Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

101. АВСТРОМАРКСИЗМ - ідеологічна і політична течія, що склалася в на початку 20 ст. в австрійській соціал-демократії (К. Реннер, О. Бауер, М. і Ф. Адлері, Р. Гільфердінг та ін.). Реферат 7 стр.
102. Авторитаризм і тоталітаризм. Уявна подібність та сутнісна різниця Реферат 14 стр.
103. Авторитаризм в країнах Азії, Африки та Латинської Америки: процес та еволюція Реферат 14 стр.
104. Авторитаризм в країнах Азії, Африки та Латинської Америки: процес та еволюція. Реферат 11 стр.
105. Авторитаризм и тоталитаризм. Реферат 32 стр.
106. Авторитарна і демократична моделі політичної модернізації Реферат 11 стр.
107. Авторитарний режим Реферат 5 стр.
108. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи Реферат 10 стр.
109. АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Реферат 10 стр.
110. Адекватність політичної еліти сучасним моделям політичного і соціально-економічного розвитку Реферат 8 стр.
111. АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС ПІД ЧАС ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ: СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМИ, ІНДИКАТОРИ ЗАСТОСУВАННЯ Стаття 12 стр.
112. АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС ЯК ДЕСТРУКТИВНА ПОЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ Стаття 9 стр.
113. Адміністративно-правовий статус Президента України, рада національної безпеки та оборони України, адміністрація президента України Курсова робота 38 стр.
114. Азійсько-Тихоокеанський регіон Реферат 13 стр.
115. Азійсько-Тихоокеанський регіон Реферат 12 стр.
116. Активність інституцій громадянського суспільства у виборчому процесі Реферат 14 стр.
117. АКТУАЛЬНІ ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ В УМОВАХ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Стаття 19 стр.
118. Актуальні питання класифікації сучасного тероризму Реферат 11 стр.
119. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РИНКУ УКРАЇНИ Стаття 6 стр.
120. Алексіс де Токвіль Реферат 25 стр.
121. Альтернативні рухи. Фашизм. Анархізм Реферат 13 стр.
122. Американо-українські відносини (1991-2005 рр.) Курсова робота 41 стр.
123. Аналіз інформації в PR-повідомленнях на прикладі PR-матеріалів Громадянської партії «ПОРА» Дипломна робота 72 стр.
124. Аналіз державної політики і політологія Реферат 27 стр.
125. Аналіз методологічних аспектів універсальних виборчих технологій та регіональна специфіка їх застосування Реферат 37 стр.
126. Аналіз політичної системи Фінляндії Курсова робота 28 стр.
127. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Стаття 9 стр.
128. Аналіз становлення публічної політики на Тернопільщині. 2005 рік Реферат 14 стр.
129. Анархізм на Україні за участю Нестора Махна Реферат 20 стр.
130. Андрій Бова. Transparency International: індекс сприйняття корупції. Реферат 20 стр.
131. Анти-маніпуляції. Присвячено виборам Контрольна робота 57 стр.
132. Антиглобалізм: стан і перспективи Реферат 8 стр.
133. Антиглобалістський рух – початок формування світової контркультури? Реферат 14 стр.
134. Антитехнології у політичній боротьбі: використання ЗМІ Реферат 22 стр.
135. Антитехнології у політичній боротьбі: використання змі Реферат 20 стр.
136. АНТИЧНА ТА РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ДУМКА ЯК ВИТОКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ Стаття 12 стр.
137. Антропологічні стратегії та цілительні практики в середньовічній культурі (ХІІ-ХІVст). Реферат 17 стр.
138. Асоціації міст України та громад у 2003-2004 роках Дипломна робота 84 стр.
139. Африканський вектор зовнішньоекономічної політики України Реферат 9 стр.
140. Бідність і багатство в наукових теоріях і сучасних дослідженнях Реферат 16 стр.
141. Бідність подорожнього, або Про соціальні проблеми країн-кандидатів до ЄС Реферат 21 стр.
142. Бідність – як глобальна проблема людства Реферат 8 стр.
143. Бідність – як соціальний феномен. Реферат 7 стр.
144. Бідність – як соціальний феномен. Четверта влада, її роль в політичному житті суспільства Реферат 8 стр.
145. Бідність – як соціальний феномен. Четверта влада, її роль в політичному житті суспільства Реферат 8 стр.
146. Бікамеральна структура парламенту: історія,сучасність та умови впровадження в Україні Інше 15 стр.
147. Біографічний метод дослідження політичних ідентитетів особистості в умовах становлення громадянського суспільства Реферат 11 стр.
148. Багатопартійність - як необхідна умова встановлення демократичного процесу Реферат 8 стр.
149. Багатопартійність - як необхідна умова встановлення демократичного процесу Реферат 7 стр.
150. Багатопартійність і проблеми ідеологічної ідентифікації Реферат 9 стр.
151. Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу Реферат 7 стр.
152. Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу Реферат 6 стр.
153. Багатопартійність як чинник становлення політичної системи Стаття 10 стр.
154. Базові засади аналізу політичної ситуації Реферат 12 стр.
155. Балканський вектор Реферат 15 стр.
156. Балканський вектор Реферат 15 стр.
157. БИТВА НА КОСОВОМУ ПОЛІ Реферат 5 стр.
158. Близький і середній схід у контексті стратегії національної безпеки США: висновки для України Реферат 12 стр.
159. Близький та Середній Схід Реферат 6 стр.
160. Близький та Середній Схід Реферат 6 стр.
161. Болгарія: економічне і політичне становище 1918-1923 рр. Реферат 7 стр.
162. Бондаренко Михайло Ілліч - керівник уряду УРСР (1903 – 1938) (керував урядом: серпень – жовтень 1937 р.) Реферат 5 стр.
163. Боротьба з бідністю як орієнтир проєвропейської політики Реферат 21 стр.
164. Боротьба з корупцією: світовий досвід та Україна Стаття 14 стр.
165. Бош Є.Б. - керівник уряду УРСР у 1917-1918 роках (1879 – 1925) (керувала урядом: грудень 1917 р. – березень 1918 р.)  Реферат 5 стр.
166. Британський парламент Реферат 20 стр.
167. Британський парламент Реферат 14 стр.
168. Британський парламент Реферат 21 стр.
169. Британський політик Клемент Еттлі Реферат 2 стр.
170. Бродій А.І.- керівник уряду Карпатської України у 1938 році (1895 – 1946) (керував урядом: жовтень 1938 р.)  Реферат 5 стр.
171. Буковинська етнополітична мозаїка. Історична спадщина та сучасні тенденції Реферат 31 стр.
172. Бухгалтерський облік основних засобів Реферат 15 стр.
173. В Україні зародження демократії розпочалося ще за часів козацтва, але бурхливий її розвиток і заснування інституту президентст Реферат 5 стр.
174. В. ЛИПИНСЬКИЙ: ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНИЦЬКОГО ПІДХОДУ ДО ІСТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ Стаття 14 стр.
175. Від соціального стану до соціальної дії (малий бізнес і суспільство) Реферат 10 стр.
176. ВІД СОЦІАЛЬНОГО СТАНУ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ (МАЛИЙ БІЗНЕС І СУСПІЛЬСТВО) Реферат 9 стр.
177. Відносини держави і церкви в контексті побудови громадянського суспільства Реферат 14 стр.
178. Відповідність нинішньої системи управління й вироблення державної політики вимогам суспільства знань Стаття 11 стр.
179. Війна США в Іраці. Причини та розв’язання проблеми Реферат 7 стр.
180. Війна США в Іраці. Причини та розв’язання проблеми Реферат 8 стр.
181. Війна США в Іраці. Причини та розв’язання проблеми Реферат 7 стр.
182. Військовий керівник і політичний лідер: аспекти взаємозв’язку і трансформації Реферат 14 стр.
183. Віктор Медведчук – як один з політичних лідерів України Реферат 18 стр.
184. Віктор Ющенко – українська надія чи міф? Реферат 25 стр.
185. Віртуальні революції: використання віртуальних об’єктів при зміні влади Реферат 18 стр.
186. Василенко М.П. - керівник уряду Української Держави у 1918 р. (1866 – 1935) (керував урядом: квітень – травень 1918 р.) Реферат 4 стр.
187. Вацлав Гавел – Президент Чеської Республіки Реферат 14 стр.
188. ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС ЯК ФАКТОР ПОБУДОВИ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Стаття 13 стр.
189. Великобританія Реферат 7 стр.
190. Великобританія Реферат 7 стр.
191. Великобританія. Політичний устрій Реферат 7 стр.
192. Верховна Рада України Реферат 4 стр.
193. Верховна Рада України Реферат 4 стр.
194. Верховна Рада України як орган законодавчої влади Курсова робота 25 стр.
195. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Стаття 9 стр.
196. Взаємовідносини США з політичними структурами Євросоюзу Реферат 18 стр.
197. Взаємовідносини україни та нато Реферат 10 стр.
198. Взаємодія і взаємозв'язок між політикою та владою.   Реферат 15 стр.
199. Взаємодія органів державної влади з політичними об'єднаннями громадян на сучасному етапі розвитку України Стаття 11 стр.
200. Взаємодія політики з іншими cторонами суспільного життя Реферат 5 стр.