Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

901. НАПРЯМКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Реферат 6 стр.
902. Народний Рух України Реферат 6 стр.
903. Народний Рух України: місце в історії і політиці Магістерська робота 114 стр.
904. Насильство як соціальна деструкція і загроза національній безпеці суспільства Реферат 9 стр.
905. Наслідки глобалізації для розбудови України Реферат 6 стр.
906. Наслідки науково-технічної революції. Реферат 4 стр.
907. Наслідки науково-технічної революції. Реферат 4 стр.
908. Наступний Президент України Контрольна робота 7 стр.
909. Нато Реферат 15 стр.
910. НАТО Реферат 13 стр.
911. НАТО у повоєнній системі міжнародних відносин Реферат 5 стр.
912. НАТО. Що таке НАТО Реферат 30 стр.
913. Наука політологія Реферат 4 стр.
914. Наукова і політична діяльність М.Грушевського: статті і замітки. Вступ до грушевськознавства: думки з приводу п’ятдесятих роковин смерті Михайла Грушевського Реферат 8 стр.
915. Наукова школа політичної лінгвістики Реферат 6 стр.
916. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ Стаття 12 стр.
917. Нації і політика Реферат 7 стр.
918. Нації етнічні і політичні: оманливе розрізнення Реферат 11 стр.
919. Націоналізм - джерело політичних конфліктів Реферат 10 стр.
920. Націоналізм - як ідеологія Реферат 6 стр.
921. НАЦІОНАЛІЗМ - ЯК ІДЕОЛОГІЯ Реферат 6 стр.
922. Націоналізм і демократія Реферат 7 стр.
923. НАЦІОНАЛІЗМ І ДЕМОКРАТІЯ Реферат 8 стр.
924. Націоналізм в історії Реферат 40 стр.
925. Націоналізм після комунізму: Росія, Україна, Білорусь та Польща Реферат 26 стр.
926. Націоналізм після комунізму: Росія, Україна, Білорусь та Польща Реферат 24 стр.
927. Націоналізм як джерело політичних конфліктів Реферат 13 стр.
928. Націоналізм як джерело політичних конфліктів Реферат 13 стр.
929. Націоналізм як джерело політичних конфліктів Реферат 14 стр.
930. НАЦІОНАЛІЗМ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ Реферат 12 стр.
931. Націоналізм як принцип самовизначення нації Інше 8 стр.
932. Національні інтереси України в контексті стратегій Росії і НАТО Реферат 26 стр.
933. Національні відносини в сучасній Україні Реферат 9 стр.
934. Національні меншини як повноправні суб'єкти української політичної нації Стаття 13 стр.
935. Національна ідентичність українців. Дилема культурного і соціально-політичного Реферат 13 стр.
936. Національна ідея Реферат 23 стр.
937. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст. Стаття 8 стр.
938. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст. Реферат 12 стр.
939. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ТА НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ Реферат 23 стр.
940. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ УКРАЇНИ - ЦІННІСНИЙ ПІДХІД Стаття 12 стр.
941. Національна політика і формування суверенної держави Реферат 9 стр.
942. Національна політика і формування суверенної держави Реферат 7 стр.
943. Національна політика України в сучасних умовах Реферат 13 стр.
944. НАЦІОНАЛЬНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ Стаття 8 стр.
945. НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ: 1920-1930-ТІ РОКИ Стаття 13 стр.
946. Національне питання: актуальність його та вирішувальність в Україні Реферат 8 стр.
947. Національне пробудження Реферат 10 стр.
948. Національно-визвольна війна народів Азії, Африки, Латинської Америки Реферат 43 стр.
949. Національно-визвольна війна народів Азії, Африки, Латинської Америки. Реферат 40 стр.
950. Національно-визвольна війна народів Азії, Африки, Латинської Америки. Реферат 44 стр.
951. Нація та національність. Реферат 28 стр.
952. Невід’ємною частиною політичної ситеми сучасного демократичного суспільства є політичні партії Реферат 14 стр.
953. Недемократичні політичні режими: тоталітаризм і авторитаризм Реферат 11 стр.
954. Недержавні непідприємницькі правозахисні організації: політико-правовий аспект Стаття 10 стр.
955. Необхідні передумови утвердження демократії. Етапи демократичного процесу Реферат 6 стр.
956. Неоколоніальна залежність України від Росії: ознаки та небезпека Реферат 7 стр.
957. НЕОКОЛОНІАЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ ВІД РОСІЇ: ОЗНАКИ ТА НЕБЕЗПЕКА Реферат 7 стр.
958. Неоконсерватизм. Соціальна демократія. Соціалізм Реферат 12 стр.
959. Неолібералізм Реферат 6 стр.
960. Нетрадиційна релігійність у суспільному житті сучасної України Реферат 15 стр.
961. НЕТРАДИЦІЙНА РЕЛІГІЙНІСТЬ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ          Реферат 17 стр.
962. Неформальні об'єднання: місце та роль у тоталітарній державі (на прикладі УРСР) Стаття 13 стр.
963. Нові соціально-інформаційні системи Франції Реферат 12 стр.
964. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу Реферат 10 стр.
965. Нові форми залучення громадян до державного управління: підходи американських авторів Реферат 9 стр.
966. Новітні концепції етнічного конфлікту: сутність і типологія Реферат 14 стр.
967. НОВА ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА В ПІДГОТОВЦІ СУБ'ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ Стаття 13 стр.
968. Нова чи оновлена концепція прав етнонаціональних меншин? Реферат 19 стр.
969. Новий вимір співробітництва з Європейським Союзом Реферат 12 стр.
970. Нормативно-правове забезпечення стратегічного планування Реферат 14 стр.
971. Об'єднання громадян Реферат 17 стр.
972. Об'єкти і суб’єкти політики Стаття 11 стр.
973. Об’єднуючий регіоналізм Реферат 13 стр.
974. Об’єктивно-ідеалістична концепція політики Г.Гегеля. Демократичний політичний режим Стаття 16 стр.
975. Об’єктивно-ідеалістична концепція політики Г.Гегеля. Демократичний політичний режим Інше 15 стр.
976. Огляд правих політичних сил в Україні Реферат 13 стр.
977. Огляд правих політичних сил в Україні Реферат 14 стр.
978. Ознаки та принципи правової держави Реферат 15 стр.
979. Ознаки та принципи правової держави Реферат 14 стр.
980. Ознаки та принципи правової держави Реферат 13 стр.
981. ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ Реферат 11 стр.
982. Опозиція та її роль в політичному житті суспільства Стаття 13 стр.
983. ОПОРТУНІСТИЧНА ПОВЕДІНКА СУБ'ЄКТІВ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Стаття 11 стр.
984. Орієнтальні виміри зовнішньополітичної взаємодії у форматі РФ-КНР Стаття 27 стр.
985. Організація і проведення передвиборної агітації Реферат 7 стр.
986. Організація з безпеки і співробітництва в Європі та Україні: Реферат 7 стр.
987. Організація Об'єднаних Націй Реферат 10 стр.
988. Організація Об’єднаних Націй Реферат 6 стр.
989. Організація Об’єднаних Націй Реферат 4 стр.
990. Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні Реферат 13 стр.
991. Органічне вчення про державу та соціальний дарвінізм Герберта Спенцера Реферат 8 стр.
992. Основи державного управління в галузі адміністративно-політичної діяльності Стаття 36 стр.
993. Основи теорії виникнення держави і права Реферат 17 стр.
994. Основні історичні віхи пізнання політичних явищ Реферат 6 стр.
995. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР Стаття 13 стр.
996. Основні аспекти формування іміджу політичного лідера в Україні Реферат 18 стр.
997. Основні види виборчих систем Реферат 5 стр.
998. Основні геополітичні світові тенденції і Україна Реферат 11 стр.
999. Основні геополітичні світові тенденції і Україна Реферат 10 стр.
1000. Основні геополітичні світові тенденції і Україна Реферат 10 стр.