Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

2001. Теорія соціальної політики держави в розробках видатних українських, російських та австрійських учених Реферат 22 стр.
2002. Теоретико-концептуальні засади запровадження принципу альтернативності у процесі трансформації та модернізації політичних систем перехідних суспільств Стаття 12 стр.
2003. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Стаття 12 стр.
2004. Теоретичні засади місцевого самоврядування. Особливості фінансування місцевого самоврядування в Україні Реферат 35 стр.
2005. Теоретичні концепції та аналітичні дискусії Реферат 19 стр.
2006. Теоретичні моделі демократії Реферат 8 стр.
2007. Теоретичні основи політичного лідерства в сучасній політичній науці Реферат 11 стр.
2008. Теоретичні підходи до визначення української моделі політичного підходу. Реферат 15 стр.
2009. Теоретичний плюралізм суспільствознавства і пізнавальні формації політології міжнародних відносин Реферат 10 стр.
2010. Тероризм Курсова робота 63 стр.
2011. Тероризм Курсова робота 65 стр.
2012. Тероризм в Україні: міф чи реальність Реферат 3 стр.
2013. Тероризм та шляхи боротьби з ним на сучасному етапі Реферат 23 стр.
2014. Тероризм у світовому масштабі і проблеми дотримання прав людини Реферат 8 стр.
2015. Тероризм – історія і сучасність. Реферат 9 стр.
2016. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним Реферат 5 стр.
2017. Технології політичного маніпулювання Магістерська робота 75 стр.
2018. Технологія та результати досліджень громадської думки Реферат 9 стр.
2019. Типи і різновиди політичного процесу Реферат 8 стр.
2020. Типи і форми організацій у суспільстві Реферат 13 стр.
2021. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів Стаття 7 стр.
2022. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів Реферат 8 стр.
2023. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів Інше 2 стр.
2024. Типи виборчих систем Реферат 7 стр.
2025. Типи партій Реферат 11 стр.
2026. Типи політичних культур. Політична соціалізація. Політична участь Реферат 11 стр.
2027. Типи політичних режимів Реферат 13 стр.
2028. Типології політичних систем: основні підходи Реферат 16 стр.
2029. Типологічне позиціювання національних організацій в інституціональній структурі громадянського суспільства Реферат 15 стр.
2030. Типологія політичних еліт Реферат 8 стр.
2031. Типологія політичних конфліктів та криз Реферат 11 стр.
2032. Типологія політичного лідерства Реферат 7 стр.
2033. Товарна політика в Україні Реферат 19 стр.
2034. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК РИСА СВІТОГЛЯДНОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Стаття 16 стр.
2035. Томаш Гаррі Масарик про державотворчі процеси в Україні в першій половині XX століття Реферат 19 стр.
2036. Торговельні відносини за феодалізму Реферат 3 стр.
2037. Торговельна лібералізація: конкуренція інститутів Реферат 18 стр.
2038. Тоталітарні доктрини. Комунізм. Фашизм. Сіонізм. Анархізм Реферат 9 стр.
2039. Тоталітарний лад в СРСР Інше 12 стр.
2040. Тоталітарний режим: поняття та види Курсова робота 30 стр.
2041. Традиції українського „ринку влади” Реферат 14 стр.
2042. ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ ТА ЇЇ СТРУКТУРИ У СВІТОВІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТОЛОГІЧНІЙ ДУМЦІ Стаття 13 стр.
2043. Трансформації віртуального простору та парадигми впливу мас-медійних дискурсів Реферат 10 стр.
2044. Трансформаційні процеси у військовій організації та національна ментальність Реферат 7 стр.
2045. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ВІЙСЬКОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ Реферат 7 стр.
2046. ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: ПОСТРАДЯНСЬКА ДЕІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ Стаття 12 стр.
2047. Трансформація структури міждержавної системи регіону Перської затоки на сучасному етапі Стаття 9 стр.
2048. Туреччина Реферат 7 стр.
2049. Туреччина Реферат 8 стр.
2050. Туреччина Реферат 6 стр.
2051. УГОРСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА В ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-2006 рр.) Стаття 15 стр.
2052. УГОРСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА У ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ Стаття 14 стр.
2053. Угорський політичний діяч Імре Надь – його біографія Реферат 7 стр.
2054. Удосконалення форм соціалізації і процес становлення особистості Реферат 9 стр.
2055. Україна і ООН Реферат 7 стр.
2056. Україна і ООН Реферат 6 стр.
2057. Україна - ЄЕП. Чого очікувати ? Стаття 12 стр.
2058. Україна - НАТО Реферат 16 стр.
2059. УКРАЇНА - НАТО: ОРГАНІЗАЦІЙНО- МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ВІДНОСИН Стаття 12 стр.
2060. Україна ЄС нові перспективи націотворення Реферат 17 стр.
2061. Україна і Європейський Союз Реферат 11 стр.
2062. Україна і Європейський Союз Реферат 11 стр.
2063. Україна і Європейський Союз Реферат 10 стр.
2064. Україна і Європейський Союз Реферат 34 стр.
2065. Україна і виклики постіндустріальної доби Реферат 13 стр.
2066. Україна і Туреччина Реферат 6 стр.
2067. Україна і Туреччина Реферат 6 стр.
2068. Україна в ЄС – міф чи реальність Реферат 10 стр.
2069. Україна в ЄС – міф чи реальність Реферат 10 стр.
2070. Україна в геополітичних концепціях першої третини ХХ століття Реферат 23 стр.
2071. УКРАЇНА В КЛЮЧОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ КОНТУРАХ Реферат 15 стр.
2072. Україна в ключових геополітичних контурах. Європа - США - Ісламський світ - Україна - Російська Федерація Реферат 14 стр.
2073. Україна в концепціях і доктринах Угорщини Реферат 14 стр.
2074. Україна в міжнародних організаціях Реферат 20 стр.
2075. Україна в міжнародних організаціях Реферат 17 стр.
2076. Україна в міжнародних організаціях Реферат 17 стр.
2077. Україна в міжнародних організаціях Реферат 15 стр.
2078. Україна в раді Європи Реферат 16 стр.
2079. Україна в системі міжнародних політичних організацій Реферат 9 стр.
2080. Україна в системі міжнародних політичних організацій Реферат 7 стр.
2081. Україна в системі міжнародних політичних організацій Реферат 8 стр.
2082. Україна в системі міжнародних політичних організацій Реферат 7 стр.
2083. Україна в системі міжнародних політичних організацій. Реферат 8 стр.
2084. Україна в системі сучасних міжнародних відносин Реферат 14 стр.
2085. Україна в сучасній глобальній міжнародній системі: курс на членство в НАТО Магістерська робота 71 стр.
2086. Україна в сучасному геополітичному просторі Реферат 15 стр.
2087. УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ Реферат 15 стр.
2088. УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ Реферат 15 стр.
2089. Україна в сучасному геополітичному просторі Реферат 32 стр.
2090. Україна в сучасному геополітичному просторі Реферат 15 стр.
2091. Україна в умовах незалежності Реферат 13 стр.
2092. Україна в Чорноморському регіоні Реферат 11 стр.
2093. Україна в Чорноморському регіоні Реферат 11 стр.
2094. Україна на шляху інтеграції до Європейського Союзу Реферат 11 стр.
2095. Україна на шляху інтеграції до Європейського Союзу Реферат 11 стр.
2096. Україна на шляху інтеграції до Європейського Союзу Реферат 10 стр.
2097. Україна на шляху незалежності і суверенітету Реферат 23 стр.
2098. Україна на шляху незалежності і суверенітету Реферат 23 стр.
2099. Україна на шляху суверенного розвитку: суспільно-політичні трансформації. Реферат 21 стр.
2100. Україна та ЄС Дипломна робота 61 стр.