Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

601. Зміст політичного життя суспільства Реферат 7 стр.
602. Зміст та завдання державної інноваційно-інвестиційної політики України Реферат 12 стр.
603. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ СКЛАДОВІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Стаття 14 стр.
604. Зміст управління промисловістю Реферат 13 стр.
605. ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ Реферат 5 стр.
606. Зміст, особливості та завдання української політології Реферат 8 стр.
607. Зміст, особливості та завдання української політології Реферат 7 стр.
608. Зміст, особливості та завдання української політології Реферат 8 стр.
609. Зміст, особливості та завдання української політології Реферат 7 стр.
610. Зміст, особливості та завдання української політології Реферат 5 стр.
611. Зміст, особливості та завдання української політології Реферат 5 стр.
612. Зміст, особливості та завдання української політології Реферат 5 стр.
613. Зміст, особливості та завдання української політології. Реферат 7 стр.
614. ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ. Реферат 5 стр.
615. Зміст, походження та функції політики Реферат 4 стр.
616. Зміст, походження та функції політики Реферат 4 стр.
617. Знання про соціальний конфлікт: абсолют чи відносність Реферат 27 стр.
618. Зовнiшньополiтичнi прiоритети України Реферат 38 стр.
619. Зовнiшньополiтичнi прiоритети України Реферат 38 стр.
620. Зовнiшньополiтичнi прiоритети України Реферат 20 стр.
621. ЗОВНIШНЬОПОЛIТИЧНI ПРIОРИТЕТИ УКРАЇНИ Реферат 33 стр.
622. ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ Стаття 12 стр.
623. Зовнішні чинники президентської виборчої кампанії 2004 року Реферат 13 стр.
624. Зовнішні чинники президентської виборчої кампанії 2004 року Реферат 12 стр.
625. Зовнішньоекономічні і торговельні зв'язки країн Сходу Реферат 6 стр.
626. Зовнішньоекономічні зв'язки Київської Русі Реферат 6 стр.
627. Зовнішньоекономічні зв'язки України з країнами світу Курсова робота 50 стр.
628. Зовнішньополітичні процеси незалежної України Реферат 7 стр.
629. Зовнішньополітична стратегія держави: проблема визначення Реферат 16 стр.
630. Зовнішньополітична стратегія держави: проблема визначення Реферат 16 стр.
631. Зовнішня міграція як фактор динаміки етнонаціональної структури Реферат 12 стр.
632. Зовнішня міграція як фактор динаміки етнонаціональної структури Реферат 11 стр.
633. Зовнішня політика адміністрації Білла Клінтона Курсова робота 26 стр.
634. Зовнішня політика держав. Міжнародне право Реферат 12 стр.
635. Зовнішня політика України Реферат 7 стр.
636. Кібернетичний аналіз інформаційного простору суспільства Реферат 16 стр.
637. Кібернетичний аналіз інформаційного простору суспільства Реферат 13 стр.
638. Кабінет Міністрів України , як вищий орган виконавчої влади України Курсова робота 43 стр.
639. Кабінет міністрів України – вищий орган виконавчої влади в Україні Інше 52 стр.
640. Кабінет Міністрів України — вищий орган в системі органів виконавчої влади Реферат 14 стр.
641. Кабінет Міністрів України: становлення і функціонування (1990 – 1995 рр.) Реферат 6 стр.
642. Кабінет Міністрів України: становлення і функціонування (1990 – 1995 рр.) Реферат 4 стр.
643. Кавказький регіон. Формування системи ГУАМ Реферат 7 стр.
644. Кавказький регіон. Формування системи ГУАМ Реферат 7 стр.
645. Кадрова політика держави в системі державного управління Стаття 6 стр.
646. Кальченко Н.Т. - керівник уряду УРСР (1954-1961) (1906 – 1989) (керував урядом: січень 1954 р. – лютий 1961 р.) Реферат 6 стр.
647. Капіталістичне суспільство Реферат 13 стр.
648. Катастрофогенний чинник політичного насилля Реферат 13 стр.
649. Катастрофогенний чинник політичного насилля Реферат 12 стр.
650. Категорії геополітики, геополітичні епохи Реферат 15 стр.
651. Категоріальне осмислення виборчих процесів Реферат 16 стр.
652. Категоріальне осмислення виборчих процесів Реферат 16 стр.
653. Керівні групи суспільства. Політична і правляча еліта Реферат 8 стр.
654. Києво-Могилянська Академія центр політичної думки на України Реферат 12 стр.
655. Кирило-Мефодіївське товариство Реферат 3 стр.
656. КИТАЙ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ США (1990-ті - 2000-ні рр.) Стаття 16 стр.
657. КИТАЙСЬКИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (історія, виклики сучасності, перспективи) Стаття 9 стр.
658. Клієнтелістські та громадянські виміри середньовічного ладу: суперечності суспільно-владної моделі Реферат 16 стр.
659. Класифікація держав за їхньою формою Реферат 4 стр.
660. Класичні буржуазні ідейно-політичні доктрини. Реферат 24 стр.
661. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ШЛЯХ РОЗБУДОВИ ЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ Стаття 8 стр.
662. Колоніальна політика в Англії на початку ХIХ ст Реферат 15 стр.
663. Компаративістський аналіз американської і української моделей формування вертикалі влади Реферат 3 стр.
664. Комсомол України в перебудові 1985 – 1991 років Реферат 23 стр.
665. Комсомол України в перебудові 1985 – 1991 років Реферат 23 стр.
666. Комунікативний аспект політичного лідерства: культурологічні засади Реферат 15 стр.
667. Комунікативний аспект політичного лідерства: культурологічні засади Реферат 14 стр.
668. Комунікативний ресурс парламентсько-урядових зв’язків: проблеми еволюції Реферат 14 стр.
669. Комуністичні ідеї: історична практика їх втілення Реферат 19 стр.
670. Комуністична партія України Реферат 11 стр.
671. КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ Реферат 12 стр.
672. КОН'ЮНКТУРНІСТЬ У СОЦІАЛЬНО- ПОЛІТИЧНИХ НАУКАХ І ОСВІТІ Стаття 16 стр.
673. Консенсус і конфлікт у політиці Реферат 17 стр.
674. Консерватизм Реферат 7 стр.
675. Консерватизм Реферат 8 стр.
676. Консерватизм Реферат 7 стр.
677. Консерватизм Реферат 7 стр.
678. Консерватизм у Франції. Жозеф де Местр Курсова робота 18 стр.
679. Консерватизм у Франції. Жозеф де Местр Курсова робота 16 стр.
680. Конституційні інститути безпосередньої демократії Курсова робота 36 стр.
681. Конституційні засади закріплення, організації, здійснення державної влади в Україні Реферат 47 стр.
682. Конституційні засади закріплення, організації, здійснення державної влади в Україні Реферат 47 стр.
683. Конституційні засади закріплення, організації, здійснення державної влади в Україні Курсова робота 49 стр.
684. Конституційне закріплення виборів органів місцевого самоврядування Реферат 2 стр.
685. Конституційне закріплення виборів органів місцевого самоврядування Реферат 3 стр.
686. Конституційний лад України Курсова робота 34 стр.
687. Конституційний механізм розподілу державної влади в Україні Реферат 18 стр.
688. Конституційний статус Президента України Реферат 15 стр.
689. Конституційний статус Президента України Реферат 26 стр.
690. Конституційний статус Президента України, його соціально-політичне значення. Конституційний статус Кабінету Міністрів Реферат 17 стр.
691. Конституційний статус Президента України, його соціально-політичне значення. Конституційний статус Кабінету Міністрів. Реферат 15 стр.
692. Конституційний устрій Канади Реферат 27 стр.
693. КОНСТИТУЦІЙНИЙ УСТРІЙ КАНАДИ Реферат 26 стр.
694. Конституціоналізм Ейхельмана Реферат 18 стр.
695. Конструктивна взаємодія (в контексті соціологічних поглядів П. Сорокіна) Реферат 14 стр.
696. Конструювання змісту: вплив на новини Реферат 18 стр.
697. Конструювання моделі соціальної держави Реферат 15 стр.
698. Конструювання моделі соціальної держави Реферат 15 стр.
699. Контексти політичного лідерства на постсоціалістичному просторі Реферат 15 стр.
700. Контексти політичного лідерства на постсоціалістичному просторі Реферат 16 стр.