Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

1801. СНД як об'єднання 12 держав пострадянського простору Реферат 14 стр.
1802. СНД: подальші перспективи розвитку Реферат 3 стр.
1803. СОЗНАНИЕ СВОБОДЫ И СОЗНАНИЕ ЦЕЛИ В СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УСТРЕМЛЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА Стаття 23 стр.
1804. Соціал-демократична концепція держави та демократії Стаття 18 стр.
1805. Соціал-демократична концепція держави та демократії Реферат 18 стр.
1806. Соціал-демократична концепція держави та демократії Стаття 17 стр.
1807. Соціал-демократична концепція держави та демократії Реферат 19 стр.
1808. Соціал-демократична концепція держави та демократії Реферат 16 стр.
1809. Соціал-демократична концепція держави та демократії Реферат 16 стр.
1810. Соціал-демократична концепція держави та демократії Інше 15 стр.
1811. Соціал-демократична концепція держави та демократії Реферат 15 стр.
1812. Соціал-демократична концепція держави та демократії Реферат 15 стр.
1813. Соціалізм і фашизм як ідеологічні течії Інше 15 стр.
1814. Соціалістична держава (економічна основа, сутність, механізм, функції і форми) Курсова робота 30 стр.
1815. Соціальні мережі та неформальні практики у політичному дизайні пострадянських суспільств Реферат 22 стр.
1816. Соціальна ініціативність як умова функціонування громадянського суспільства в Україні Реферат 5 стр.
1817. СОЦІАЛЬНА ВРАЗЛИВІСТЬ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ Стаття 11 стр.
1818. Соціальна довіра як умова утворення громадянського суспільства Стаття 7 стр.
1819. Соціальна політика Реферат 25 стр.
1820. Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи Реферат 11 стр.
1821. Соціальна політика, як відображення інтересів соціальних груп Інше 9 стр.
1822. Соціальна роль смерті в управлінні супільством Реферат 13 стр.
1823. Соціальна структура і політика Реферат 10 стр.
1824. Соціальне партнерство як виклик сьогодення Реферат 11 стр.
1825. Соціальний діалог та трипартизм: тенденції та перспективи розвитку Стаття 13 стр.
1826. Соціальний діалог: проблема досягнення стандартів Євросоюзу Реферат 15 стр.
1827. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства. Реферат 13 стр.
1828. Соціально-політичні аспекти розвитку корупції в працях сучасних українських дослідників Стаття 8 стр.
1829. Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні Реферат 12 стр.
1830. Соціально-політичні конструктивні зміни як умова демократичного транзиту. Реферат 14 стр.
1831. Соціально-політичні наслідки інформаційної революції Реферат 19 стр.
1832. Соціально-політичні небезпеки Реферат 5 стр.
1833. Соціально-політичні передумови характеристики виборчого процесу в областях Подільського регіону    Реферат 7 стр.
1834. Соціально-політичніта комбіновані небезпеки Реферат 9 стр.
1835. Соціально-політичне відродження сучасної Індії Реферат 18 стр.
1836. Соціоісторичний аспект релігійності людства. Реферат 6 стр.
1837. Соціокультурні виміри політичних трансформацій на рубежі століть у східній Європі Реферат 8 стр.
1838. Соціокультурна детермінація політичної дії Реферат 12 стр.
1839. Соціолінгвістичний аспект політичної коректності Курсова робота 55 стр.
1840. СОЦИАЛЬНЫМ НАТУРАЛИЗМ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ЮРИДИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИСТИКИ Стаття 10 стр.
1841. Спiвробiтництво України з НАТО Реферат 11 стр.
1842. Співвідношення політики і моралі як регуляторів суспільного життя. Реферат 20 стр.
1843. Співвідношення політики та управління Реферат 11 стр.
1844. Співвідношення політики та управління Реферат 10 стр.
1845. Співвідношення політики та управління Реферат 10 стр.
1846. Співдружність Незалежних Держав: механізми взаємовідносин політичних лідерів Реферат 12 стр.
1847. Співпраця України та Європейського Союзу в галузі освіти і науки Реферат 17 стр.
1848. Специфіка політологічного визначення держави Реферат 10 стр.
1849. Специфіка розвитку вищої освіти в період глобалізації Реферат 8 стр.
1850. Специфіка розвитку вищої освіти в період глобалізації Реферат 9 стр.
1851. Специфіка самоідентифікації молоді в умовах перехідного суспільства Реферат 13 стр.
1852. Ставлення населення України і Польщі до інститутів влади та владної еліти Реферат 16 стр.
1853. Ставлення Франції до війни в Іраку Реферат 6 стр.
1854. Ставлення Франції до війни в Іраку Реферат 7 стр.
1855. Ставлення Франції до війни в Іраку Реферат 7 стр.
1856. Стадії виборчого процесу Реферат 6 стр.
1857. Стадії політичного процесу. Політико-правові основи класифікації. Реферат 16 стр.
1858. Сталінізм як політичний та культурний феномен Реферат 20 стр.
1859. Сталінізм, як політична категорія Реферат 13 стр.
1860. Сталінізм, як політична категорія Реферат 9 стр.
1861. Сталий розвиток: політологічний аспект Реферат 14 стр.
1862. Стан розвитку теорії політичних партій та партійних систем в Україні Реферат 9 стр.
1863. Стан та перспективи міжнародного співробітництва України в енергетичній сфері Реферат 22 стр.
1864. Становлення дипломатичної служби суверенної України (1991 – 2004 рр.) Реферат 75 стр.
1865. Становлення єдиної національної ідентичності в Україні Реферат 11 стр.
1866. Становлення і розвиток етнополітології. Реферат 10 стр.
1867. Становлення і розвиток ОБСЄ як регіональної міжнародної організації в сфері безпеки і співробітництва (ОБСЄ). Реферат 16 стр.
1868. Становлення багатопартійності в сучасній Україні Реферат 10 стр.
1869. Становлення багатопартійності в сучасній Україні Реферат 10 стр.
1870. Становлення багатопартійності в сучасній Україні Реферат 9 стр.
1871. Становлення державного етнополітичного менеджменту в Україні Реферат 23 стр.
1872. Становлення етнополітичних ідей в епоху відродження. Реферат 8 стр.
1873. Становлення капіталізму в Європі за працею Макса Вебера “Протестантська етика та дух капіталізму” Реферат 25 стр.
1874. Становлення органів самоорганізації населення, як елемент державної політики в галузі місцевого самоврядування Магістерська робота 76 стр.
1875. Становлення політичних ідей у Київській Русі у ІХ - ХІІ ст. та їх подальший розвиток на етапі формування українського народу (ХVІ - ХVІІ ст.) Реферат 5 стр.
1876. Становлення політичних ідей у Київській Русі у ІХ - ХІІ ст. та їх подальший розвиток на етапі формування українського народу (ХVІ - ХVІІ ст.) Реферат 4 стр.
1877. Становлення світового ринку Реферат 5 стр.
1878. Становлення та розвиток бікамералізму в історичній ретроспективі Стаття 13 стр.
1879. Становлення та розвиток мережевого підходу до вивчення політичних процесів Реферат 12 стр.
1880. Становлення та розвиток політичних ідей. Предмет політології Реферат 21 стр.
1881. Становлення та розвиток політичної думки в історії людства Реферат 8 стр.
1882. Становлення та розвиток політичної думки в історії людства Реферат 8 стр.
1883. Становлення „афганського” руху в УРСР (1980 – 1991 рр.) Реферат 21 стр.
1884. Статус жінки в суспільстві як дзеркало його цивілізованості Реферат 10 стр.
1885. Статус народного депутата України Реферат 3 стр.
1886. Статус народного депутата України Реферат 3 стр.
1887. Створення Організації Об’єднаних Націй та характеристика її робочих органів Реферат 7 стр.
1888. Створення Організації Об’єднаних Націй та характеристика її робочих органів Реферат 6 стр.
1889. СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В МЕЖАХ ЦІЛІСНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Стаття 9 стр.
1890. Створення, цілі та принципи ООН Реферат 15 стр.
1891. Степан Бандера – політичний портрет Курсова робота 23 стр.
1892. Стилі і типи політичного лідерства Реферат 10 стр.
1893. Столипінська аграрна реформа та проведення її на Україні Реферат 14 стр.
1894. Стосунки Україна-Польща. Європейська безпека, інтеграція. Геополітичні орієнтири Реферат 12 стр.
1895. Стратегії внутрішньополітичного розвитку України Реферат 12 стр.
1896. Стратегії політичних сил на парламентських виборах 2006 року Реферат 12 стр.
1897. Стратегічні цілі зовнішньої політики України Реферат 6 стр.
1898. Стратегічні цілі зовнішньої політики України є похідними базових національних інтересів і геополітичних пріоритетів Реферат 5 стр.
1899. Стратегічне управління політичними партіями Реферат 12 стр.
1900. СТРАТЕГІЧНИЙ ТРИКУТНИК США - КНР - РФ У ДОСЛІДЖЕННЯХ РОСІЙСЬКИХ ПОЛІТОЛОГІВ Стаття 14 стр.