Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

401. Держава в політичній системі суспільства Реферат 21 стр.
402. Держава в умовах розгортання системних реформ Реферат 14 стр.
403. Держава в умовах розгортання системних реформ Реферат 13 стр.
404. Держава та її економічні функції Реферат 8 стр.
405. Держава у політичній системі Реферат 14 стр.
406. Держава у політичній системі Реферат 45 стр.
407. Держава у політичній системі Курсова робота 46 стр.
408. Держава у політичній системі суспільства Реферат 5 стр.
409. Держава у політичній системі суспільства Інше 3 стр.
410. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції Реферат 13 стр.
411. Держава як інститут у політичній системі суспільства Реферат 5 стр.
412. Держава як суб'єкт політики Реферат 14 стр.
413. Держава як форма організації суспільства Реферат 12 стр.
414. Держава – базовий інститут політичної системи суспільства Реферат 4 стр.
415. Держава – базовий інститут політичної системи суспільства Реферат 2 стр.
416. Державна інноваційно-інвестиційна політика в постсоціалістичних країнах Реферат 18 стр.
417. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси Реферат 15 стр.
418. Державна дисципліна та її види Реферат 14 стр.
419. Державна допомога дітям, права дітей Реферат 12 стр.
420. Державна етнополітика та формування громадянського суспільства Реферат 10 стр.
421. Державна етнополітика та формування громадянського суспільства Реферат 11 стр.
422. Державна етнополітика та формування громадянського суспільства Реферат 10 стр.
423. ДЕРЖАВНА МОВНА ПОЛІТИКА РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ Стаття 14 стр.
424. ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО УЧАСТІ У ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ Стаття 10 стр.
425. Державна полiтика i мiсцеве самоврядування. Реферат 4 стр.
426. Державна полiтика i мiсцеве самоврядування Реферат 5 стр.
427. Державна полiтика i мiсцеве самоврядування Реферат 5 стр.
428. Державна політика i місцеве самоврядування Реферат 6 стр.
429. Державна політика в галузі управління інформаційним ресурсом України (автореферат) Реферат 38 стр.
430. Державна політика в сфері соціально–правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей Магістерська робота 91 стр.
431. Державне регулювання соціальних процесів Реферат 9 стр.
432. Державне управління Стаття 15 стр.
433. Державне управління та виконавча влада Стаття 12 стр.
434. Державне управління та мiсцеве самоврядування Стаття 10 стр.
435. Державне управління та місцеве самоврядування Стаття 12 стр.
436. Державний (політичний) режим Реферат 4 стр.
437. Державний (політичний) режим - спосіб здійснення державної влади певними методами і способами Реферат 4 стр.
438. Державний режим Реферат 4 стр.
439. Державно-управлінські механізми сприяння формуванню політичної культури громадянського суспільства в Україні Стаття 11 стр.
440. Державотворчий прагматизм у відкритому суспільстві Реферат 13 стр.
441. Державотворчий прагматизм у відкритому суспільстві Реферат 13 стр.
442. Десять уроків політичного лідерства для пострадянських керманичів Реферат 22 стр.
443. Деякі аспекти історії становлення виборчих технологій XX століття Стаття 17 стр.
444. Деякі аспекти аналізу структурної самоорганізації політичної системи Реферат 24 стр.
445. Деякі аспекти встановлення урядового порядку денного Реферат 11 стр.
446. Деякі аспекти встановлення урядового порядку денного Реферат 10 стр.
447. Деякі аспекти діяльності жіночих організацій української діаспори з громадськістю України в галузі культури Реферат 8 стр.
448. Деякі аспекти діяльності жіночих організацій української діаспори з громадськістю України в галузі культури Реферат 8 стр.
449. Деякі аспекти захисту національних інтересів України Реферат 15 стр.
450. Деякі аспекти захисту національних інтересів України Реферат 15 стр.
451. Деякі аспекти розвитку міжнародних відносин в Україні Реферат 15 стр.
452. Деякі аспекти розвитку міжнародних відносин України Реферат 15 стр.
453. Деякі аспекти розвитку міжнародних відносин України Реферат 16 стр.
454. Деякі аспекти розвитку міжнародних відносин України Реферат 16 стр.
455. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ Реферат 14 стр.
456. Деякі аспекти формування іміджу політичного лідера Реферат 17 стр.
457. Деякі аспекти формування іміджу політичного лідера Реферат 16 стр.
458. Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991 – 2004 рр.) Реферат 19 стр.
459. Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991 – 2004 рр.) Реферат 19 стр.
460. Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991 – 2004 рр.) Реферат 19 стр.
461. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР Стаття 12 стр.
462. Деякі тенденції процесу політичної соціалізації молоді Реферат 16 стр.
463. Деякі тенденції процесу політичної соціалізації молоді Реферат 15 стр.
464. Дж.Локк – основоположник теоретичної системи класичного лібералізму Реферат 6 стр.
465. Джерела патентної інформації Реферат 5 стр.
466. Дилеми російського націоналізму Реферат 49 стр.
467. Динаміка віртуального простору в рамках віртуальної війни і революції Реферат 17 стр.
468. Динаміка віртуального простору в рамках віртуальної війни і революції Реферат 15 стр.
469. Динаміка демократичних переходів: транзитологічна інтерпретація Стаття 8 стр.
470. Динаміка націоналістичних ідей в партійних та громадських організаціях після ІІ світової війни до 2002 року Реферат 22 стр.
471. Динаміка політичного капіталу в Україні Реферат 10 стр.
472. Динаміка політичного капіталу в Україні Реферат 9 стр.
473. Динаміка ціннісних орієнтацій молоді Реферат 13 стр.
474. Динаміка ціннісних орієнтацій молоді Реферат 12 стр.
475. Дипломатичні зносини Білоруської Народної Республіки та Української Народної Республіки і Гетьманату у світлі документів (березень - грудень 1918р.) Контрольна робота 18 стр.
476. Дмитро Донцов – творець українського інтегрального націоналізму Реферат 3 стр.
477. До визначення феномена демократії Реферат 14 стр.
478. До визначення феномена демократії Реферат 14 стр.
479. До проблеми екстремалізації масової політичної свідомості та поведінки Реферат 8 стр.
480. До проблеми трансформації політичної системи України в контексті конституційних змін Стаття 7 стр.
481. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу – Росії та США Магістерська робота 148 стр.
482. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу – Росії та США Реферат 152 стр.
483. Договір: його суть. Курсова робота 80 стр.
484. Доктрина багатовекторності зовнішньої політики України Курсова робота 37 стр.
485. Досвід реформування Служби безпеки Чеської Республіки: до проблеми реформування Воєнної організації України Реферат 8 стр.
486. Досвід членства Греції у ЄС Курсова робота 30 стр.
487. Дослідження громадянського суспільства: модель нормативних досягнень Реферат 15 стр.
488. Дослідження громадянського суспільства: модель нормативних досягнень Реферат 14 стр.
489. Дослідження еволюції, становлення та розвитку інституційної підходу та неоінституційної теорії. Курсова робота 29 стр.
490. дослідження основних засад функціонування міжнародної системи запропонованих Р. Ароном та розгляд його концепції світоустрою XXI століття Дипломна робота 88 стр.
491. Дослідження проблеми формування політичної свідомості в Україні Курсова робота 30 стр.
492. ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ МІЖ ВЛАДОЮ І ПОЛІТИЧНОЮ ОПОЗИЦІЄЮ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ) Стаття 12 стр.
493. Дуалістична монархія (двоїста монархія) - форма державного правління, за якої поряд з монархом функціонують парламент і уряд Інше 12 стр.
494. Еволюція зовнішньої політики Росії в період Балканської кризи кінця ХХ - початку ХХI ст. Реферат 5 стр.
495. Еволюція наукових поглядів стосовно поняття «державна безпека» Реферат 8 стр.
496. Еволюція поглядів Михайла Грушевського на Українську Державу Реферат 13 стр.
497. ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО НА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ          Реферат 14 стр.
498. Еволюція поглядів на державний суверенітет Реферат 14 стр.
499. Еволюція поглядів на державний суверенітет. Реферат 13 стр.
500. Еволюція радянсько-американських відносин в період Карибської кризи 1962 року Реферат 4 стр.