Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

1101. Перспективи розвитку Збройних Сил України в контексті удосконалення воєнної організації держави Реферат 12 стр.
1102. Перспективи транскордонного співробітництва регіонів України і Росії Реферат 8 стр.
1103. Перспективи української багатопартійності у контексті можливих змін в організації влади Реферат 11 стр.
1104. Перспективи участі неурядового сектора у місцевому розвитку Стаття 10 стр.
1105. Перспективні напрямки наукових досліджень у спеціальному документознавстві Контрольна робота 13 стр.
1106. Перши президенти незалежної України (політичні портрети) Реферат 14 стр.
1107. Петрушевич Євген - керівник уряду ЗУНР у 1919-1923 роках (1863 – 1940) (керував урядом: червень 1919 р. – березень 1923 р.)  Реферат 9 стр.
1108. Пилип Орлик Реферат 12 стр.
1109. Питання політичного лідерства Реферат 7 стр.
1110. Питання політичного лідерства Реферат 7 стр.
1111. Питання про визначення поняття громадянського суспільства і української революції 2004 року Реферат 5 стр.
1112. Питання про концептуальні засади етнонаціональної політики України Реферат 16 стр.
1113. Повноваження Верховної Ради Реферат 24 стр.
1114. Повноваження Президента незалежної України Стаття 10 стр.
1115. Погляди Аристотеля на поняття державності Реферат 8 стр.
1116. Погляди Аристотеля на поняття державності Реферат 8 стр.
1117. Погляди на природу держави і влади в “Тюремних зошитах” Антоніо Грамші Реферат 26 стр.
1118. Поетапний цикл здійснення прогнозів Реферат 11 стр.
1119. Позитивізм як напрям в історії політичних та правових вчень Реферат 6 стр.
1120. Позиція В.Чорновола щодо формулювання питання про політичне майбутнє України в „Декларації принципів УГС” Дипломна робота 92 стр.
1121. Позиція Росії стосовно проблеми розширення НАТО на Схід Реферат 21 стр.
1122. Позиція Росії стосовно проблеми розширення НАТО на Схід Реферат 13 стр.
1123. Полікультурний мегатренд сучасної України Реферат 15 стр.
1124. Політизація мовного питання Реферат 7 стр.
1125. Політика і армія: проблеми взаємозв’язку Реферат 11 стр.
1126. Політика і влада як суспільні явища Реферат 20 стр.
1127. Політика і засоби масової інформації Реферат 5 стр.
1128. ПОЛІТИКА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Реферат 5 стр.
1129. Політика і політична діяльність Дипломна робота 102 стр.
1130. Політика і психологія Реферат 4 стр.
1131. Політика і психологія Реферат 4 стр.
1132. Політика та ідеологія Реферат 5 стр.
1133. Політика та етнонаціональні відносини Реферат 22 стр.
1134. Політика та релігія Реферат 27 стр.
1135. Політика у сфері медицини. Основні методи і напрями Реферат 18 стр.
1136. Політика у сфері медицини. Основні методи і проблеми Реферат 15 стр.
1137. Політика як соціальне явище Реферат 13 стр.
1138. Політика як соціальне явище Курсова робота 20 стр.
1139. Політика як соціальне явище Реферат 12 стр.
1140. Політика як соціальне явище. Демократія як спосіб функціонування політичної системи Реферат 12 стр.
1141. Політика як соціальне явище. Політична влада Реферат 17 стр.
1142. Політика як суспільне явище Реферат 14 стр.
1143. Політика як суспільне явище Реферат 11 стр.
1144. Політика як суспільне явище Реферат 8 стр.
1145. Політика, як мистецтво Курсова робота 23 стр.
1146. ПОЛІТИКА, ЯК МИСТЕЦТВО Курсова робота 21 стр.
1147. Політико – територіальні конфлікти в Індії Реферат 13 стр.
1148. Політико-інженерна діяльність і електоральний процес Стаття 11 стр.
1149. Політико-геграфічний аналіз США Стаття 17 стр.
1150. Політико-геграфічний аналіз США Стаття 15 стр.
1151. Політико-геграфічний аналіз США Реферат 18 стр.
1152. Політико-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні Реферат 9 стр.
1153. Політико-правові засади управління Запорізької Січі Стаття 10 стр.
1154. Політико-правові основи розвитку органів місцевого самоврядування в Україні Стаття 11 стр.
1155. політико-правове вчення марксизму Реферат 9 стр.
1156. Політико-правове вчення Ф. Ніцше Реферат 10 стр.
1157. Політико-соціологічний аналіз олігархії в Україні Курсова робота 31 стр.
1158. Політико-теоретичні імплікації контент-аналізу Стаття 6 стр.
1159. Політичні і правові ідеї Київської Русі в різних інтерпретаціях Спадкоємці прагнуть отримати спадок і створити нові міфи Реферат 10 стр.
1160. Політичні ідеї в працях французьких просвітників (Шарль-Луї Монтеск'є, Жан-Жак Руссо) Реферат 4 стр.
1161. Політичні ідеї мислителів стародавнього Сходу. Політичні вчення античності Реферат 12 стр.
1162. Політичні ідеї Нового часу (ХІХ - поч. ХХ ст.) Реферат 8 стр.
1163. Політичні ідеї Нового часу (ХІХ - поч. ХХ ст.). Реферат 8 стр.
1164. Політичні ідеї періоду Київської Русі Інше 12 стр.
1165. Політичні ідеї стародавнього світу, середніх віків і відродження Реферат 14 стр.
1166. Політичні ідеї та вчення періоду Раннього Християнства та Середньовіччя Реферат 20 стр.
1167. ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ НОБЕЛІВСЬКОГО РУХУ ТА ЙОГО УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ Стаття 16 стр.
1168. Політичні відносини і політична діяльність Реферат 8 стр.
1169. Політичні відносини та політичне життя суспільства Реферат 3 стр.
1170. ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА Реферат 2 стр.
1171. Політичні вбивства як крок у прірву Реферат 5 стр.
1172. ПОЛІТИЧНІ ВБИВСТВА ЯК КРОК У ПРІРВУ     Реферат 5 стр.
1173. Політичні вчення і трактування політики у працях вчених Франції, США, Німеччини. Реферат 5 стр.
1174. Політичні вчення у Стародавній Греції Реферат 46 стр.
1175. Політичні доктрини античності Реферат 5 стр.
1176. Політичні доктрини античності Реферат 4 стр.
1177. Політичні еліти Реферат 10 стр.
1178. Політичні еліти Реферат 12 стр.
1179. Політичні еліти Реферат 9 стр.
1180. Політичні еліти і лідерство Реферат 20 стр.
1181. Політичні еліти і політичне лідерство Реферат 12 стр.
1182. Політичні еліти і політичне лідерство Реферат 3 стр.
1183. Політичні еліти постсоціалістичних країн: проблеми методології дослідження Реферат 10 стр.
1184. Політичні еліти та політичне лідерство Реферат 30 стр.
1185. Політичні зміни і політична стабільність Реферат 18 стр.
1186. Політичні конфлікти Реферат 17 стр.
1187. Політичні конфлікти Стаття 18 стр.
1188. Політичні конфлікти Реферат 17 стр.
1189. Політичні конфлікти Інше 16 стр.
1190. Політичні конфлікти Реферат 16 стр.
1191. Політичні конфлікти і кризи Реферат 14 стр.
1192. Політичні конфлікти і кризи в суспільному житті Реферат 14 стр.
1193. Політичні конфлікти. Способи врегулювання конфліктів Реферат 3 стр.
1194. Політичні конфлікти. Способи врегулювання конфліктів Реферат 2 стр.
1195. Політичні концепції київської „Старої Громади” Реферат 18 стр.
1196. Політичні орієнтації сучасної української молоді Контрольна робота 1 стр.
1197. Політичні партії Реферат 12 стр.
1198. Політичні партії Реферат 10 стр.
1199. Політичні партії Реферат 11 стр.
1200. Політичні партії Реферат 20 стр.