Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2295 робіт

1401. ПОЛІТИЧНЕ НАСИЛЛЯ ЯК РІЗНОВИД ТИСКУ У ВЛАДНИХ СТРУКТУРАХ Стаття 10 стр.
1402. Політичне насилля: теоретичний аспект Реферат 11 стр.
1403. Політичне прогнозування, політичні рішення та їх ефективність Реферат 11 стр.
1404. Політичне рішення: співвідношення теоретичного та практичного аспектів аналізу Реферат 10 стр.
1405. Політичне рекламування. Імідж Реферат 6 стр.
1406. Політичне співробітництво України з країнами Центрально-Східної Європи в 1990-х роках Курсова робота 30 стр.
1407. Політичний режим. типологія політичних режимів. Реферат 18 стр.
1408. Політичний огляд Великобританії Реферат 7 стр.
1409. Політичний вимір діяльності ФПГ у державах перехідного типу Реферат 11 стр.
1410. ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ПОНЯТТЯ «УРЯДОВА ПАРТІЯ» У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ Стаття 12 стр.
1411. Політичний конфлікт Реферат 14 стр.
1412. Політичний лідер у вимірі його психологічних якостей Реферат 11 стр.
1413. Політичний міф як інструмент сучасних виборчих технологій Реферат 7 стр.
1414. Політичний маркетинг Реферат 10 стр.
1415. ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ Реферат 9 стр.
1416. Політичний маркетинг як ефективний метод дослідження сучасних політичних процесів Стаття 9 стр.
1417. Політичний маркетинг. Поняття маркетингу. Реферат 12 стр.
1418. Політичний маркетинг: поняття, функції і види Реферат 11 стр.
1419. Політичний маркетинговий аналіз як метод дослідження політичних процесів Реферат 15 стр.
1420. Політичний менеджмент Реферат 6 стр.
1421. ПОЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Реферат 7 стр.
1422. Політичний плюралізм як універсальний спосіб забезпечення демократії Реферат 6 стр.
1423. Політичний плюралізм як універсальний спосіб забезпечення демократії Реферат 5 стр.
1424. Політичний портрет В.А.Ющенка Курсова робота 26 стр.
1425. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського Реферат 12 стр.
1426. Політичний портрет Джона Кеннеді Реферат 12 стр.
1427. Політичний портрет Кравчука Реферат 7 стр.
1428. Політичний прагматизм Н.Макіавеллі Реферат 10 стр.
1429. Політичний процес. Політичний розвиток (модернізація) Реферат 7 стр.
1430. Політичний режим Реферат 5 стр.
1431. Політичний режим Реферат 12 стр.
1432. Політичний режим Реферат 12 стр.
1433. Політичний режим Реферат 12 стр.
1434. Політичний режим - це сукупність методів і прийомів здійснення державної влади Реферат 12 стр.
1435. Політичний режим і політична влада Реферат 3 стр.
1436. Політичний режим і політична влада. Реферат 2 стр.
1437. Політичний режим в Україні Реферат 10 стр.
1438. Політичний режим в Україні як реальність, модифікаційні тенденції та перспективи. Реферат 6 стр.
1439. Політичний режим та загальна характеристика його видів Реферат 3 стр.
1440. Політичний режим України і проблема інтеграції української держави до світової демократичної спільноти Реферат 7 стр.
1441. Політичний режим України і проблема інтеграції української держави до світової демократичної спільноти Реферат 7 стр.
1442. Політичний режим України і проблема інтеграції української держави до світової демократичної спільноти Реферат 7 стр.
1443. Політичний режим. Типологія політичних режимів Реферат 14 стр.
1444. Політичний режим: поняття і типологія. Політичний режим в Україні: реальність і перспективи Курсова робота 33 стр.
1445. Політичний світогляд Івана Франка Реферат 10 стр.
1446. Політичний статус ЗМІ за системи поділу влади Реферат 12 стр.
1447. ПОЛІТИЧНИЙ СТАТУС ЗМІ ЗА СИСТЕМИ ПОДІЛУ ВЛАДИ         (на тлі посттоталітарних процессів)    Реферат 13 стр.
1448. Політичний та соціально психологічний портрет: Індіра Ганді Реферат 8 стр.
1449. Політично-активна молодь Реферат 4 стр.
1450. Політично-юридичні аспекти функціонування національних меншин у незалежній Україні (на прикладі польської меншини) Стаття 11 стр.
1451. Політологічний аналіз теорії дослідження парламентаризму: умови Реферат 10 стр.
1452. Політологія Стаття 15 стр.
1453. Політологія Стаття 5 стр.
1454. Політологія Реферат 11 стр.
1455. Політологія Інше 47 стр.
1456. Політологія Стаття 4 стр.
1457. Політологія і політичні вчення доби Відродження та Просвітництва Реферат 9 стр.
1458. Політологія в системі суспільних наук Реферат 10 стр.
1459. Політологія в схемах Реферат 5 стр.
1460. Політологія міжнародних відносин Реферат 16 стр.
1461. Політологія як наука Реферат 9 стр.
1462. Політологія як наука Реферат 6 стр.
1463. Політологія як наука Реферат 8 стр.
1464. Політологія як наука і навчальна дисципліна Реферат 17 стр.
1465. Політологія як наука і навчальна дисципліна Реферат 11 стр.
1466. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології Реферат 15 стр.
1467. Політологія, як наука, її місце в системі гуманітарних наук. Реферат 86 стр.
1468. Полтична модернізація Реферат 18 стр.
1469. Польша и Украина: некоторые принципы политического и экономического сотрудничества Стаття 8 стр.
1470. ПОЛЬЩА - УКРАЇНА: ІСТОРІЯ СУСІДСТВА УПРОДОВЖ МИНУВШИНИ - НАРИС ПРОБЛЕМАТИКИ Стаття 13 стр.
1471. Польща – пострадянська політика, роль у регіоні Реферат 14 стр.
1472. Помаранчева революція Реферат 14 стр.
1473. Помаранчева революція у світлі теорії маргінальності Стаття 10 стр.
1474. Поняття та структура влади, її легітимність Реферат 6 стр.
1475. ПОНЯТТЯ «ГРОМАДА» У ВІТЧИЗНЯНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст. Стаття 10 стр.
1476. Поняття і виміри демократії. Поліархія і охлократія Реферат 13 стр.
1477. Поняття і зміст: новинні ЗМІ і ліберально-демократична політика Реферат 27 стр.
1478. Поняття і зміст: новинні ЗМІ і ліберально-демократична політика Реферат 28 стр.
1479. Поняття і ознаки демократії Реферат 16 стр.
1480. Поняття і структура політичної культури Реферат 11 стр.
1481. Поняття і типологія політичних режимів Курсова робота 30 стр.
1482. Поняття і типологія політичних режимів Реферат 9 стр.
1483. Поняття інституту громадянства. Права людини і культура громадянства. Політичне життя суспільства. Демократія Реферат 20 стр.
1484. Поняття влади є одним із центральніших у сучасній політології Реферат 8 стр.
1485. Поняття геополітики, її методи і функції Реферат 21 стр.
1486. Поняття геополітичного образу в сучасній російській геополітиці Реферат 12 стр.
1487. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави Реферат 5 стр.
1488. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави Реферат 6 стр.
1489. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави. Реферат 5 стр.
1490. Поняття еліти. Теорії еліт Реферат 9 стр.
1491. Поняття лобізму Реферат 23 стр.
1492. Поняття національної ідеї та її особливості. Реферат 20 стр.
1493. Поняття національного інтересу. Національні інтереси України Реферат 11 стр.
1494. Поняття політичних технологій Реферат 13 стр.
1495. Поняття політичної свідомості: націоналізм та національна ідея Реферат 6 стр.
1496. Поняття політичної свідомості: націоналізм та національна ідея Реферат 6 стр.
1497. Поняття політичного менеджменту Реферат 11 стр.
1498. Поняття політичного процесу і політичної діяльності: суб’єкти, рівні Інше 63 стр.
1499. Поняття політичного процесу і політичної діяльності: суб’єкти, рівні Дипломна робота 63 стр.
1500. Поняття популізму Реферат 13 стр.