Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

1601. Проблема реституції церковного майна Реферат 14 стр.
1602. Проблема тероризму у сучасному політичному процесі Реферат 22 стр.
1603. Проблема тероризму у сучасному політичному процесі Реферат 22 стр.
1604. Проблема тероризму у сучасному політичному процесі Реферат 21 стр.
1605. Проблема тероризму у сучасному політичному процесі Реферат 22 стр.
1606. ПРОБЛЕМА ТЕРОРИЗМУ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ Курсова робота 19 стр.
1607. Проблема толерантності в контексті політичної культури сучасного українського суспільства Стаття 7 стр.
1608. Проблема толерантності під час проведення виборчих кампаній в Україні Стаття 8 стр.
1609. Проблема формування середнього класу в Україні Реферат 15 стр.
1610. Проблематика переходу до інформаційного суспільства Реферат 12 стр.
1611. Проблеми і перспективи створення міжнародної системи безпеки Реферат 20 стр.
1612. Проблеми ідеологічної інтерпретації пострадянського соціуму. Третє покоління демократичних ідеологій: український контекст Реферат 6 стр.
1613. Проблеми інформаційної незалежності держави Реферат 18 стр.
1614. Проблеми багатопартійності Реферат 9 стр.
1615. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Стаття 9 стр.
1616. ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Стаття 12 стр.
1617. Проблеми демократії в політичних поглядах Т.Джефферсона Інше 11 стр.
1618. Проблеми демократії на етапі суспільної трансформації Реферат 16 стр.
1619. Проблеми дослідження електорального простору Реферат 13 стр.
1620. Проблеми досліджень міжнародних відносин Реферат 12 стр.
1621. Проблеми законодавчого врегулювання процесів розвитку Воєнної організації держави Реферат 16 стр.
1622. Проблеми й перспективи становлення громадянського суспільства в Україні Реферат 19 стр.
1623. Проблеми й перспективи становлення громадянського суспільства в Україні Курсова робота 25 стр.
1624. Проблеми й перспективи становлення громадянського суспільства в Україні Реферат 22 стр.
1625. Проблеми й перспективи становлення громадянського суспільства в Україні Реферат 25 стр.
1626. Проблеми й перспективи становлення громадянського суспільства в Україні Реферат 25 стр.
1627. Проблеми й перспективи становлення громадянського суспільства в Україні Реферат 24 стр.
1628. ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Реферат 21 стр.
1629. Проблеми й перспективи становлення громадянського суспільства в Україні Реферат 20 стр.
1630. Проблеми мирного врегулювання з колишніми союзниками Німеччини у Європі Реферат 6 стр.
1631. Проблеми молоді в Україні очима політиків та громадських діячів Реферат 10 стр.
1632. Проблеми молоді в Україні очима політиків та громадських діячів Контрольна робота 12 стр.
1633. Проблеми молодіжної політики в сучасній Україні Реферат 9 стр.
1634. Проблеми національних меншин у дослідженнях з історії Волині Реферат 9 стр.
1635. Проблеми політичної боротьби в СРСР у 1920-тіроки під кутом зору використання тактики політичного блокування Стаття 15 стр.
1636. ПРОБЛЕМИ ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТТЯ ТЕРОРИЗМ» Стаття 13 стр.
1637. Проблеми регіональної політики і РПС України Інше 18 стр.
1638. Проблеми розуміння сучасного тероризму Стаття 8 стр.
1639. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні Реферат 14 стр.
1640. Проблеми становлення сучасної політичної дидактики Реферат 9 стр.
1641. Проблеми та перспективи розвитку ЄЕС Реферат 4 стр.
1642. Проблеми та перспективи співпраці громадських організацій та політичних партій в умовах реформування громадянського суспільства в Україні Реферат 4 стр.
1643. Проблеми та перспективи співпраці громадських організацій та політичних партій в умовах реформування громадянського суспільства в Україні Реферат 4 стр.
1644. Проблеми та шляхи оптимізації розвитку економічних взаємовідносин у Причорноморському регіоні Стаття 22 стр.
1645. Проблеми трансформації партійних систем в пострадянських країнах: партії та партійні системи Реферат 15 стр.
1646. Проблеми удосконалення політичної системи України в контексті формування нової політичної культури громадян Стаття 9 стр.
1647. Проблеми української державності в контексті обговорення проекту Закону України "Про державну службу" Стаття 10 стр.
1648. Проблеми формування іміджу сучасного політика Курсова робота 43 стр.
1649. Проблеми формування політичної культури в умовах переходу від тоталітаризму до демократії Реферат 20 стр.
1650. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ Стаття 14 стр.
1651. Провідні види політики Реферат 7 стр.
1652. Проголошення незалежності України Реферат 8 стр.
1653. Програма НАТО «Партнерство заради миру» та її значення для зміцнення міжнародної безпеки Курсова робота 74 стр.
1654. ПРОЕКТУВАННЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ Стаття 12 стр.
1655. Прокопович В.К. - керівник уряду УНР у 1920 році  (1881 – 1942) (керував урядом: травень – жовтень 1920 р.) Реферат 6 стр.
1656. Пропагандистські моделі комунікації Реферат 6 стр.
1657. Пропозиції з удосконалення поняття і способів отримання доказів, сутності і видів особистих і речових джерел Стаття 12 стр.
1658. Пропонуємо вашій увазі кілька правил успішного публічного виступу. Вони допоможуть зробити вашу мову цікавою й привабливою Реферат 7 стр.
1659. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики Реферат 5 стр.
1660. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики Реферат 6 стр.
1661. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики Інше 4 стр.
1662. Протестний потенціал процесів доходної поляризації в сучасному українському суспільстві Реферат 9 стр.
1663. ПРОТЕСТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОЦЕСІВ ДОХОДНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Реферат 8 стр.
1664. Процес державотворення в Україні Реферат 33 стр.
1665. ПРОЦЕС НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В НАТО Курсова робота 23 стр.
1666. ПРОЦЕС НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В НАТО Курсова робота 22 стр.
1667. Процеси етнополітичної дезінтеграції та інтеграції. Реферат 22 стр.
1668. Процеси національного будівництва та етнополітичної регіоналізації. Реферат 18 стр.
1669. Прояви МЕВ за часів становлення індустріальної цивілізації Реферат 7 стр.
1670. Пряме народовладдя в Україні Дипломна робота 78 стр.
1671. Психологічні аспекти політичної культури. Реферат 9 стр.
1672. Психологічні аспекти формування іміджу політика Реферат 11 стр.
1673. Психологічні підстави підпорядкування особистості владі ідеології Реферат 8 стр.
1674. Психологія малих груп в політиці Реферат 3 стр.
1675. Пятаков Г.Л. - керівник уряду УРСР у 1918-1919 роках (1890 – 1939) (керував урядом:листопад 1918 р. — січень 1919 р.) Реферат 5 стр.
1676. Різновидності державних режимів Реферат 4 стр.
1677. Різноманітні підходи до визначення суті держави. Плюралізм сучасних теорій Реферат 13 стр.
1678. Рабовласницькі держави і право на території України Курсова робота 22 стр.
1679. Рада Європи Реферат 38 стр.
1680. Рада національної безпеки в системі зовнішньої політики США Реферат 15 стр.
1681. РАДИКАЛІЗМ ТА ЕКСТРЕМІЗМ ЯК КРАЙНІ ПРОЯВИ НОНКОНФОРМНОЇ ПОВЕДІНКИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Стаття 9 стр.
1682. Радикалізм, анархізм, расизм, клерикалізм у світовому політичному процесі Реферат 2 стр.
1683. РАДИКАЛІЗМ, АНАРХІЗМ, РАСИЗМ, КЛЕРИКАЛІЗМ У СВІТОВОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ Реферат 2 стр.
1684. Радянізація Західної України Реферат 3 стр.
1685. Радянсько-польські відносини 1921-1939 рр. Курсова робота 33 стр.
1686. Раковський Х.Г. - керівник уряду УРСР у 1919-1923 роках Реферат 14 стр.
1687. Реалізація політики Угорщини щодо вступу в НАТО. Інтеграція Угорщини до ЄС Курсова робота 26 стр.
1688. Регіональні аспекти співпраці Європейського союзу і Організації з безпеки і співробітництва в Європі Контрольна робота 12 стр.
1689. Регіональні відмінності громадянської ідентичності громадян України Курсова робота 42 стр.
1690. РЕГІОНАЛЬНІ НАПРЯМКИ Й ОСОБЛИВОСТІ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Реферат 24 стр.
1691. РЕГІОНАЛЬНІ НАПРЯМКИ Й ОСОБЛИВОСТІ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ВЕКТОР Реферат 31 стр.
1692. Регіональні напрямки й особливості геополітичної стратегії та зовнішньої політики України Центральна Європа та країни Балтії Реферат 6 стр.
1693. РЕГІОНАЛЬНІ НАПРЯМКИ Й ОСОБЛИВОСТІ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА ТА КРАЇНИ БАЛТІЇ Реферат 6 стр.
1694. Регіональна політика в Україні та її роль в модернізаційному процесі становлення держави Стаття 10 стр.
1695. Регіональна політична еліта у час виборчої кампанії Реферат 9 стр.
1696. Регіональна політична еліта у час виборчої кампанії Реферат 8 стр.
1697. Регіональний розвиток та регіональна політика в Україні Реферат 18 стр.
1698. Регулювання мовних питань в Україні та Європейська хартія регіональних мов чи мов меншин Стаття 13 стр.
1699. Регулювання науково-технічного прогресу та інноваційна політика держави Реферат 9 стр.
1700. РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ ТА СПОНСОРСТВА В АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МЕДІА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ Стаття 12 стр.