Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

1701. РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ МІФА В ПОЛІТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Стаття 12 стр.
1702. Релігійний екстремізм і феномен тероризму в сучасному світі Реферат 3 стр.
1703. Релігійний фактор у політичному просторі США Реферат 9 стр.
1704. Релігія в державних школах США: протистояння чи взаємодія? Реферат 7 стр.
1705. Референдум Реферат 2 стр.
1706. Реформи Солона Реферат 5 стр.
1707. Реформи у сфері засобів масової інформації у постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи у 1990-х роках Стаття 13 стр.
1708. Реформування економічних відносин і перебудова організаційно-виробничої структури АПК Реферат 9 стр.
1709. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ - ШЛЯХ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Стаття 9 стр.
1710. Ризик як атрибут політики Реферат 13 стр.
1711. Римське право і політика Реферат 6 стр.
1712. РОЗВИТОК І СУЧАСНИЙ СТАН СТОСУНКІВ УКРАЇНИ І НАТО Стаття 16 стр.
1713. Розвиток ідеології націоналізму Реферат 17 стр.
1714. Розвиток вітчизняних політичних концепцій у ХІХ-ХХ ст. Реферат 25 стр.
1715. Розвиток етнополітичних концепцій і теорій у Німеччині ХVІІІ-п.ХІХ ст. Реферат 11 стр.
1716. Розвиток міжнародних інтеграційних процесів (регіональний аналіз) Стаття 109 стр.
1717. Розвиток політичних ідей мислителів Київської Русі. Проблема формування політичної системи незалежної України Інше 17 стр.
1718. Розвиток політично думки в Україні Реферат 22 стр.
1719. Розвиток політичної думки в Україні Реферат 23 стр.
1720. Розвиток політичної науки у Новий час Стаття 9 стр.
1721. Розвиток політичної науки у Новий час Інше 8 стр.
1722. Розвиток політичної та правової думки в Англії Реферат 8 стр.
1723. Розвиток політичної та правової думки в Нідерландах Реферат 9 стр.
1724. Розвиток політичної та правової думки у Франції Реферат 8 стр.
1725. Розвиток політології Реферат 2 стр.
1726. Розвиток політології Реферат 2 стр.
1727. Розвиток радянсько-американських відносин у період Кубинської революції 1953 - 1961 рр. Реферат 4 стр.
1728. Розробка методології створення сприятливого іміджу України Реферат 20 стр.
1729. Розробка методології створення сприятливого іміджу України Реферат 19 стр.
1730. Розробка методології створення сприятливого іміджу України Реферат 18 стр.
1731. Розробка методології створення сприятливого іміджу України Реферат 12 стр.
1732. Розроблення стратегії виборчої кампанії Реферат 14 стр.
1733. Розуміння сили Реферат 12 стр.
1734. Розуміння сили в контексті національної безпеки Реферат 11 стр.
1735. Розширення ЄС: підходи та оцінки Реферат 31 стр.
1736. РОЗШИРЕННЯ ЄС: ПІДХОДИ ТА ОЦІНКИ Реферат 21 стр.
1737. Роль і завдання сільських, селищних голів у місцевому самоврядуванні Реферат 15 стр.
1738. РОЛЬ І МІСЦЕ МОЛОДІЖНИХ ОБ'ЄДНАНЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ Стаття 12 стр.
1739. Роль буддизму в історії соціально-політичної думки Курсова робота 34 стр.
1740. Роль виборів у політичних процесах сучасної Болгарії Реферат 17 стр.
1741. Роль воєнного елемента в урегулюванні політичних конфліктів Реферат 10 стр.
1742. Роль громадських організацій у становленні громадянського суспільства в Україні Стаття 8 стр.
1743. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади Реферат 6 стр.
1744. Роль конституції П.Орлика у розвитку політичної думки Реферат 10 стр.
1745. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою Реферат 24 стр.
1746. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ КОНСОЛІДАЦІЇ Стаття 12 стр.
1747. РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ЗДІЙСНЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Стаття 9 стр.
1748. Роль політичних еліт України і Росії в модернізаційних процесах початку 1990-х років Реферат 13 стр.
1749. РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ФОРМУВАННІ ТА РЕГУЛЮВАННІ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Стаття 16 стр.
1750. Роль політичної еліти у процесах інституціоналізації громадянського суспільства Реферат 12 стр.
1751. Роль політичної освіти в процесі реформування конституційних засад сучасного українського суспільства Стаття 13 стр.
1752. РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ Стаття 14 стр.
1753. Роль РR в підвищенні довіри до вузівської науки Реферат 5 стр.
1754. Роль Рr в підвищенні довіри до вузівської науки Реферат 5 стр.
1755. Роль США в НАТО Реферат 50 стр.
1756. Роль та місце політичних відносин у суспільстві Реферат 15 стр.
1757. Роль ХДС/ХСС у політичній системі ФРН: політологічний аналіз Стаття 7 стр.
1758. Роль, зміст та особливість політики в сучасних умовах Реферат 8 стр.
1759. РОСІЯ - НАТО: ТРАНСФОРМАЦІЯ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН Стаття 11 стр.
1760. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування Реферат 7 стр.
1761. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування Реферат 5 стр.
1762. Сім’я як чинник політичної ідентифікації особистості Реферат 6 стр.
1763. Самопрезентація в публічному виступі Реферат 7 стр.
1764. Самопрезентація політичного лідера як комплексна психологічна проблема Дипломна робота 52 стр.
1765. Світ на початку ХХ ст. Реферат 18 стр.
1766. Світ на початку ХХст. Реферат 22 стр.
1767. Світ на початку ХХст. Реферат 24 стр.
1768. Світові політико-ідеологічні доктрини Реферат 13 стр.
1769. Світові цивілізації в історичній динаміці Реферат 15 стр.
1770. Світове господарство Курсова робота 18 стр.
1771. Світове господарство в умовах кризи 30-х рр Реферат 2 стр.
1772. Світовий політичний процес Реферат 27 стр.
1773. Світовий ринок нафти і Україна Реферат 17 стр.
1774. Світоглядні системи: потреба синтезу Реферат 18 стр.
1775. Світська політична думка Відродження та Нового часу Реферат 7 стр.
1776. Світська політична думка Нового часу Реферат 14 стр.
1777. Світська політична думка Нового часу Реферат 13 стр.
1778. Свобода і дійсність громадянського суспільства Реферат 20 стр.
1779. Свобода і дійсність громадянського суспільства Реферат 20 стр.
1780. Свобода дії як чинник політичного успіху Реферат 10 стр.
1781. СВОБОДА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНІ У РЕЗУЛЬТАТІ МЕДІАРЕФОРМ Стаття 11 стр.
1782. Свобода як необхідна умова існування громади Реферат 14 стр.
1783. Семантичне поле понять „політичне лідерство/керівництво” в політології Реферат 13 стр.
1784. Семантичне поле понять „політичне лідерство/керівництво” в політології Реферат 13 стр.
1785. Середовище існування міжнародних економічних відносин Реферат 6 стр.
1786. Символічна політика: сутність, структура, умови реалізації Реферат 16 стр.
1787. Система державних органів України. Курсова робота 36 стр.
1788. Система рекрутування еліти Реферат 13 стр.
1789. Система соціального захисту в Україні Реферат 14 стр.
1790. Система фінансування та питання оподаткування в системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування Реферат 9 стр.
1791. Системні недоліки розвитку Збройних Сил України на сучасному етапі Реферат 17 стр.
1792. Системні ризики: нелінійний підхід Реферат 11 стр.
1793. Системні чинники самовідновлення близькосхідного конфлікту Реферат 18 стр.
1794. Складова духовної культури та запорука стабільності політичного режиму Марокко Реферат 10 стр.
1795. СКРИПНИК М.О. - керівник уряду УРСР у 1918 році (1872 – 1933) (керував урядом: березень – квітень 1918 р.)  Реферат 13 стр.
1796. Словник політологічних термінів Реферат 12 стр.
1797. Словянська ідея в політичній думці України та Росії 19 – початку 20 століття Реферат 12 стр.
1798. Служба безпеки України Реферат 14 стр.
1799. СНД Реферат 17 стр.
1800. СНД Реферат 18 стр.