Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

1501. Поняття про абсолютизм Реферат 5 стр.
1502. ПОНЯТТЯ ПРО АБСОЛЮТИЗМ Реферат 5 стр.
1503. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні Реферат 3 стр.
1504. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні Реферат 4 стр.
1505. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні Реферат 4 стр.
1506. Поняття свободи в політичній філософії та філософії права й. Г. Фіхте Реферат 7 стр.
1507. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ВЛАДИ, ЇЇ ЛЕГІТИМНІСТЬ Реферат 5 стр.
1508. Поняття та структура політичної сфери суспільства. Політичне життя Реферат 5 стр.
1509. Поняття та функції політичних партій. Реферат 6 стр.
1510. Поняття тероризму Реферат 3 стр.
1511. Поняття „громадянськості” і теорія громадянського суспільства Реферат 12 стр.
1512. Поняття „національна ідентичність” і „національна ідея” в українському термінологічному просторі Реферат 25 стр.
1513. Поняття, об'єкт, предмет і функції політології Реферат 15 стр.
1514. Поняття, сутність та походження держави Курсова робота 21 стр.
1515. Поняття, типологія і стилі політичної діяльності Реферат 12 стр.
1516. Порівняльний аналіз демократичного та тоталітарного режиму Реферат 11 стр.
1517. Порівняльний аналіз демократичного та тоталітарного режиму Реферат 12 стр.
1518. Порівняльний аналіз демократичного та тоталітарного режиму. Реферат 8 стр.
1519. Порядок формування, функції і загальна компетенція місцевих рад народних депутатів Реферат 6 стр.
1520. Постіндустріальний вектор Реферат 3 стр.
1521. Посткомуністичні революції Реферат 17 стр.
1522. Посткомуністична опозиція: особливості становлення (на прикладі Болгарії і України) Стаття 14 стр.
1523. Постмодерн і трансформація ціннісної основи людського буття Реферат 15 стр.
1524. Пострадянські форми суспільних змін Реферат 15 стр.
1525. Потенціал слова в системі виховання державно-правової свідомості Реферат 6 стр.
1526. Потенціальні можливості для НБСЄ в зміненій міжнародній системі (Максиміліан Освальд, Грац) Реферат 17 стр.
1527. Походження держави Реферат 12 стр.
1528. Походження держави як політичного інституту Реферат 8 стр.
1529. Походження держави як політичного інституту. Реферат 7 стр.
1530. Походження політики Реферат 6 стр.
1531. Походження та сутність держави Курсова робота 23 стр.
1532. Пошук лідерів для сучасної України Реферат 10 стр.
1533. Пошуки теоретичних моделей європейської інтеграції Реферат 17 стр.
1534. Пояснювальна записка до проекту Закону України „Про Основи державної етнонаціональної політики” Реферат 19 стр.
1535. Пріоритетні напрямки оптимізації національно-державницької самосвідомості в Україні Реферат 15 стр.
1536. Пріоритетний напрям зовнішньої політики України Контрольна робота 20 стр.
1537. Пріоритетний напрям зовнішньої політики України Реферат 13 стр.
1538. Праві партії. Реферат 12 стр.
1539. ПРАВИЛА ГРИ У ПОЛІТИЦІ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ НЕОІНСТИТУ ЦІОНАЛІЗМУ Стаття 10 стр.
1540. Право та політична влада в регулюванні суспільних процесів Реферат 4 стр.
1541. Право та політична влада в регулюванні суспільних процесів Реферат 4 стр.
1542. Право, економіка, політика: їх взаємозв'язок і взаємовплив Реферат 7 стр.
1543. Правові аспекти функціонування українсько-німецьких зв’язків Реферат 11 стр.
1544. Правові аспекти функціонування українсько-німецьких зв’язків Реферат 11 стр.
1545. Правові вчення ХХ століття Реферат 13 стр.
1546. Правові системи світу та місце політичних партій в них Реферат 20 стр.
1547. Правова держава та громадянське суспільство Реферат 12 стр.
1548. Правовий статус опозиції Реферат 21 стр.
1549. Правосвідомість у соціально-політичному розвитку людини Реферат 11 стр.
1550. Практика регулювання конкурентних відносин в розвинутих країнах (США і Україна). Світовий ринок металу: стан та перспективи для України Реферат 6 стр.
1551. Практична політологія Реферат 16 стр.
1552. Предмет політології Інше 11 стр.
1553. Предмет політології .Методи дослідження політичної науки. Функції політології Інше 11 стр.
1554. Президент Мексики Вісент Фокс Реферат 11 стр.
1555. Президент у механізмі здійснення державної влади Реферат 10 стр.
1556. Президент України Реферат 4 стр.
1557. Президент України Реферат 4 стр.
1558. Президент як глава держави Дипломна робота 71 стр.
1559. Призиденство України Реферат 5 стр.
1560. Призиденство України Реферат 6 стр.
1561. Прикладні проблеми політичної психології Реферат 10 стр.
1562. ПРИНЦИП ПОДІЛУ ВЛАДИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА Стаття 15 стр.
1563. Принципи державного управління за Максом Вебером Реферат 8 стр.
1564. Принципи державного управління за Максом Вебером Реферат 8 стр.
1565. Принципи державного управління за Максом Вебером Реферат 7 стр.
1566. Принципи організації публічно-владних відносин у місцевому самоврядуванні Реферат 9 стр.
1567. Принципи політичної діяльності “Володаря” в концепції Ніколо Макіавеллі Реферат 7 стр.
1568. Принципи політичної діяльності “Володаря” в концепції Ніколо Макіавеллі Реферат 7 стр.
1569. Принципи політичної діяльності “Володаря” в концепції Ніколо Макіавеллі” Реферат 7 стр.
1570. Принципи Реформації Реферат 6 стр.
1571. Принципи самоорганізації в державному управлінні суспільними процесами Реферат 7 стр.
1572. ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ В СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ Стаття 10 стр.
1573. Принципи формування та організації роботи місцевих державних адміністрацій Реферат 13 стр.
1574. Природа політики, взаємодія з іншими сферами життя та політичне життя суспільства Реферат 10 стр.
1575. Природа фашизму Реферат 13 стр.
1576. Причини виникнення держав Реферат 15 стр.
1577. Причини етноконфліктів та можливості їх запобігання Реферат 5 стр.
1578. Причини преходу Риму від республіки до монархії Курсова робота 21 стр.
1579. Про деякі базові засади латентології як науки Реферат 13 стр.
1580. Про консерватизм Реферат 7 стр.
1581. Про консерватизм Реферат 8 стр.
1582. ПРО КОНСЕРВАТИЗМ Реферат 7 стр.
1583. ПРО СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ Стаття 10 стр.
1584. Проблема "сильної" держави у посткомуністичній трансформації Стаття 14 стр.
1585. Проблема відносин Україна – ООН Реферат 13 стр.
1586. Проблема взаємовідношення політики та економіки: філософський аспект Реферат 29 стр.
1587. Проблема взаємовідношення політики та економіки: філософський аспект Реферат 21 стр.
1588. Проблема взаємовідношення політики та економіки: філософський аспект Реферат 26 стр.
1589. Проблема врегулювання політичних конфліктів в українському суспільстві Реферат 7 стр.
1590. Проблема врегулювання політичних конфліктів в українському суспільстві Реферат 8 стр.
1591. ПРОБЛЕМА ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ       Реферат 8 стр.
1592. ПРОБЛЕМА ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Стаття 11 стр.
1593. Проблема забезпечення стійкого розвитку в умовах глобалізації Реферат 4 стр.
1594. ПРОБЛЕМА КОНФОРМІЗМУ ЯК ПРОЯВУ ПРАГНЕННЯ ОСОБИ ДО ПІДКОРЕННЯ У ЗАРУБІЖНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ 30-70-х рр. ХХ століття Стаття 16 стр.
1595. Проблема мирного врегулювання з Японією після 2-ї світової війни Реферат 7 стр.
1596. Проблема націоналізму» Реферат 18 стр.
1597. ПРОБЛЕМА ПІДКОРЕННЯ ОСОБИ ВЛАДНОМУ ВПЛИВУ У ПРАЦІ Е. ФРОММА «ВТЕЧА ВІД СВОБОДИ» Стаття 12 стр.
1598. Проблема палестинського тероризму у дзеркалі преси Реферат 10 стр.
1599. Проблема політичного лідерства Реферат 11 стр.
1600. Проблема політичного лідерства Реферат 11 стр.