Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

2101. Україна та міжнародні організації: ООН, СОТ, МОЗ, НАТО, ОБСЭ. Реферат 8 стр.
2102. Україна та ООН Реферат 11 стр.
2103. Україна у світовому контексті Реферат 12 стр.
2104. Україна у чорноморському регіоні Реферат 9 стр.
2105. Україна – НАТО: питання співробітництва у невійськових сферах (на прикладі Волинської області) Реферат 12 стр.
2106. Україна: цивілізаційні антиномії Реферат 10 стр.
2107. Українознавчі проблеми в теоретичній і практичній діяльності Лонґина Цегельського Реферат 16 стр.
2108. Українські геополітичні теорії ХІХ-ХХ ст. Дореволюційні геополітичні вчення Реферат 21 стр.
2109. Українські ЗМІ напередодні передвиборчої кампанії Реферат 6 стр.
2110. УКРАЇНСЬКІ ЗМІ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ   Реферат 7 стр.
2111. Українські політичні партії та організації на Україні кінця ХІХ – початок ХХ століття Реферат 11 стр.
2112. Українські політичні партії та організації на Україні кінця ХІХ – початок ХХ століття Реферат 13 стр.
2113. Українські політичні партії та організації на Україні кінця ХІХ – початок ХХ століття Реферат 12 стр.
2114. УКРАЇНСЬКА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: ШЛЯХ В НІКУДИ ЧИ РЕАЛЬНИЙ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ВЕКТОР? Стаття 12 стр.
2115. Українська євроатлантична перспектива в нових геополітичних умовах Реферат 18 стр.
2116. Українська Дeржавна Символіка Реферат 25 стр.
2117. Українська наука про політику. Спроба оцінки потенціалу. Курсова робота 21 стр.
2118. Українська національна ідея в дзеркалі преси Реферат 16 стр.
2119. Українська національна ідея в контексті релігійно-духовного життя періоду політичної модернізації Реферат 7 стр.
2120. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення Реферат 14 стр.
2121. Українська національна ідея як детермінанта державотворчих процесів Реферат 13 стр.
2122. Українська партія соціалістів-федералістів у громадсько-політичному житті української держави (кінець квітня – грудень 1918 р.)   Реферат 3 стр.
2123. Українська політична думка в X-XVIII ст. Реферат 9 стр.
2124. Українська політична еліта доби визвольних змагань (1917 – 1920 роки) Реферат 14 стр.
2125. Українська політична нація: проблеми становлення. Реферат 16 стр.
2126. Українська політична нація: сценарій конституювання Реферат 11 стр.
2127. Українська політична чи етнополітична нація Реферат 15 стр.
2128. Українська православна церква Київського патріархату та її суспільно-політичні орієнтації Реферат 11 стр.
2129. Українська революція 2004 – 2005 років. Спроба теоретичного аналізу Реферат 26 стр.
2130. Українська регіональна цивілізація Реферат 16 стр.
2131. Українська Скаутська Організація Пласт Реферат 4 стр.
2132. Українська „помаранчева революція” і Франція Реферат 10 стр.
2133. Український варіант демократизації. Психологічні особливості процедурного сценарію Реферат 8 стр.
2134. Український консерватизм у ХХ столітті Реферат 10 стр.
2135. УКРАЇНСЬКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ У ХХ СТОЛІТТІ Реферат 9 стр.
2136. Український персоналізм як фактор політичної культури Реферат 12 стр.
2137. Український феномен „афганського” руху Курсова робота 20 стр.
2138. Українсько-російські відносини Реферат 44 стр.
2139. Українсько-російські відносини Реферат 8 стр.
2140. Українсько-Російські відносини та політика Заходу Реферат 16 стр.
2141. Українсько-румунський діалог: без права на помилку Реферат 9 стр.
2142. Ультраправі партії. Реферат 23 стр.
2143. Умови становлення громадянського суспільства в Україні (політичні аспекти) Стаття 13 стр.
2144. Управлінська культура: теоретичне поняття чи управлінська поведінка? Реферат 14 стр.
2145. УРАХУВАННЯ ДОСВІДУ ШВЕЦІЇ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ГЕНДЕРНІЙ ПОЛІТИЦІ Стаття 10 стр.
2146. Уряд в зарубіжних країнах Реферат 5 стр.
2147. УРЯД В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. Реферат 4 стр.
2148. Уряди Західноукраїнської Народної Республіки - історія Реферат 24 стр.
2149. Уряди Карпатської України - історія Реферат 29 стр.
2150. Уряди Криму (1917-1921) – історія, керівники Реферат 11 стр.
2151. Уряди Української Держави - історія Реферат 47 стр.
2152. Уряди Української Народної Республіки доби Директорії - історія  Реферат 40 стр.
2153. Уряди Української Радянської Соціалістичної Республіки - історія Реферат 54 стр.
2154. Уряди Центральної Ради - історія  Реферат 39 стр.
2155. Устрій сучасної держави Реферат 6 стр.
2156. УСТРІЙ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ Реферат 6 стр.
2157. Утвердження політології як науки протягом ХХ ст. Реферат 16 стр.
2158. Ухвалення Конституції України як вияв діалектики інтересів різних політичних сил Стаття 23 стр.
2159. Учасники Кирило-Мифодіївського товариства про проблеми вивільнення людини і нації Реферат 3 стр.
2160. Учні в роботі соціал-демократичних осередків Придунав’я (поч. ХХ ст.) Реферат 8 стр.
2161. Фідель Кастро Реферат 3 стр.
2162. Філософське осягнення сьогодення як спосіб проникнення в майбутнє Реферат 7 стр.
2163. Фінансова діяльність політичних партій Реферат 13 стр.
2164. Фінансовий моніторинг, швидше за все, нікого не відмоніторить Реферат 3 стр.
2165. Фінансово-промислові політичні групи (клани) та державна влада в Україні Курсова робота 29 стр.
2166. Фіскальна політика української держави Реферат 23 стр.
2167. Фіскальна політика української держави Реферат 14 стр.
2168. Фіскальна політика української держави Реферат 21 стр.
2169. Фіскальна політика української держави Реферат 22 стр.
2170. Фіскальна політика української держави Реферат 22 стр.
2171. ФАКТОР НАТО В ГЕОПОЛІТИЧНІИ СТРУКТУРІ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ Стаття 12 стр.
2172. Фашизм в Італії Реферат 15 стр.
2173. Федералізм в Росії Реферат 27 стр.
2174. ФЕНОМЕН ЕТНІЧНОСТІ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ Стаття 7 стр.
2175. Феномен Майдану і традиція ненасильства. Реферат 11 стр.
2176. Феномен політичної свідомості, культури та ідеології Реферат 22 стр.
2177. Феномен політичного лідерства Реферат 17 стр.
2178. Феномен української політики – Юлія Тимошенка Реферат 26 стр.
2179. Феномен „помаранчевої революції” в контексті розбудови громадянського суспільства Реферат 17 стр.
2180. Феномени соціальних перетворень Реферат 16 стр.
2181. Феномени “опозиційної ідеології“ та “ідеології опозиційності“ Реферат 14 стр.
2182. Флора заповідного урочища “Станіславівка” (Придністровське Покуття) Курсова робота 49 стр.
2183. Форма державного устрою Реферат 6 стр.
2184. Форми безпосередньої демократії в Україні Курсова робота 66 стр.
2185. Форми держави в зарубіжних країнах Реферат 4 стр.
2186. Форми державного правління Реферат 23 стр.
2187. Форми презентації політика у мас-медіа Реферат 6 стр.
2188. Формування гуманітарної політики Євросоюзу Реферат 23 стр.
2189. Формування двопартійної системи в Англії Реферат 11 стр.
2190. Формування дипломатичної служби незалежної України Реферат 21 стр.
2191. Формування етнополітичних знань в епоху Просвітництва. Реферат 7 стр.
2192. Формування законодавства про вибори Президента України (1991 – 1999 роки) Реферат 12 стр.
2193. Формування ліберальних ідей у політологічній спадщині М.П. Драгоманова Курсова робота 36 стр.
2194. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ (ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД) Стаття 18 стр.
2195. Формування особистості вчителя в сучасних умовах Реферат 17 стр.
2196. Формування політичної думки в Україні Реферат 13 стр.
2197. Формування політичної культури населення сучасної України Стаття 10 стр.
2198. Формування політичної нації - шлях до консолідації українського поліетнічного суспільства Стаття 10 стр.
2199. Формування та організація роботи правлячої команди Реферат 13 стр.
2200. Формування української політичної нації Реферат 15 стр.